O DPH na knihy a o hlouposti

Nemohu posoudit, zda "národ hloupne", jak tvrdí poslanec za TOP 09 Petr Gazdík, povoláním učitel. Že však 20% DPH na knihy by v případě schválení v ČR byla jednou z nejvyšších v zemích EU je fakt. Protože 25% je v Dánsku a 19% na Slovensku. V zemích s poněkud jinak nastavenými "sociálními systémy" jako je např. Švédsko nebo Velká Británie je velmi odlišná DPH od uvedených sazeb. Švédsko 6 % Velká Británie 0 %.

Stejně jako se neodvážím soudit, že výjimka z 20% sazby v případě knih nějak "sečtělost" českého národa posílí, neboť trend čtení je obecně spíše klesající, mj. také vlivem el. médií a obecně "zrychlenou dostupností potřebných informací" a určitou změnou lidské schopnosti orientovat se prostřednictvím čeho a čerpat informace odkud. Své hrají i změny v sociokulturní orientaci, didaktická vybavenost apod.

Kritériem pro zvýšení potřeby lidí více číst může jistě být výchova a působení v rodině, škola a profesní zaměření. Navíc v potaz je třeba brát, že každá doba s sebou nese v systému čerpání informací své zdroje - kniha byla ve své době také fenomén, který se podílel na vzdělanostních změnách lidské společnosti. Knihtisk byl svého druhu revolucí, která se konala a jeho další "transforamce" vyvolávaly v historii nejedno krveprolití. Na hranicích se pálily knihy, které byly z hlediska vzdělanosti národa bezesporu dalším prohloubením, přesto jejich autoři byli na indexu, příp. fyzicky likvidováni, jejich díla hořela a jiní lidé ve víru hysterie tančili, že to tak je dobře. Doba, kdy knihy sice už nehořely, ale zase byly tzv. na indexu, také doprovázela vyspělost" lidské společnosti. Osobně si pamatuji, jak jsem v tzv. veliké zemi (kdysi SSSR) musela žádat o povolení vydat mi z tzv. archivu knihu K. Mannheima Ideologie a utopie. Přesto a možná právě proto nemohu obecně říci, že "národ, národy hlouply".

Takže sazbu DPH bych určitě změnila ze zmiňovaných 20 % a čtení bych dále propagovala jako určitou úroveň duchovní vyspělosti a kultury každého z nás.

Nemouhu soudit, zda "národ hloupne", ale tu 20% sazbu DPH na knihy někdo navrhoval, že...? A tam už bych možná uvažovala, zda tohle je ukázkou něčeho jiného než hlouposti...