„Občané městu, město občanům“ (OMMO) ve Varnsdorfu k posledním událostem

V souvislosti s posledními akcemi protestů ve Varnsdorfu bychom rádi sdělili následující. Zúčastnili jsme se ho na úrovni zástupců ZO OMMO ve Varnsdorfu, já osobně jako spolupořadatel. Zejména akce z 15. 1. 2012 byla cílena na vývoj situace v našem městě související s některými aktivitami násilí z počátku roku, které jsou nyní v šetření Policie ČR a z nichž jsou podezřelí občané romské národnosti.

V této souvislosti bychom chtěli uvést, že náš postoj k dění v našem městě a jeho okolí, ale i s dlouhodobě neřešenou situací spojenou s rostoucím napětím mezi občany, je spojen s velmi slabým zájmem odpovědných míst za situaci. Jde o problematiku sociálního charakteru, rostoucích bezpečnostních rizik souvisejících s kriminalitou, byť jen zpočátku na úrovni drobných krádeží, posléze přerůstající v ataky násilné povahy mezi občany. Nechceme a ani nemůžeme dělat arbitry té nebo oné straně, od toho vidíme stále jako v prvé řadě odpovědné orgány činné v trestním řízení, chceme však důrazně apelovat na odpovědná místa na úrovni místní samosprávy, ale především vlády této země, aby se situací v této oblasti začaly opravdu vážně zabývat. Proto byly vládě ČR již v říjnu 2011 adresovány požadavky odrážející vážnost situace, a aby se jimi odpovědné orgány zabývaly. Mj. např. snížení trestní odpovědnosti z 15 let na 14 let, snížení hranice pokuty za přestupek z 5.000,-Kč na 2.000,-Kč. Z posledních akcí vyplynula nutnost dalších opatření, např. důsledná kontrola bránící zneužívání sociálních dávek, zprovoznění policejní služebny v prostorách Velveta Clubu a hlavně její obsazení Policií ČR a Městskou policií Varnsdorf atd., což bylo adresováno taktéž vládě a Parlamentu ČR.

Chtěli bychom zdůraznit, že politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) v žádném případě, a to ani ve Varnsdorfu nepojímá své aktivity jako šíření rasistických nebo xenofobních nálad. Považuje však za důležité konečně řešit problémy spojené se sociální, kulturně výchovnou i bezpečnostní problematikou, která se v dosavadní podobě ukazuje jako nebezpečná zbraň v rukou těch, kteří ji chtějí zneužívat v politickém boji, blížící volby nevyjímaje. Odmítáme účastnit se akcí pořádaných např. uskupeními jako je DSSS apod., nebo jednotlivci, kteří jsou zneužíváni k šíření nenávistných nálad. Apelujeme na rozum, občanskou sounáležitost a nutnost řešit sporné záležitosti zákonnými prostředky, které povedou v konečném důsledku k nastolení práva, pořádku a celkově klidnější atmosféry. K tomu chceme jako občané i jako zástupci politického hnutí dle svých možností přispět.

Pavel Vaňáč, v. r.

předseda ZO OMMO ve Varnsdorfu

17. 1. 2012