Některé mandáty jakoby z playbacku? – díl V.

24.12.2013 14:15

Haló, haló, zase se Vám, vážení čtenáři, připomíná a hlásí senátní zpravodajka na volné noze Lucka Černá. Přináším. Tradičně po nějakém času (minulý čtvrtý díl vyšel v dubnu po sedmé schůzi Senátu PČR) k Vám přichází další pokračování toho, jak si některé senátorky a senátoři plní svoji „základní pracovní náplň“  - přijímat zákony. Předpokládá to však, že se účastní zejména jednání pléna Senátu P ČR, kde jsou tyto zákony projednávány a schvalovány, a to dílem, který horní komoře českého parlamentu v zákonodárném procesu přináleží. Dostává se k Vám další díl mých postřehů, jistě postřehů k jednomu z možných úhlů pohledu na práci senátorů, ale domnívám se, že pohled a hodnotící kritérium práce senátorů nejdůležitější. V současném složení začal senát naplňovat 9. funkční období zahájené v listopadu 2012. Za jeho dosavadní časový úsek od 1. schůze do schůze 17. (listopad 2012 až prosinec 2013) se Vám opět pokusím přiblížit práci některých senátorů a senátorek z pohledu účasti na hlasování na jednotlivých schůzích.

V hledáčku, jak jistě víte, jsem měla zejména senátory, kteří jsou většinou ve své nejen mediální rétorice tak nějak „akurátní a jediní spravedliví a volají po normativech jednání a chování“, která by se měla dodržovat. Proto jsou v mém „hledáčku“ senátoři za KSČM M. Bayerová a V. Homolka, za Severočechy.cz A. Dernerová a J. Doubrava, rovněž tak „výtečník“ z ČSSD J. Palase a nyní snad SPOZ - či za koho to vlastně. V poslední statistice o hlasování senátorů zveřejněné v INFO OMMO č. 29, jsem navíc uváděla v tom čase mediálně sledovanou D. Filipiovou z ODS, která dokázala zabránit „pražskému zázraku“ – vítězství komunisty i ve druhém kole, když v něm porazila kandidáta KSČM místopředsedu ÚV KSČM J. Dolejše. Všichni uvedení senátoři a senátoři ve svých mandátech pokračují, tak v devátém funkčním období Senátu PČR sleduji jejich „hlasovací“ anabázi dále, aby bylo možné ukázat jejich případnou sebereflexi a nějaké zlepšení jejich „docházky do práce“ na hlasování horní komory českého parlamentu. Jak víte, přiřadila jsem k nim zmíněnou senátorku za ODS D. Filipiovou, když již některá jiná media zajímala a rovněž jsem si dovolila ke  sledovaným přiřadit „senátora senátorů“, velkého mága a populistu senátora rovněž za ODS J. Kuberu, jinak teplického primátora a předsedu senátního klubu ODS, který si pokračování mandátu „vyjezdil“ na standardním „obillboardovaném“ kole. Na základě vzniku nového senátního klubu SPOZ + KSČM + Severočech zařazuji jistě ne nezajímavého a kontroverzního předsedu tohoto klubu senátora V. Drymla. Jak asi rovněž víte, nedalo mi to, abych k nim nepřidala ještě senátora, o němž jsem tvrdila, že jistě ještě uslyšíme. Není jím nikdo jiný než „nezařazený“ kandidát do přímých voleb prezidenta ČR, senátor za volební obvod č. 80 Zlín – Tomio Okamura, který dokázal se „svým“ poněkud populistickým a kontroverzním hnutím Úsvit uspět v předčasných parlamentních volbách v říjnu letošního roku. Na základě toho, složil mandát senátora a šel svou rétorikou oblažovat poslaneckou sněmovnu, takže jeho evidence se zde objevuje naposledy a na rozdíl od jeho „sledovaných“ kolegů končí 14. schůzí 8. až 9. 10. 2013.

Tak co, kluci a holky senátorský, jak jste na tom za sedm dosud proběhlých schůzí Senátu P ČR v jeho 9. volebním období? Abych nebyla podezírána z podjatosti či nadržování některému ze sledovaných.

