Než být zklamaný, je lepší být rozumný

11.09.2014 22:37

Česko má svou komisařku v Evropské komisi. Je jí Věra Jourová (ANO), v současné vládě premiéra Sobotky (dokončující) ministryně pro místní rozvoj.

Vezmeme-li v úvahu rozložení rolí a jejich významy ve výkonném orgánu EU, v tomto případě Evropské komisi, jde vlastně o pozici v „evropské vládě“. Pokud si vezmeme obsazování vládních pozic z politické praxe, pak jsou běžná vyjednávání, roli hrají síla získaného mandátu ve volbách, odbornost a politická zkušenost. Tedy měly by. Jednání jistě probíhala a „lobbování“ pro určité funkce a jejich obsazení také. Jenže…

Původní záměr vyslat do EK pana Teličku s ohledem na jeho již dřívější unijní praxi jaksi padl. Zda to bylo pro příp. citlivé napojení na možné podnikatelské záměry pana Babiše, je jistě otázkou… Přesto právě P. Teličku lze určitě považovat za odborníka na svém místě.

Jako občan pozorně sledující vývoj EU však poněkud s rozpaky vnímám ony proklamace vypouštěné z úst prezidenta Zemana, ministra Babiše a dalších o tom, jak je post paní Jourové zklamáním a neúspěchem. A protože na ráně je vždy, jak se říká, premiér, hned se mu z Hradu dostane štulce, co to tam v tom Bruselu vlastně vyjednal, když jsme jako členská země získali tak „neúspěšný“ post. Ach jo, říkám si. Opravdu jsme už tak zabředlí do těch svých truc-tanečků a věčného hašteření, je to nedostatek rozumu anebo vlastní sebeúcty? Copak je v rámci EK coby dosti významného orgánu EU neúspěchem mít v něm na jakémkoli postu komisaře své zastoupení? Anebo je to zase ukázka poněkud nedostatečné politické vyspělosti „malého českého dvorečku“, který by rád k nebesům, ale „pro stromy nevidí les“? Chci tím jen říci, že sama paní nová komisařka je ve svém CV prezentována jako podnikatelka a právnička. Má-li tedy mít na starost agendu také spravedlnosti a spotřebitelskou politiku, pak jde o docela odpovídající prostor pro reprezentaci země i získání dalších osobních zkušeností, včetně předvedení těch svých.

Přemýšlím-li o důvodech, proč se tedy může mluvit o zklamání, napadá mě následující:

  • tandem Babiš – Zeman není žádným tajemstvím, a toto účelové spojenectví může tak trochu silově, skrze podobná vyjádření do veřejnosti, která zrovna přemírou příznivosti k EU netrpí, vyvolat dojem, že na té oprávněnosti kritiky k ní přeci jen něco bude – nějaký ten politický bod to pánům přinese a EU to jistě na kolena nesrazí. Ve světle stávajícího dění to bude jen „ohřátí si pověstné polívčičky“;
  • další možná úvaha se může odvíjet v duchu – jsme přeci suverénní a skutečně máme navíc, ta unijní byrokracie na to však neslyší. Ano, to zní skoro hrdě, ale ani zdaleka to nestačí z pohledu zřejmě věcných a rozhodujících aspektů, o nichž se jednalo;
  • anebo, možná byla někde na úvod naše domácí úvaha, že i některým soukromým zájmům by u nás bývala slušela více agenda místního rozvoje, z níž by se poté dal vytěžit budoucí politický profit. Není těžké nevidět, o kom nebo o čem může být asi řeč. Paní Jourová jako dáma mohla být přijatelnější než pan Telička… atd.

Je však třeba s chladnou hlavou říci, že oni v tom Bruselu jsou sice taky ti byrokrati, ale nutně to nemusejí být zároveň „blbci“. A politické zkušenosti s podobnou praxí mají také určitě bohatou…

A tak mě napadá jedno: je-li paní Jourová opravdu „dámou na svém místě“, pozice ČR tím v jejím podání určitě neztratí a dokonce to může vylepšit i náš vklad do společné unijní politiky. Spíš s určitou skepsí říkám: lepší být rozumný než zklamaný. Vypadá to po těch 10 letech našeho členství v EU přeci jen „dospěleji“.