O létě, rozumu, třeba zdravém a „zatuchlém rybníku“

11.07.2012 18:38

Zřejmě to také znáte, ono proslulé, filmové rozjímání nad „všeličenstvem“ shrnutým do věty: "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...“.

Nemyslím si, že právě letošní způsob léta je takový. Možná by to bylo předčasné, jej takto hodnotit. Ale snad nejde ani tak o léto. Vždyť větru, dešti neporučíme, létu jistě také, tak proč se nekochat tím obdobím, které má kouzlo dovolených, prázdnin, nějakého toho dobrodružství, zážitků a vůbec…

O jednom takovém zážitku, pravda, mohl by být i zimní nebo jakýkoli jiný, se tak trochu více rozepíši. Bylo by snad dobré, kdyby jeho příčiny či důsledky, zkrátka efekt výsledný, šlo svést tu na počasí, na globální oteplování (tady budu výjimečně zajedno s panem prezidentem, že v níže popsaném případě tomu tak není!) nebo prostě na náhodu, která nikdy nespí… Ale k věci!

Dostal se mi v tomto letním čase do rukou údajně „bezplatný pravidelný informační zpravodaj politického hnutí“ Severočeši.cz. V něm se na titulní straně skví upoutávka Severočeši.cz podporují v prezidentské kandidatuře profesora Jana Švejnara. Tedy, abych byla správně pochopena, nemám nic tak zásadního proti profesoru Švejnarovi, dokonce na úrovni úvah o politice (např. viz, s ním vedené úvahy o politice v knize Kam kráčíš, Česko?) bychom se dozajista v mnohém shodli. Co mě ale donutilo k pousmání, i když nepřekvapilo na jedné straně, na té druhé, to beru jako jakousi „daň rozmanitosti“, kterou může pan profesor vnímat i ze Severu a prostě svou cestou prokáže třeba smysl pro „rozvážnost a vyváženost“, bylo, s jakou vehemencí chce právě uskupení Severočeši.cz „louskat ony Popelčiny oříšky“. Vzhledem ke známosti pohádky je možné propadnout iluzi o „dobru vítězícím nad zlem“. S ohledem na známost nejednoho z kroků zástupců za Severočeši.cz, potažmo Sdružení Mostečané Mostu se obávám o dobro a přemýšlím spíš o „kořenech zla“. Ale proč hned myslet na nejhorší, možná jde jen o jakousi prozódii podmíněnou mediálním zviditelněním Severočeši.cz právě skrze osobu profesora Švejnara. Jinak člověka velmi sečtělého a znalého problematiky také např. EU, kde osobně vidím shodné politické body, již méně ve vztahu k vyjadřování některých zástupců za Severočeši.cz. Ale budiž! Možná, někteří zástupci, dnes např. senátor Doubrava za toto hnutí (dříve KSČ, později také KSČM) vnímají zřejmě více tu „finanční stránku“ na úrovni evropských dotací, jinak jim leží, jak jinak, na srdci především naše „česká“ nezávislost na „unijních byrokratech“, čínští či ruští jsou naopak vítáni. Pokud budeme zkoumat některá vyjádření prof. Švejnara, např. když říká: „politika pro mě souvisí s pojmy služba a zodpovědnost“, pak opět přemýšlím, jak se toto může sejít s názory typu „Cikáni jsou zvyklí masakrovat lidi v trojnásobné přesile,“ a to údajně z úst opět již uvedeného pana senátora Doubravy na adresu nedávné břeclavské causy, o níž si může většina z nás obrázek udělat, jak se vyvinula a jak tu zapanovala ona páně senátorova „politická odpovědnost“. Ale možná to chce čas, aby lidé prostě vstřebali některé informace a zejména jejich významy, jež se šíří tu na „vstupu“ jako informace, na „výstupu“ už jako dezinformace, jak mi cca před 3 roky sdělil v jistém letním rozhovoru předseda ÚV KSČM. Nevím, zda v té chvíli měl na mysli také svůj osobní podíl…, třeba v tzv. cause Balín. 

A konečně, připomenu ještě jeden fakt, který možná má poněkud „zmatenější“, a snad i lidské souvislosti. Jak laskavý čtenář ví, jedním z kandidátů na prezidenta v blížící se přímé volbě je Ing. Miloš Zeman. Má již prý sesbíráno na 50 216 podpisů pod svou kandidaturu a navíc také podporu od senátorů, onu požadovanou část zákonodárců. Mezi nimi údajně nechybějí hlasy od senátorů za Severočeši.cz pana J. Doubravy a paní doktorky A. Dernerové. Zřejmě činěné se stejnou „rozvahou a nasazením“, jaké nyní udílejí panu profesoru Švejnarovi. Tedy těch kandidátů s podporou od Severočeši.cz bude asi více. A jistě je to stále o „službě občanům“ a hlavně o té „politické odpovědnosti“, kterou je třeba v režii některých velmi, ale velmi dobře z-vážit.

Možná bude na začátek vhodné začít odlišovat třeba poněkud podivně vyhlížející „eintopf“ v podání některých od toho, kde je napsáno třeba „andělská polévka“. A navíc - ze stránek pana prof. Švejnara lze vyčíst, že o své kandidatuře se stále ještě nerozhodl, a je jistě dobře, pokud celou věc promýšlí a zvažuje.

On ten „zatuchlý rybník“ nemusí být ani tak velký a nutně český, jako pro některé „zakladatele“ způsobem života. A pak je dobré být opravdu prozíravý a přemýšlivý. Přitom léto se teprve rozkoukalo, a tak si ho dle libosti užijme.