 

Senátorka za KSČM, místopředsedkyně senátního Klubu SPOZ+KSČM+Severočech RNDr. Marta Bayerová, VO č. 54 Znojmo,

 

za sedmnáct schůzí celkem 584 hlasování, přítomna na 468 hlasování, tj. 80,14 %, nepřítomna na 116 hlasování, tj. 19,86 %. Ze 116 neúčastí na hlasování byla omluvena na 24, tj. 20,69 % a na 92 hlasování byla neomluvena, tj. 79,31 %. Vzhledem k nešvaru paní senátorky nebít při hlasování v jednacím sálu, ale mít zasunutou kartu v hlasovacím zařízení, což se v hlasování eviduje, jako zdržela se, lze i jejích 167 zdržení v podstatě započítat do neúčasti, pak by její evidence na hlasování byla 282 neúčastí, což je 48,29 % neúčasti, resp. 51,71 % účasti a tedy rovněž žádná sláva. Při takovéto evidenci byla její účast v 8. volebním období lepší o 7,47 % (konkrétně 59, 18 %), takže se nám vlastně, paní senátorka, dále horší…

 

Senátorka za Severočechy.cz nezařazená do žádného senátního klubu MUDr. Alena Dernerová, VO č. 4 Most,

 

za sedmnáct schůzí celkem 584 hlasování, přítomna na 425 hlasování, tj. 72,77 %, nepřítomna na 159 hlasování, tj. 27,23 %. Na 159 neúčastech na hlasování byla omluvena na 63, tj. 39,62 % a na 96 hlasování byla neomluvena, tj. 60,38 % Takže žádná sláva, její účast opět klesá, ale přesto se zatím účast paní senátorky Dernerové na hlasování Senátu P ČR zlepšila oproti předchozímu 8. volebnímu období o 5,07 % (v minulém období zaznamenala účast na hlasování jen 67, 7 %). Trvá však nedisciplinovanost v řádné omluvě z jednání dle JŘ Senátu P ČR a začíná jako její kolegyně Bayerová „nadužívat“ tzv. syndrom zasunuté karty a tak řada jejích zdržení se hlasování je o neúčasti na hlasování, než o vyjádření názoru na předloženou legislativní předlohu.

 

Senátor za Severočechy.cz, místopředseda senátního Klubu SPOZ+KSČM+Severočech Jaroslav Doubrava, VO č. 31 Ústí n. L.,

 

za sedmnáct schůzí celkem 584 hlasování, přítomen na 497 hlasování, tj. 85,1 %, nepřítomen na 87 hlasování, tj. 14,9 %. Z 87 neúčastí na hlasování byl omluven na 26, tj. 29,88 % a na 61 neomluven, tj. 70,12 %. Senátor Doubrava se oproti 8. volebnímu období poněkud pohoršil a to o 1,55 %, ale schůzi od schůze tento rozdíl snižuje (v 8. volebním období účast na hlasování 86,65 %). Bohužel se standardem jednání se při neúčasti řádně omluvit je jako ostatní sledovaní poněkud na štíru…

 

Senátor původně za ČSSD, nyní snad SPOZ, předseda senátního Klubu „SPOZ+KSČM+ Severočech“ MUDr. Vladimír Dryml, VO č. 45 Hradec Králové,

 

za sedmnáct schůzí celkem 584 hlasování, přítomen na 460 hlasování, tj. 78,77 %, nepřítomen na 124 hlasování, tj. 21,23 %, Na 124 hlasování byl na 44 omluven, tj. 34,48 % a na 80 neúčastech byl neomluven, což činí 65,52 % a  jeto  zejména u předsedy senátorského klubu na pováženou. Potěšitelné je, že na rozdíl od většiny svých kolegů v Klubu SPOZ+KSČM+Severočech snad až do této 11. schůze, kdy se ve 26 případech zdržoval hlasování (!?) netrpěl syndromem tzv. zasunuté karty a skutečně se zdržuje hlasování, když je fyzicky přítomen. Na 11. schůzi tomu tak evidentně nebylo a další 12. schůze signalizovala trvalejší stav. Na 13. schůzi se zdržoval v 7 případech, což je téměř 18 % z jejích 39 hlasování, na 14. nebyl a 15. schůze nepotvrdila, že by šlo o nějakou klubovou nákazu…

 

Senátorka za ODS, členka senátního Klubu ODS Ing. arch. Daniela Filipiová, VO č. 23 Praha 8,

 

za sedmnáct schůzí celkem 582 hlasování, přítomna na 158 hlasování, tj. 27,15 %, nepřítomna na 424 hlasování, tj. 72,85 %. Na 424 neúčastech na hlasování byla omluvena na 297, nebyla omluvena na 127 hlasování, tj. 29,95 %. Pokračuje ve vyjetých kolejích…, její účast je velice chabá a jen začala alespoň s dodržováním zásad jakési minimální politické kultury a když není přítomna, alespoň se zatím někdy omlouvá.

