O sobectví

To je nejhorší genetický vklad, který byl člověku dán do vínku. V tomto ohledu prý geneticky setrváváme na úrovni neolitu, jak se uvádí. Prý jen asi 10 % lidstva je nesobecké. Genetický fond se prý mění, ale bude prý trvat právě to sobectví. Stejně tak religiosita je prý také geneticky dána a také jen malému počtu lidí. Možná, že nesobectví jde ruku v ruce s religiositou, ale skutečnou religiositou, protože k Bohu utíká také mnoho typických sobců. Sobectví je to, kvůli kterému nelituji, že již nejsem v KSČM. KSČM totiž ovládla právě mafie sobců, kterým jde bohužel jen o osobní prospěch. Mezi řadovými členy strany, kteří vydrželi i po r. 1989 je většina nesobců, spravedlivých, nezištných lidí, kterých si velice vážím. A kupodivu, že i oni mi i nadále vyjadřují své sympatie a projevy bezmocnosti vůči vládnoucí sobecké mafii v KSČM. Poznala jsem, že parlamentní strany jsou jako jedna velká rodina. Jsou propleteni vzájemně v korupci, ať je to pravice či levice. Normální řadový
občan nemá šanci se přes ně dostat do politiky. S nimi se nic nezmění. Proto jsem se přidala k hnutí OMMO – „Občané městu, město občanům“.
(viz www.hnutiommo.cz). Mám stále určitou popularitu mezi občany, takže je naděje, že nám dají hlasy, díky mé účasti na kandidátce, kterou zvažujeme pro volby v r. 2012. Chci tak umožnit lidem, kteří se mi jeví jako nesobečtí, dostat se do politiky a konečně do toho promluvit.

Je třeba ale též připomenout, že kromě genetického vkladu je důležitá výchova dětí k nesobeckosti již od předškolního věku. Dělám smluvního lékaři několika mateřským školám. Jeví se mi, že naprostá většina učitelek jsou vlastně milé „maminkovské“, nesobecké ženy. Mezi učitelkami základních škol, které také ke mně chodí, to je poněkud méně výrazné.
Zdá se mi, že též ve zdravotnictví ubývá nesobeckých pracovníků - sester, lékařů – ruku v ruce s tím, jak se ze zdravotnictví stal byznys.