NEMUSÍ JÍT JEN O „VNITROSTRANICKÝ BOJ“, ALE O SELHÁNÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ NA ÚROVNI ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE

27.09.2013 19:24

Považujeme za více než žádoucí upozornit na některé, dle našeho názoru, závažné skutečnosti a souvislosti s údajnou „causou“ mostecké náměstkyně JUDr. Hany Jeníčkové (Severočeši.cz), která byla 26. 9. 2013 na jednání ZmM otevřeně pojmenována samotným „otcem zakladatelem“ a zároveň členem předsednictva hnutí Severočeši.cz Ing. J. Zelenkou, podnikatelem a krajským zastupitelem za uvedený subjekt, blíže viz Mostecký deník (https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/jenickova-zustava-namestkyni-primatora-zastupitele-ji-podrzeli-20130926.html).

A to:

  • působí-li JUDr. Jeníčková dlouhodobě a opakovaně na nejvyšších pozicích ve vedení města Mostu (dříve také za ODS), pak její příp. počínání nebylo a není jen v režimu „soukromé osoby“, a ani kritika tohoto stavu a jeho náprava nemohou být jen v rovině občanských aktivit lidí zodpovědných za činnost politického hnutí S.cz a osob, které jsou jeho představiteli v samosprávě statutárního města Mostu;
  • tato dáma je jednak volenou zástupkyní lidu a ve své funkci min. zastupuje svěřenou politickou funkci a úřad s tím spojený;
  • vykonává-li tuto funkci, a nikoliv poprvé, je také odpovědná za své konání, a to i v rovině organizace a kontroly z toho plynoucích. Tzn., že by se také měla zodpovídat orgánům v rámci místní samosprávy k tomu určeným, což je i o jejich odpovědnosti;
  • politické hnutí OMMO, jako v tuto chvíli jediná politická opozice v Mostě proto upozorňuje, že by bylo na místě, aby se pozornost veřejnosti, médií a dalších soustředila také na to, že závažnost dané záležitosti není jen „soukromou“ věcí příp. jedné osoby či jakéhosi „vnitrostranického boje“, ale jde komplex účinků, které mohou navozovat úvahy o nepříliš dobrém stavu věcí v působení odpovědných osob ve volených funkcích a jim svěřených úřadech, a to všech v současnosti působících zastupitelů města. A tedy, zda celá věc souvisí opravdu „jen“ s tím „Je-li někdo při předání dvaceti milionů…“ (blíže viz Parlamentní listy https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Namestkyni-primatora-Mostu-chce-odstrelit-vlastni-sef-Jde-pry-o-uplatek-287182). Jsme totiž toho názoru, a máme řadu důvodů se domnívat, že další velmi nedobré praktiky proběhly i v případě jiných rozhodování na úrovni ZmM.

O vývoji a stavu řešení jedné z nich (prodej KD Repre) bude vedení politického hnutí OMMO informovat na nejbližší tiskové konferenci.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO                                    Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO