Nelžu, paní Vašíčková, ale to přeci víte

Upřímně: nerad reaguji na něco, co už postrádá fakticitu sdělovaného a je jenom o antipatiích, kterých je i tak všude kolem nás plno. K těmto reakcím řadím i příspěvek podepsaný Vámi, paní Vašíčková.

Popravdě nevím, na co přesně jste vlastně reagovala, neboť z textu to nevyplynulo. Totiž na co věcného reagujete a proč jste svá tvrzení o mých lžích nepodepřela fakty.

Máte li např. na mysli mou kritiku průběhu prosincového jednání lomského zastupitelstva, pak se přiznám, že jsem mohl být mnohem kritičtější. Ale berte to tak, že vše má svůj čas a pořadí důležitosti.

Ale uvedu Vám věcné příklady: poprvé jsem viděl, jak se na jednání zastupitelstva města konzumuje alkohol, byl jsem svědkem toho, jak se velice vulgárně, nikoliv „jadrně“, ale přímo sprostě vyjadřoval radní města ing. Schwarz, až ho dokonce musela napomenout místní občanka. Mám za to, že občanů, kterým se to nelíbilo, bylo více než dost… A mohl bych pokračovat dál. Ale zase příště.

Pokud, jak píšete, opravdu nevíte, co jsem pro město Lom udělal v minulém volebním období, tak musím konstatovat, že si protiřečíte, když zároveň tvrdíte, že jsem pro město Lom nic neudělal. Na rozdíl od některých zastupitelů města, jsem se pravidelně účastnil jednání a hlasoval jsem podle nejlepšího vědomí a svědomí. Máte-li mi co vytknout, pak tak čiňte, ale zkuste být konkrétní. Aspoň to lépe vypadá, dokonce i na papíře.

Píšete, že pro Vás osobně je lepší a milejší vystoupení zastupitele Ing. Schwarze. Samozřejmě, neboť každý z nás vidí svůj ideál někde jinde a to pak může dělat z každého člověka osobnost, dokonce idol. Za sebe říkám, také bych mohl pár jmenovat, ale oni se nemusí vystavovat s okázalostí opřenou o fráze. Ale troufám si tvrdit, že my oba víme, proč je Vámi podepsaný text stylizován právě takto. Rozdíl je jen v tom, že tento „fun club“ skutečně nesdílím.

A co se týče odměny za výkon funkce zastupitele, tak jsem to byl právě já, kdo vyzýval ostatní, aby se svých odměn vzdali nebo alespoň přehodnotili sumu. Právě pan Ing. Schwarz prohlásil, cituji: „Vážení, Vy jste si snad přišli do politiky vydělávat?“ Ale v protinávrhu tak, jak jsem ho předložil, hlasoval proti, ve svůj prospěch jako i ostatní politici z koalice. Takže věřte, nejsem v zastupitelstvu kvůli odměně.

Za zmínku by snad stálo i vyplácení odměn členům komisí. Jako příklad Vám uvedu případ zastupitele pana Třetiny, který je členem komise, ale odměnu pobírat nebude. Tedy alespoň tak rozhodli o něm zastupitele vládní koalice. Zatím Vás nebudu více zatěžovat, ale věřte, nemohu nepokračovat, protože materiálu je dost a informace by měli být především vyvážené a objektivní. Pocity a city sice podněcují nálady, ale jsou špatným rádcem.

Na zastávce to určitě nekončí, často naopak pokračuje.