„Nepolitologické“ hodnocení voleb do zastupitelstev krajů v říjnu 2012

14.10.2012 13:52

Volby do zastupitelstev krajů jsou za námi, ať žijí volby 2016! Již v sobotní večer 13. října se doslova od prvopočátku začaly sčítat ztráty a vyhodnocovat přínosy. V jednotlivých volebních štábech a politických stranách zřejmě zejména přepočty na finance. Kolik, že to přinese peněz za pravidelnou platbu získaných mandátů. Z prvého pohledu jsou jasným poraženým strany vládní koalice – ODS, TOP 09, Věci veřejné kandidovaly jen jaksi „navzdory“. Na druhé, té lepší straně účtu volebního výsledku je určitě, i když fakticky ve dvou krajích – KSČM, která si přijde za svých získaných 182 mandátů na nějakých 43, 225 mil Kč ročně, což za čtyři roky vyjde státní kasu, a tedy nás daňové poplatníky na 172, 9 mil Kč. Tedy peníze jistě nemalé.

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) se zúčastnilo krajských voleb jen v Ústeckém kraji. S ohledem na své finanční možnosti jsme, a zřejmě i vzhledem k nízké účasti ve volbách, ale i další důvody, např. neúplná kandidátka, neuspěli. Získaných 0,53 % zřejmě odpovídalo našim současným možnostem. Přesto se domnívám, že šlo udělat mnohem více, ale to bude určitě na další hlubší zhodnocení a detailní rozbor. Podařil se však hlavní záměr – dále propagovat myšlenky a program OMMO. Byli jsme jedním z mála subjektů, který představil konkrétní a reálně uskutečnitelný volební program pro krajskou samosprávu. Nešli jsme cestou přesouvání viny z nezdarů v kraji na stát či jinam. Učinili jsme také dobrou zkušenost s některými zástupci občanských iniciativ, s nimiž jsme byli v kontaktu, zakomponovali do programu i některé jejich požadavky. Měli své individuální opodstatnění. Je ale zřejmě třeba zapřemýšlet, na jaké programové bázi tato uskupení vlastně pracují a jaký je jejich záměr do budoucna. Ze všech stran jsme slyšeli, jak jsme nepatrným, nepodstatným hnutím. Přesto se však také zřejmě mohly vyplatit všechny pokusy zastrašování některých našich členů a sympatizantů, které vyvrcholily fyzickým napadením našeho lídra v době volební kampaně, nebo třeba i tím, že se po Lomu i jinde šířily pomluvy, že údajně dáváme za hlas 500,- Kč. Komické, když stejné hlas prezentovaly na některých internetových portálech tvrzení, že „Nemám na kampaň peníze…“ Dokázali jsme obstát ve všech přímých konfrontacích s dalšími kandidáty, např. v diskusi s odboráři, odpověďmi na otázky HSR-ÚK, na diskusním semináři se starosty obcí či vizitkách lídra M. Dancsa na vlnách ČRo Ústí n. L. či prezentaci na ČT. Ano, neuspěli jsme, ale nejsme z toho smutní, jak by si zřejmě přáli naši někteří političtí soupeři. Jeden např. zaslal nevkusnou, rádoby vtipnou SMS s blahopřáním k výsledku. Kdyby si přepočítal, co stálo našich 0, 53 % a jejich 12, 02 %, došel by asi k zajímavému závěru. Ukazuje se totiž, že Severočeši.cz je veskrze podnikatelským záměrem, kromě podnikatelů, pro tu část kolísajících voličů, tzv. ideologicky neukotvených, kteří po tomto subjektu sáhnou kdykoliv, když se objeví losovačka anebo bude potřeba zanadávat si na viníky. V ústeckém případě – Romy. Aby se občanovi lépe počítalo – my jsme na volby vynaložili řádově několik tisíc Kč, nenosící se rozum a slušnost nás fakticky nic nestály. Koupit se prostě nedají. Buď jsou, nebo ne.

Když jsem dnes zaregistroval titulek na Novinkách.cz – „Politologové: Komunisté jsou na vzestupu, ODS se může dále štěpit“, tak jsem ani nebyl překvapen. I když to byl dle obsahu titulek opět poněkud zavádějící. Charakterizoval někdy dost povrchní politologické pohledy na stav naší politické scény a pozici KSČM v ní, jakož i situaci v KSČM samotné. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, kdo nemá odpovědnost, nemůže být za ni popotahován nebo k ní volán. To je dost přesná zkratka toho, co přineslo KSČM v krajských volbách v říjnu roku 2012 takový výsledek. Nejblíže k tomuto zřejmě nejobjektivnějšímu pohledu na tuto stranu a toho, co se v těchto volbách stalo, byla hodnocení dvou politologů. Jana Outlého, který řekl, že volby vlastně nemají zřejmého vítěze (já si myslím přesto, že jím byla „Pyrrhovým vítězstvím“ právě KSČM). Sociální demokraté sice vyhráli, ale ve srovnání s krajskými volbami před čtyřmi lety část voličů ztratili. "KSČM by mohla být jako vítěz, na druhou stranu KSČM tím přichází o svou výhodnou pozici protestní strany," řekl. Komunisté teď podle něj budou muset převzít část politické odpovědnosti. "Nejsem si jistý, jestli to zcela upřímně ta strana chtěla," dodal. Totéž si myslím i já. Nyní budou muset něco tvořit, budou mít otevřenou spoluodpovědnost a odpovědnost za svěřené úseky, jak si onu odpovědnost ve vyjednáváních a následně posvětí odhlasováním na zastupitelstvech krajů. Nutně se ukáže, jak prázdné byly jednotlivé krajské volební programy KSČM. Další v řadě byl politolog Lebeda - "Ten, kdo může skutečně oslavovat úspěch, jsou komunisté, a do jisté míry mohou být potěšeni i lidovci. Tento výsledek, který vůbec není špatný, by jim mohl pomoci k návratu do parlamentní politiky," uvedl Lebeda.

