Nemajíce co říci, činili tak mnohými slovy

Ve čtvrtek 10. 3. 2011 ve večerních hodinách jsem se zúčastnil „Besedy o mosteckém zdravotnictví“ v městské knihovně v Mostě. Leták, který jsem obdržel mailem, sděloval, že pozvání k diskuzi přijala senátorka MUDr. Alena Dernerová a primář mostecké chirurgie MUDr. Saša Štembera. Vypsané téma znělo: „Můžeme bez obav svěřit své zdraví do péče mosteckých lékařů a mostecké nemocnice? Jak je to s korupcí v českém zdravotnictví?“

Protože se o dění v Mostě velmi intenzivně zajímám a není mi lhostejný ani osud našeho zdravotnictví a naší nemocnice obzvlášť, byl jsem velmi zvědav na seznámení se současnou situací z úst nejpovolanějších a hlavně na návrhy a pohled na řešení ne zcela utěšené situace ve zdravotnictví.

Jak je to s korupcí v českém zdravotnictví již před časem vysvětlila paní doktorka Dernerová (k mému upřímnému zděšení, a nebyl jsem sám!) v pořadu Hyde park na ČT24. Zde jsem tedy nějaké překvapení příliš nečekal. Spíše mě zajímal současný stav, momentální dostupnost a rozsah lékařské péče v mostecké nemocnici. A samozřejmě výhledy mostecké nemocnice ve vazbě na organizační a rozpočtované změny, v nichž ve zdravotnictví dochází a bude docházet.

V úvodu všechny zúčastněné trochu rozpačitě přivítal ředitel knihovny v Mostě Ing. Tomáš Ondrášek a pozval oba zmíněné aktéry na pódium. Od tohoto okamžiku jsem popravdě nevycházel z údivu. Nejprve si všichni přítomní vyslechli od moderátora, pana Ondráška, téměř desetiminutovou jakousi kanonizaci paní doktorky Dernerové, která posléze pokračovala půlhodinovým laudatiem z jejích úst.

Poté se na výzvu moderátora ujal mikrofonu a slova pan doktor Štembera a ignoruje otázku k tématu, jal se nonšalantně štkát nad svým osudem v nemocnici.

V tomto okamžiku jsem byl překvapen podruhé, a to zjištěním, že z obou hlavních aktérů v mostecké nemocnici už vlastně de facto ani jeden nepracuje. Tedy pan doktor Štembera je na odchodu ve výpovědní době. A to nepatřím k těm, co by mu to jakkoli přáli, protože vím, že se odborného personálu v nemocnicích spíše nedostává. Na otázky moderátora zaznělo několik obecných proklamací opakujících se denně v médiích a jediná konkrétní fakta zazněla z úst ředitele Nemocnice Most, Ing. Mgr. Jindřicha Zetka, sedícího v poslední řadě hlediště.                                           

Paní doktorka Dernerová v tom okamžiku převzala roli moderátorky do vlastních rukou (za nesmělého namítání p. Ondráška) a bombardovala přítomného ředitele Zetka vesměs odbornými a dle mého názoru interními dotazy. Až na několik přítomných obeznámených lékařů se v tomto dialogu evidentně nikdo příliš nevyznal. Z několika vznesených dotazů mě bez souvislosti zaujal jeden, v němž se kdosi z obecenstva ptal, je-li v sále kdokoliv z přítomných nějak placen. Na tuto otázku odpověděli oba aktéři, že nikoliv, což mě konkrétně u paní Dernerové zarazilo, neboť jako senátorka je krom jiného placena mj. právě za podobné diskuse s občany.

Na závěr si jakási paní doktorka z Lomu postěžovala, že se jí zdravotní pojišťovna zdráhala proplácet „pětičudlíkové“ EKG, které si zřejmě bez předběžné konzultace s onou pojišťovnou zakoupila.

Odcházel jsem vcelku rozladěn. Jediný splněný účel této besedy byl zřejmě bezplatná prezentace vládnoucího Sdružení Mostečané Mostu, potažmo Severočeši.cz, kteréhož kompletní vedení zabíralo značnou část první řady a v osobách části hlavních protagonistů i pódium. Bezplatné to vlastně nebylo, protože podle vlastních slov ředitele knihovny se tato prezentace konala jako „beseda se seniory“ a jako taková je hrazena z veřejných prostředků.

Je škoda, že zde velmi málo zaznělo o krizi ve zdravotnictví a vůbec nic o krizi postavení medicíny v tržní společnosti jako takové, která se v posledních letech scvrkla jen na honbu lékařů za úhradovými body zdravotních pojišťoven a ekonomickou výtěžností lůžek ve zdravotnických zařízeních.

Pokud si dobře vzpomínám, nezaznělo snad ani jednou z úst obou hlavních protagonistů – lékařů slovo pacient.

Konečně jsem snad také pochopil skrytý význam plakátu, který ještě pět měsíců po volbách straší vedle silnice, kterou denně jezdím.

Jen přemýšlím: může být konec konců i zdraví k pronajmutí?