O hrdinství nebo nekoncepčnosti?

To, že se chystá, resp. je již několik let v běhu, rušení, pardon – slučování základních škol v Mostě není žádným tajemstvím. „Schytala“ to v aritmetickém pořadí 2., 6., 9., 12., 13. (na tu chodili moji synové) a 17. Jediným argumentem pro takto drastické řešení byl nedostatek finančních prostředků a náklady na provoz těchto škol.

Každý rozumný člověk pochopí, že balík peněz, s nimiž se na městě hospodaří, není nafukovací balón, kde se, když vzduch-peníze chybí, dá přifouknout. Nedá! Nebo dá? Každé hospodaření je otázkou priorit, na co a kam budu finance směřovat dříve a kam třeba později, až budou. Tato „selská moudrost“ však v Mostě absentuje. Zde se díky ortodoxnímu plnění předvolebních slibů investuje do nových a nových parkovišť, poskytují odpady tzv. zdarma, rovněž tak doprava pro vybrané skupiny obyvatel atd. Na prioritu priorit, kterou mají všechny politické subjekty ve svých politických i volebních programech – vzdělávání lidí a mladé generace zejména, se prostě financí nedostává, a tak se ruší základky i mateřinky.

Nikdo se nemůže divit rodičům či i „nezasvěcenému divákovi“, že marně hledá jakousi logiku při výběru škol určených ke zrušení. Celý proces se pak může jevit jako ukazování prstem na ty, kteří nemají tzv. ostré lokty, známosti se současnými mocnými města. Tak proč se divit, kde, kdo byl na zahájení školního roku. Na 3. ZŠ samozřejmě primátor Vozka, který si asi přišel říci o další „děkovačku“ za vybudovaný sportovní areál, který by však bez vstřícného přístupu pana Havlína, jehož rodina uplatňuje oprávněný nárok na využité pozemky, ale i dalších, nebyl. Rovněž účast „naší“ Hanky Jeníčkové na 7. ZŠ je logická. Je třeba dále vytvářet iluzi, že tato škola je nejprestižnější a nejlepší školou Mostu. Jen členové školské komise v minulých letech by mohli povídat, co vše se zde teprve zavádělo, když to již delší dobu fungovalo na jiných školách.  No, a tajemnice magistrátu Boudová, bývalá vedoucí odboru školství a kultury si rovněž přišla na 10. ZŠ pro „děkovačku“ za to, že „černý Petr“ zůstane právě sousední 16. ZŠ a ne „navýsost loajální“ ředitelce školy desáté. Konečně se jí podaří onu vzdorovitou, mající vlastní rozum a názor ředitelku 16. ZŠ Ivanu Šekovou dostat do kolen.

Takže opravdu si někdo myslí, že na takovéto postupy není třeba hrdinství. Myslím, že opak je pravdou – na Magistrátu statutárního města Mostu se to hrdiny ve volených i jmenovaných funkcích jen hemží. A navíc jsou velice skromní a nechodí se svými hrdinskými činy chlubit občanům. Proto na zahájení školního roku na 16. ZŠ Most nikdo z nich nebyl. Alespoň nebylo již tak smutné poslední zahájení školního roku v historii této školy ještě smutnější.