Některé mandáty jakoby z playbacku?, díl čtvrtý

30.04.2013 22:02

Opět se Vám, vážení čtenáři, připomíná a hlásí senátní zpravodajka Lucka Černá. Přináším Vám další pokračování „sledovačky“, jak si některé senátorky a senátoři plní svoji „základní pracovní náplň“ - přijímat zákony, což předpokládá, že se účastní zejména jednání pléna Senátu PČR, kde jsou tyto zákona projednávány a schvalovány, a to dílem, který horní komoře českého parlamentu v zákonodárném procesu přináleží. Dostává se k Vám další díl mých postřehů, jistě k jednomu z možných úhlů pohledu na práci senátorů, ale domnívám se, že pohledu a hodnotícímu kritériu pro práci senátorů nejdůležitějším. Pro oživení paměti jen připomenu, že díl první jste mohli nalézt v INFO OMMO č. 16 (srpen 2011), díl druhý, který vyšel ve dvojím „vydání“ v INFO OMMO č. 22 (únor 2012) a v INFO OMMO č. 29 (říjen 2012) pak ve vazbě na probíhající volební kampaň do senátu. Zatím poslední třetí díl pak spatřil světlo světa v INFO OMMO č. 30 (listopad 2012) na závěr 8. volebního období Senátu PČR.

Právě v listopadu 2012 začal senát naplňovat 9. funkční období a jeho dosavadní časový úsek od 1. schůze do schůze 7. (listopad 2012 až březen 2013) se Vám opět pokusím přiblížit z pohledu účasti některých senátorů a senátorek na hlasování na jednotlivých schůzích. K chronologii jednotlivých dílů ještě přidám přehled „sledovaných“ zákonodárců.

V hledáčku, jak jistě víte, jsem měla zejména senátory, kteří jsou většinou ve své nejen mediální rétorice tak nějak akurátní a jediní spravedliví a volají po normativech jednání a chování, která by se měla dodržovat. Proto jsou v mém „hledáčku“ senátoři za KSČM M. Bayerová a V. Homolka, za Severočechy.cz A. Dernerová a J. Doubrava, rovněž tak „výtečník“ z ČSSD J. Palas, nyní snad SPOZ či za koho vlastně. V poslední statistice o hlasování senátorů, zveřejněné v INFO OMMO č. 29, jsem navíc uváděla v tom čase mediálně sledovanou D. Filipiovou z ODS, která dokázala zabránit „pražskému zázraku“ – vítězství komunisty i ve druhém kole, když v něm porazila kandidáta KSČM, místopředsedu ÚV KSČM J. Dolejše. Všichni uvedení senátoři a senátorky ve svých mandátech pokračují, tak v devátém funkčním období Senátu PČR budu jejich „hlasovací“ anabázi sledovat dále, aby bylo možné ukázat jejich případnou sebereflexi a nějaké zlepšení jejich „docházky do práce“ na hlasování horní komory českého parlamentu. Přiřadila jsem k nim zmíněnou senátorku za ODS D. Filipiovou, když se již některá jiná media zajímala a rovněž jsem si dovolila ke  sledovaným připojit „senátora senátorů“, velkého mága a populistu senátora rovněž za ODS J. Kuberu, jinak teplického primátora a předsedu senátního klubu ODS, který si pokračování mandátu „vyjezdil“ na standardním „obillboardovaném“ kole. Na základě vzniku nového senátního klubu SPOZ + KSČM + Severočech zařazuji jistě ne nezajímavého a kontroverzního předsedu tohoto klubu senátora V. Drymla. Nedá mi to, abych k nim nepřidala ještě senátora, o němž jistě ještě uslyšíme. Není jím nikdo jiný než „nezařazený“ kandidát do přímých voleb prezidenta ČR, senátor za volební obvod č. 80 Zlín – Tomio Okamura, který se velice nedávno připomenul svou podporou a účastí na více než kontroverzní černohnědé akci Holešovské výzvy na Václavském náměstí v Praze (7. 4. 2013).  

