Některé mandáty jakoby z playbacku?, díl první

Často je mezi lidmi na ulicích, při nákupech, v čekárnách u lékaře…- prostě tam, kde se více „houfují“, slyšet: „Taky jste se díval na to divadlo z parlamentu? Prořídlé řady více než noty na buben a i těch pár zákonodárců, co se v jednacím sále asi zapomněli, hlučí, že slova neslyšet. S takovou disciplinou bych já dávno přišel o práci…“. I když netrpím až tak velkým „masochismem“, abych se dívala na přenosy, zejména ze zasedání Poslanecké sněmovny PČR, vím ze zkušenosti zpravodajky ze Senátu, kde je to přeci jen z tohoto pohledu poněkud lepší, že ti lidé mají pravdu. Často jsem v kuloárech senátorům oponovala, aby nechali trapných výmluv, kdy oponovali, že přeci není jejich jedinou „prací“ sedět v lavicích a jednat. Mají též další aktivity spojené s výkonem mandátu – jsou členy výborů, podvýborů, komisí a podkomisí, někteří ještě zastupiteli, členy správních orgánů společností s účastí státu a samosprávy atd. Zapomínají však na podstatu mandátů a tou je tvorba a hlavně přijímání zákonů. Leč to, zda zákon bude či nebude přijat či novelizován, se děje výsostně na zasedání příslušné komory parlamentu. Pomíjím přitom ještě skutečnost, že vymlouvat se ke své neúčasti na jejich zasedáních účastí na jednání některého z výše uváděných orgánů (výbory, komise aj.) je klamáním neznalých občanům. Zasedá-li totiž Poslanecká sněmovna nebo Senát PČR, nezasedá žádný z uvedených a k omluvě-výmluvě zneužívaný orgán. Je-li třeba, aby zasedl, je jednání příslušné komory k tomuto účelu přerušeno. Takový je skutečný stav některými občany citlivě sledované a vnímané procedury jednání komor PČR.

Někteří poslanci i senátoři, žel, postrádají elementární základy standardních zásad pro jakoukoliv práci, za níž je člověk placen. Účast na hlasováních je, resp. by měla být jedním z objektivizujících kritérií pro hodnocení plnění mandátu zákonodárce. Jak je na tom např. nová senátorka za Mostecko A. Dernerová zvolená za Severočechy.cz? Tzv. 100 dnů hájení dávno uplynulo, dokonce více než dvakrát, a tak by se snad slušelo vystavit voličům odečet výkonu mandátu dle kritéria účasti na hlasování horní komory českého parlamentu.

Na webových stránkách Senátu PČR (www.senat.cz) lze tyto aktivity najít, neb jsou velice přesně servisem senátu zaznamenávány. Za období od vzniku svého mandátu se jmenovaná senátorka účastnila jednání 11 schůzí Senátu PČR Na nich se měla zúčastnit celkem na 576 hlasováních, na nichž se nezúčastnila při 197 hlasování, což představuje 34, 2 % neúčasti, resp. jen 65, 8 % účasti na hlasování, ze 197 neúčastí při hlasování byla omluvena u 83 (42, 13 %) a neomluvena u 114 (57, 87 %) hlasování. Tuto „výpověď“ senátního webu nebudu dále komentovat.

Podobných hodnot dosahuje v účasti na zasedáních Senátu PČR i senátor zvolený na kandidátce KSČM V. Homolka. Ten má ve sledované části 8. volebního období Senátu PČR účast na hlasováních též jen 65 % (za 11 schůzí celkem 580 hlasování, neúčast při 203 hlasování, což představuje 35  %  neúčasti, resp. jen 65 % účasti na hlasování). Velice slušně je na tom z tohoto pohledu jeho kolegyně senátorka M. Bayerová, která kandidovala úspěšně za vaše politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) do Zastupitelstva města Znojma. Za 11 schůzí celkem 580 hlasování, neúčast při 60 hlasování, což představuje 10, 34  %  neúčasti, resp. 89, 65  % účasti na hlasování.

Jedním z největších „senátorských playbeckistů“ je senátor za ČSSD a hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, který se zejména v poslední době zviditelňuje flagrantní neznalostí programu své vlastní strany. Snaží se pronajmout nemocnici v Novém Jičíně a dopisuje si přes média s předsedou ČSSD B. Sobotkou. Přitom by měl být raději potichu. Vždyť za dosavadních 11. schůzí Senátu PČR v jeho 8. volebním období se měl zúčastnit 577 hlasování. Senátní webové stránky vykazují jeho neúčast na 328 hlasování, což představuje 56, 85 % neúčasti, resp. 43, 15 % účasti na hlasování. Z 328 neúčastí byl omluven u 56, dalších 272 neúčastí neomluven, což je 82, 97 % neomluvených neúčastí (to je „áčkař“!!). Navíc s ohledem na skutečnost, že již na 1. schůzi Senátu PČR měl 75 zdržení se hlasování, což zřejmě bylo o tom, že měl jen zasunutou hlasovací kartu v zařízení, ale nebyl v jednacím sále přítomen, mohlo by se vyčíslit, že tedy chyběl na dalších 108 hlasování, což dohromady představuje 436 neúčastí na hlasování, tj. 75, 56 % a v procentuálním vyjádření se tak zúčastnil pouze 24, 44 % hlasování!!! Slušně placená “senátorská kusovka“.

Řada dalších zákonodárců je na tom obdobně. Chtěla jsem na těchto nezařazených senátorech a „zařazeném“ sociálním demokratovi J. Palasovi, kteří velice často moralizují, ukázat jeden z problémů práce v PČR. Ještě že se nedá mandát řešit jako vystoupení hvězd showbyznysu – z playbacku, protože to by se zřejmě řídící schůze mohl bát samoty.  

Tak až opět budete občané slyšet některé omluvy-výmluvy, proč ten či onen, ta či ona nebyli při hlasování, klidně jim sdělte – měli jste tam být. Máte „áčko“ a u nás palec dolů!

(autorka napsala pro INFO OMMO)