 

 

Senátor za KSČM a člen senátního Klubu „SPOZ+KSČM+Severočech“ PaedDr. Václav Homolka, VO č. 5 Chomutov,

 

za sedmnáct schůzí celkem 582 hlasování, přítomen na 368 hlasování, tj. 63,23 %, nepřítomen na 214 hlasování, tj. 36,77 %. Na 214 neúčastech na hlasování byl omluven na 35 a nebyl omluven na 179, tj. 83,64 %. Své další volební období nezačal V. Homolka nijak oslnivě, a i když si v účasti oproti 8. volebnímu období 2010 až 2012, kdy dosáhl 61, 88 %, dosud zatím o 0,65 % zlepšil skóre oproti 8. volebnímu období. Leč žádná sláva nejen s ohledem na slušnost se alespoň omluvit, když jsem nepřítomen. Zřejmě by bylo účinným řešením uplatňovat srážky ze mzdy za takovéto excesy…. Na peníze slyší všichni zákonodárci, viz dostatek hlasů na poslední schvalování zvyšování platů soudců a i svých, byť tak nějak zprostředkovaně přes nezdanění paušálních náhrad…

 

Senátor za ODS, předseda senátního Klubu ODS a primátor Teplic Jaroslav Kubera, VO č. 32 Teplice,

 

za sedmnáct schůzí celkem 582 hlasování, přítomen na 321 hlasování, tj. 55,15 %, nepřítomen na 261 hlasování, tj. 44,85 %. Na 250 neúčastí na hlasování byl omluven na 25, tj. 9,58 % a na 236 hlasování nebyl omluven, tj. 90,42 %. Své další volební období nezačal hezky ani tento populistický a jinak velice zásadový teplický primátor pan J. Kubera …. Nízká účast na hlasování a ještě se ani při neúčasti neomlouvá a začal trpět syndromem zasunuté karty, kdy se zdržuje, ale na hlasování není fyzicky přítomen, viz nejen 11. schůze, kdy zaznamenal 30 zdržení se hlasování, na této dalších 29, na další 11, na 14. schůzi 16, na 16. schůzi 13 a na 17. schůzi přidal dalších 8 zdržení se hlasování, zřejmě výkon funkce předsedy senátorského klubu ODS v souběhu s funkcí primátora města Teplice jej až příliš zaměstnává a rozptyluje…

 

 

Senátor BEZPP, kandidoval jako NK, leč nyní člen senátního Klubu pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí Tomio Okamura, VO č. 64 Zlín,

 

za čtrnáct chůzí celkem 513 hlasování, přítomen na 341 hlasování, tj. 66,47 %, nepřítomen na 172 hlasování, tj. 33,53 %. Na 172 neúčastech na hlasování byl omluven na 68, tj. 39,53 % a na 104 hlasování neomluven, tj. 60,47. Své první volební období nezačal T. Okamura nijak oslnivě a i když se na čtvrté schůzi oproti schůzím předchozím zlepšil, hned na dalších schůzích výrazně opět poklesl, aby na schůzi další přidal na účasti „horentních 0,4 %, pak dalších 2,77 % - prostě, střídavě oblačno a stále poněkud zaostává v plnění základní povinnosti za svou rétorikou jinak plnou zásad. Navíc se on i např. další senátoři (Filipiová, Kubera, Palas) velice často se dovolávající přízně občanů tím, že je údajně zastupují nejlépe a jde jim vždy o jejich blaho, nezúčastnil se na 9. schůzi projednávání a řešení petice k problematice ochranných zón v NP Šumava…

 

Senátor Tomio Okamura byl zvolen v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny PČR a složil mandát senátora. Musíme jen doufat, že v druhé komoře českého parlamentu bude přeci jen pracovitější a na hlasování o zákonech bude chodit poctivěji, než se mu dařilo v Senátu PČR. Hodně úspěchů, pane Okamuro…

