Nepodporujeme výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek

Vážení,

dovolím si informovat o tom, že na jednání rady města dlouhodobě – od samého začátku – nepodporuji výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dlouhodobě to kritizuji na jednání rady města, dlouhodobě to vytýkám.

Na jednání rady města 5. 10. 2016 jsem se jednoznačně opět postavil proti schválení výjimek. Konkrétně jsem nepodpořil výjimky a hlasoval jsem tak proti:

a) výjimce u zadání projektové dokumentace „Rozšíření kapacity jídelen a kuchyně“,

b) výjimce u zadání projektové dokumentace „Zimní stadion Třeboň“ a to v ceně 2 262 700 Kč vč. DPH. Výjimka spočívá v omezení počtu dodavatelů, a oslovit v rámci nabídky pouze jednu konkrétní společnost – konkrétně AS PROJEKT CZ, s. r. o.,

c) výjimce u zadání projektové dokumentace „Nové ubytovací kapacity Bertiny lázně“, kdy i v tomto případě dojde k přímému oslovení konkrétní společnosti – dodavatele.

Současně dlouhodobě na jednání rady města se jasně vyjadřuji k nové výstavbě zimního stadionu na Hliníku. Na uvedené radě města jsem zásadně nesouhlasil se změnou Územního plánu č. 4, kdy kvůli záměru výstavby Zimáku se bude měnit v územním plánu regulativ výšky budov z max. výšky 10 m na max. 15 m.

Rovněž dlouhodobě prosazuji změnu v hospodaření města tak, aby se město mohlo v dalších letech dobře rozvíjet a k rozvoji využívalo zejména vlastní finanční zdroje, tj. bez dlouhodobých úvěrů a půjček nad mandát zastupitelstva.

 

Jiří Vopátek

V Třeboni dne 7. 10. 2016

/podrobnosti dále: trebon.zeleni.cz//