Tak co, kluci a holky senátorský, jak jste na tom za sedm dosud proběhlých schůzí Senátu PČR v jeho 9. volebním období? Abych nebyla podezírána z podjatosti či nadržování některému ze sledovaných, provedu výčet abecedně, snad si na abecední sled písmen vzpomenu:

 

Senátorka za KSČM, místopředsedkyně senátního Klubu SPOZ+KSČM+Severočech RNDr. Marta Bayerová, VO č. 54 Znojmo,

za sedm schůzí celkem 247 hlasování, přítomna na 191 hlasování, tj. 77,33 %, nepřítomna na 56 hlasování, tj. 22,67 %. Na všech 56 neúčastech na hlasování nebyla omluvena, tj. 100,- %. Vzhledem k nešvaru paní senátorky nebýt při hlasování v jednacím sálu, ale mít zasunutou kartu v hlasovacím zařízení, což se v hlasování eviduje, jako zdržela se, lze i jejích 58 zdržení v podstatě započítat do neúčasti, pak by její evidence na hlasování byla 114 neúčastí, což je 46,15 % neúčasti, resp. 53,85 % účasti a tedy rovněž žádná sláva. Při takovéto evidenci byla její účast v 8. volebním období lepší o 5,33 % (konkrétně 59, 18 %), takže se nám vlastně paní senátorka dále horší;

 

Senátorka za Severočechy.cz nezařazená do žádného senátního klubu MUDr. Alena Dernerová, VO č. 4 Most,

za sedm schůzí celkem 247 hlasování, přítomna na 193 hlasování, tj. 78,14 %, nepřítomna na 53 hlasování, tj. 21,86 %. Na 53 neúčastech na hlasování byla omluvena na 31, tj. 58,49 % a na 22 hlasování byla neomluvena, tj. 41,51 % Takže se nám zatím účast paní senátorky Dernerové na hlasování Senátu P ČR zlepšila oproti předchozímu 8. volebnímu období o 10,44 % (v minulém období zaznamenala účast na hlasování jen 67, 7 %). Trvá však nedisciplinovanost v řádné omluvě z jednání dle JŘ Senátu P ČR;

 

Senátor za Severočechy.cz, místopředseda senátního Klubu SPOZ+KSČM+Severočech Jaroslav Doubrava, VO č. 31 Ústí n. L.,

za sedm schůzí celkem 247 hlasování, přítomen na 190 hlasování, tj. 76,92 %, nepřítomen na 57 hlasování, tj. 23,08 %. Z 57 neúčastí na hlasování byl omluven na 15, tj. 26,32 % a na 42 neomluven, tj. 73,68 %. Senátor Doubrava se oproti 8. volebnímu období poněkud pohoršil a to o 9, 76  % !? V 8. volebním období účast na hlasování 86, 65 %. Rovněž se standardem jednání se při neúčasti řádně omluvit je poněkud na štíru;

 

Senátor původně za ČSSD, nyní snad SPOZ, předseda senátního Klubu SPOZ+KSČM+ Severočech MUDr. Vladimír Dryml, VO č. 45 Hradec Králové,

za sedm schůzí celkem 247 hlasování, přítomen na 179 hlasování, tj. 72,47 %, nepřítomen na 68 hlasování, tj. 27,53 %, Ve všech 68 neúčastech byl neomluven, což je zejména u předsedy senátorského klubu na pováženou. Potěšitelné je, že na rozdíl od většiny svých kolegů v Klubu SPOZ+KSČM+Severočech netrpí syndromem tzv. zasunuté karty a skutečně se zdržuje hlasování, když je fyzicky přítomen;

 

Senátorka za ODS, členka senátního Klubu ODS Ing. arch. Daniela Filipiová, VO č. 23 Praha 8,

za sedm schůzí celkem 245 hlasování, přítomna na 62 hlasování, tj. 25,31 %, nepřítomna na 182 hlasování, tj. 74,69 %. Na 182 neúčastech na hlasování byla omluvena na 112, nebyla omluvena na 70 hlasování, tj. 38,46 %. Pokračuje ve vyjetých kolejích… Její účast je velice chabá a jen začala alespoň s dodržováním zásad jakési minimální politické kultury. A když není přítomna, alespoň se zatím někdy omlouvá;

 

Senátor za KSČM a člen senátního Klubu SPOZ+KSČM+Severočech PaedDr. Václav Homolka, VO č. 5 Chomutov,

za sedm schůzí celkem 245 hlasování, přítomen na 167 hlasování, tj. 68,16 %, nepřítomen na 78 hlasování, tj. 31,84 %. Na 78 neúčastech na hlasování nebyl omluven, tj. 100,- %. Své další volební období nezačal V. Homolka nijak oslnivě, a i když si v účasti oproti 8. volebnímu období 2010 až 2012, kdy dosáhl 61, 88 %, za šest schůzí zatím o 6,28 % zlepšil skóre oproti 8. volebnímu období. Leč žádná sláva nejen s ohledem na slušnost se alespoň omluvit, když jsem nepřítomen;

 