Škoda, že naprosto mimo hlavní tah pozornosti, jak vedení politických stran (těm se nedivím, protože přijde-li, byť jedno procento nebo dokonce jeden jediný volič a rozhodne, tak je zvoleno…), jak malá byla volební účast a že se projevuje klesající tendence. V roce 2008 přišlo volit celorepublikově 40, 3 % a letos již jen 36, 89 %. Co teda vlastně chce, jaké má přání, tužby, potřeby zájmy „mlčící“ většina 63, 11 % občanů? Nemyslím si, že té je vše jedno, nebo případně souhlasí s tím, co se děje, a proto k volbám nepřišla. Spíše jde o odraz celkového vnímání konání politiků a stran, které prezentují v očích občanů. Stále více vítězí pocit marnosti chodit k volbám, když je to v podání těch i oněch stejně jedno. Chovají se stejně arogantně a po obsazení pozic sliby neplní, když tak povrchně nebo v jiné, ve své dikci a ve svém pokrouceném stranickém podání, které se s očekáváními občanů až příliš míjí. Navíc korupční skandály postihly skoro všechny politické strany. A ty, co jakoby ne, tak na svá odhalení zřejmě teprve čekají. Škoda, že se mnoho zatím nemluvilo o dalším společensky a pro demokracii nepříliš šťastném fenoménu. Zatím jen procentního volebního posilování pozic, leč u některých již i reálných pozic v zastupitelstvech. Jde o subjekty, které provádějí korupční veřejnou volební kampaň, nakupují bez větších protestů ostatních hráčů na politické scéně hlasy voličů, šíří dogmatický populismus, a dokonce již na veřejnosti v pohodě prezentují xenofobii, nacionalismus a rasismus. Stačí se jen podívat, jak si stojí takové subjekty jako Severočeši.cz, DSSS či další odnože toho horšího, co ze společenského-politického dění a vnímání situace v ČR ze strany občanů nachází objednávku.

Kdo za to může…! Křičelo se na shromážděních v roce 1989 a zejména v listopadu na Letenské pláni a dalších místech tehdejší ČSSR. Řekl bych, že za to mohou bohužel občané sami. Stále je zde značné ukotvení ve vnímání toho bohorovného relativního klidu doby předlistopadové, kdy se občan nemusel příliš starat, byl zvyklý na to, že se za něj stará někdo jiný, nejčastěji stát a jediná vedoucí strana (strany) v zemi. Přežívá a dochází k další regeneraci občanské apatie, pasivity a rezignace. Ti, co k volbám chodí, resp. přišli i k těmto krajským v roce 2012, byli ve své převaze tradiční voliči tzv. parlamentních stran, jejich migrující část se opět přelila, tentokráte i k menším subjektů, nebo nahrazovala úbytky u stran levicových. Ke KSČM byl příliv hlasů od občanů, kteří vlastně nedokáží blíže specifikovat, co vlastně chtějí, jaká jsou jejich očekávání. Jde jen o hledání jakési jistoty - a za dob předlistopadových přeci určité jistoty byly, nebo o nich alespoň slyšeli. KSČM ještě nic nepokazila, není o ni moc slyšet z pohledu nabídky jinakosti, aby to nebyly jen jakési pokusy, pro něž není opora v daném systému ani v ústavě, jen se v „zákulisí“ fabuluje, co by mohla, kdyby mohla… Skutečnosti, že i ona již, resp. její někteří představitelé v řadě míst i krajů měli svůj podíl na tom, co se v nich dělo, a dokonce i na tom, co bylo občany oprávněně kritizováno. Nyní bude mít šanci toto vše vyhřeznout otevřeněji. Ještě, že jsou na jednotlivých úřadech krajů dost schopní úředníci, kteří si za tři volební období fungování nastavili mechanismy a vědí, co krajský článek samosprávy či v přeneseném výkonu - státní správa – má dělat. Konečně jako dosud, protože od politiků se toho, jak vím, nikdy mnoho nedozvěděli, spíše museli následně hasit to, co oni svým „aktivním“ konáním bez znalosti problému udělali. Ale třeba se mýlím a vše bude OK.

Takže občané klid. Je to vše v pohodě a bude OK, jenže kde a jak komu… Zvítězila-li KSČM, resp. ČSSD měly by nyní dokázat, že zvítězil i onen „většinový“ více než „šedesátitříprocentní“ občan. Třeba se k němu budou krajští vládci chovat lépe než k těm na druhé straně – menšinám, ať rómským, národnostním, tak třeba i „jinak“ orientovaným – politicky i třeba sexuálně…

Hezké povolební dny