 

Senátor původně za ČSSD, nyní snad SPOZ, člen senátního Klubu „SPOZ+ KSČM+Severočech“  Ing. Jaroslav Palas, VO č. 64 Bruntál,

 

za sedmnáct schůzí celkem 584 hlasování, přítomen na 277 hlasování, tj. 47,43 %, nepřítomen na 307 hlasování, tj. 52,57 %. Na 307 neúčastech na hlasování byl omluven na 34, tj. 11,07 % a nebyl omluven na 273 hlasování, tj. 88,93 % %. Jeho účast na hlasování je stále tristní, ale v porovnání s předchozím 8. volebním období, kdy dosahoval účast 30, 26 %, se senátor Palas „zlepšil“ v účasti na hlasování o 17,17 %, zřejmě proto, že již u něj není souběh mandátu senátora a hejtmana kraje a třeba se dokonce ještě naučí svou neúčast řádně omlouvat (fakt by stálo za to důsledně uplatňovat finanční postihy za nedodržování Jednacího řádu Senátu P ČR, který je zákonem, anebo třeba i za nedodržování jinde standardní normální lidské slušnosti

 

Nemám důvod nic měnit na závěru z posledního dílu těchto informací, proto když se tak nyní zpětně ohlédnu za uvedenou statikou, přiznám se Vám, že jsem se, byť na rozdíl od Vás znám situaci v Senátu P ČR detailněji, docela zhrozila toho, co o práci některých senátorů dokáží pro někoho suchá statistická čísla vypovědět. Stále více se nemohu ubránit dojmu, ba dokonce přesvědčení, že zřejmě by bylo účinným řešením uplatňovat srážky ze mzdy za takovéto excesy. Na peníze totiž slyší všichni, zejména naši čeští zákonodárci. Stačí se jen začíst do stenozáznamů z diskuse jednání o odstranění zdanění paušálních náhrad a podívat se na kvalifikovaný počet hlasů na poslední schvalování zvyšování platů soudců a i svých, byť tak nějak zprostředkovaně právě přes nezdanění paušálních náhrad. Jo, na „blbce“ v našem zákonodárném sboru nenarazíš a nenarazíš. A jak se umějí vymlouvat!

Na margo své nepřítomnosti dokáží snášet ty nejroztodivnější argumenty a výmluvy. Např. již v prvém dílu „Některé mandáty jakoby z playbacku“ jsem uváděla zarputilá slova poslanců a senátorů z kuloárů obou komor P ČR. Přeci není jejich jedinou „prací“ sedět v lavicích a jednat. Mají též další aktivity spojené s výkonem mandátu – jsou členy výborů, podvýborů, komisí a podkomisí, někteří ještě zastupiteli, členy správních orgánů společností s účastí státu a samosprávy atd. Zapomínají však na podstatu mandátů a tou je tvorba a hlavně přijímání zákonů. Leč to, zda zákon bude či nebude přijat či novelizován, se děje výsostně na zasedání příslušné komory parlamentu. Pomíjím přitom ještě skutečnost, že vymlouvat se ke své neúčasti na jejich zasedáních účastí na jednání některého z výše uváděných orgánů (výbory, komise aj.) je klamáním neznalých občanům. Zasedá-li totiž Poslanecká sněmovna nebo Senát PČR, nezasedá žádný z uvedených a k omluvě-výmluvě zneužívaný orgán. Je-li třeba, aby zasedl, je jednání příslušné komory k tomuto účelu přerušeno. Takový je skutečný stav některými občany citlivě sledované a vnímané procedury jednání komor PČR.

 

Tak si hlavně nenechte pokazit prožití Vánoc a oslavy nadcházejícího roku 2014. A až si budete případně dávat nějaká silvestrovská předsevzetí, co takhle např. že při dalších volbách dáme na frak politikům s takovým to přístupem k práci…

 

Hezký den, klidné a šťastné Vánoce a do roku 2014 vyrazit rázně za splněním svých přání a tužeb, přeje Vaše Lucka Černá, zpravodajka na volné noze, Senát P ČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

(pro INFO OMMO č. 36, prosinec 2013)