O společném letním setkání se zástupci Klubu sympatizantů a SZ

informujeme >>> INFO OMMO č. 44, březen - duben - květen - červen 2015 , kde samozřejmě najdete také další podněty a názory.

Děkujeme tímto všem - zejména třeboňským - za milé přijetí a ochuto k jednání.