Nové krajské vlády a jejich možné či dokonce již zvažované kroky

19.10.2012 10:35
  • také byste podpořili kroky převážně levicových uskupení na úrovních krajů, aby došlo k privatizaci zdravotnických zařízení? A pokud ano, proč?
  • Sdělte jistě také své představy postupu v případě takových změn. Anebo - jaká je Vaše představa řešení?