Senátor za ODS, předseda senátního Klubu ODS a primátor Teplic Jaroslav Kubera, VO č. 32 Teplice,

za sedm schůzí celkem 245 hlasování, přítomen na 127 hlasování, tj. 51,84 %, nepřítomen na 118 hlasování, tj. 48,16 %. Na 118 neúčastech na hlasování nebyl omluven, tj. 100,- %. Své další volební období nezačal hezky ani tento populistický a jinak velice zásadový teplický primátor pan J. Kubera …. Nízká účast na hlasování a ještě se ani při neúčasti neomlouvá…. Myslím, že on by dokázal takovýto šlendrián okomentovat, jak je pro něj příznačné mnohými slovy, dokonce možná slušnými a skončil by nejspíše u zhodnocení situace v „Ugandě Burundy“, jak je u jeho diskusí v senátu rovněž typické;

 

Senátor BEZPP, kandidoval jako NK, leč nyní člen senátního Klubu pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí Tomio Okamura, VO č. 64 Zlín,

za sedm schůzí celkem 245 hlasování, přítomen na 167 hlasování, tj. 68,16 %, nepřítomen na 78 hlasování, tj. 31,84 %. Na 78 neúčastech na hlasování nebyl omluven, tj. 100,- %. Své první volební období nezačal T. Okamura nijak oslnivě a i když se na čtvrté schůzi oproti schůzím předchozím zlepšil. Hned na dalších schůzích výrazně opět poklesl a stále poněkud zaostává v plnění základní povinnosti za svou rétorikou jinak plnou zásad populisticky laděných;

 

Senátor původně za ČSSD, nyní snad SPOZ, člen senátního Klubu SPOZ+KSČM+Severočech Ing. Jaroslav Palas, VO č. 64 Bruntál,

za sedm schůzí celkem 247 hlasování, přítomen na 123 hlasování, tj. 49,79 %, nepřítomen na 124 hlasování, tj. 50,21 %. Na 124 neúčastech na hlasování nebyl omluven, tj. 100 %. Vzhledem k předchozímu 8. volebnímu období, kdy dosahoval účast 30, 26 % se senátor Palas „zlepšil“ v účasti na hlasování o 19,53 %, zřejmě proto, že již u něj není souběh mandátu senátora a hejtmana kraje a třeba se dokonce ještě naučí alespoň svou neúčast řádně omlouvat.

No, když se tak nyní zpětně ohlédnu za uvedenou statikou, přiznám se Vám, že jsem se, byť na rozdíl od Vás znám situaci v Senátu P ČR detailněji, docela zhrozila toho, co o práci některých senátorů dokáží pro někoho suchá statistická čísla vypovědět. Stále více se nemohu ubránit dojmu, ba dokonce přesvědčení, že zřejmě by bylo účinným řešením uplatňovat srážky ze mzdy za takovéto excesy. Na peníze totiž slyší všichni, zejména naši čeští zákonodárci. Stačí se jen začíst do stenozáznamů z diskuse jednání o odstranění zdanění paušálních náhrad a podívat se na kvalifikovaný počet hlasů na poslední schvalování zvyšování platů soudců a i svých, byť tak nějak zprostředkovaně právě přes nezdanění paušálních náhrad. Jo, na „blbce“ v našem zákonodárném sboru nenarazíš a nenarazíš. A jak se umějí vymlouvat!

Na margo své nepřítomnosti dokáží snášet ty nejroztodivnější argumenty a výmluvy. Např. již v prvém dílu „Některé mandáty jakoby z playbacku“ jsem uváděla zarputilá slova poslanců a senátorů z kuloárů obou komor P ČR. Přeci není jejich jedinou „prací“ sedět v lavicích a jednat. Mají též další aktivity spojené s výkonem mandátu – jsou členy výborů, podvýborů, komisí a podkomisí, někteří ještě zastupiteli, členy správních orgánů společností s účastí státu a samosprávy atd. Zapomínají však na podstatu mandátů a tou je tvorba a hlavně přijímání zákonů. Leč to, zda zákon bude či nebude přijat či novelizován, se děje výsostně na zasedání příslušné komory parlamentu. Pomíjím přitom ještě skutečnost, že vymlouvat se ke své neúčasti na jejich zasedáních účastí na jednání některého z výše uváděných orgánů (výbory, komise aj.) je klamáním neznalých občanům. Zasedá-li totiž Poslanecká sněmovna nebo Senát PČR, nezasedá žádný z uvedených a k omluvě-výmluvě zneužívaný orgán. Je-li třeba, aby zasedl, je jednání příslušné komory k tomuto účelu přerušeno. Takový je skutečný stav některými občany citlivě sledované a vnímané procedury jednání komor PČR. Tak si hlavně nenechte pokazit nastupující jaro a při dalších volbách dejte na frak politikům s takovým to přístupem k práci …

Hezký den přeje Vaše Lucka Černá, zpravodajka Senát P ČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

(pro INFO OMMO č. 33, březen - duben 2013)