Nejen o dvanácti letech na cestách, aneb proč „narazil“ i v Mostě

18.06.2012 16:41

Řeklo by se tuctový Ital, jenže Gianluca Ratta občan z italského Turína je nenápadným cestovatelem, který je méně známý zřejmě jen proto, že neušel vzdálenost, resp. jako by obešel Zemi po rovníku a neprošlapal při tom přes čtyřicet párů bot pro zájem nějaké větší světové firmy, ale jen proto, že si plní vlastní dětský sen, při němž jej provází fenka Shira. Jak sám říká pro Mostecký deník, setkal se na svých cestách většinou s dobrým přijetím, ale zaznamenal i netečnost, neochotu, lidský chlad a úřednický přístup, jako např. v případě statutárního města Mostu.

Než zaklepal na dveře obecního úřadu v Malém Březně na Mostecku, vzal za kliku či spíše prošel „dveřním kruhovým“ objezdem do budovy mosteckého magistrátu. Chtěl totiž jako všude, kam dorazí, jen potvrzení, že zde v Mostě skutečně byl, aby mohl své evropské putování nechat zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Nepřijetí bylo zdůvodněno klasicky, mostecky – na úřad nesmí psi a primátor nemá čas. Konečně a proč taky takovéto lidi přijímat, vždyť nejde o občana Mostecka či Ústeckého kraje, tedy voliče, u nějž by se „normální a tradiční lidský přístup“ zástupců SMM nebo S.cz nechal případně přeměnit následně ve volební profit. Takto jde jen o další (kolikátou již v řadě?) ostudu Mostu. I když dotyčný cestovatel zřejmě netrpí tím, čím ti, co jej odmítli, absencí slušného, lidského chování a nebude snad o tom na počkání vyprávět, je ostuda na světě a bude žít dál vlastním životem.

Mnohem lepší vzpomínky bude mít italský cestovatel G. Ratta na přístup v nevelké obci Malé Březno na Mostecku, kde jej vstřícně přijal starosta obce Radim Novák a poskytli mu i ve svých skromných podmínkách střechu nad hlavou. K umožnění přečkat noc na sále místního kulturního domu se cestovatel redakci MD též vyjádřil: „To mi vůbec nevadí. Je to pro mě víc, než nějaká osamocená noc v hotelu. Můžu mluvit s lidmi, poznávat je“, řekl lehce opálený čtyřicátník. Dopálený z přístupu v Mostě asi nebyl, protože na rozdíl od tamních politiků, jak je patrné z jeho reakcí, má lidi opravdu rád i „mezi volebními obdobími“.

Pan primátor bude mít po přečtení článku šéfredaktora Mosteckého deníku O. Hájka (pátek 15. 6. 2012) asi snahu použít osvědčenou výmluvu – „zakufroval to opět nějaký řadový úředník nebo městský policajt v přijímací recepci, kdybych to věděl, určitě bych cestovatele přijal, stejně ochotně a rád jako přijímám jiné občany nejen z Mostu“. Že to samozřejmě pravda není, může potvrdit řada lidí, kteří se o podobná setkání ve věci svých nebo městských problémů a jejich řešení snažili či snaží. Sám mám podobnou zkušenost ještě z doby svého mandátu senátora a zastupitele města Mostu, kdy dostat se k panovi primátorovi bylo veliké umění a když se zadařilo, ještě si nebyl člověk jistý, jakou bude mít toto setkání odezvu. Jakou mělo to mé, se v Mostě již všeobecně ví, ale lépe nedopadli ani někteří další účastníci tehdejšího prosincového přijetí v roce 2008 u pana primátora – bývalý ředitel CVČ Ing. Rybák byl z této funkce odejit, ředitelka 16. ZŠ I. Šabková doslova šikanovaná tehdejší vedoucí školského odboru, dnes tajemnicí magistrátu Mgr. J. Boudovou a vše dospělo až do stavu, že tato škola „byla vybrána“ k zeštíhlení soustavy základních škol Mostu a v červnu 2012 zde výuka končí. Důvody o šetření finančních prostředků jsou samozřejmě zástupné, protože již nyní se zvažuje zavření MŠ Zahradní a její přestěhování právě do budovy 16. ZŠ, spolu s dalšími aktivitami CVČ, což však stejně budovu bývalé 16. ZŠ nenaplní a náklady na její chod ponese město nadále (ale pro známé známých budou volné další budovy, dobrý podprahový tradiční kalkul). Prostě organizace a chod řízení statutárního města Most má v podání SMM, potažmo S.cz, potažmo „podnikatelé“ z SBD Krušnohor jistě „hlavu a patu“. Škoda, že nedokáží promýšlet i jak zvýšit image města v ČR a případně v Evropě a odhánějí od bran města náhodné příchozí cestovatele. Apropós, víte, jak rychlým tempem se snižuje počet občanů žijících v Mostě a kolik se jich stěhuje z města pryč? V roce 2006 při nástupu současné vládní koalice „SMM a všichni, kdo jsou ochotni poslouchat“, který začal podobnou skandální ostudou neplatného ustavujícího zasedání a násilným obsazováním kanceláře primátora, měl Most 67 589 občanů, na konci roku 2011 již 66 797 a v květnu 2012 pak 66 734, takže úbytek 792 občanů. To je docela slušná menší česká obec, vždyť k lednu 2012 evidovalo MV ČR celkem 6 245 obcí a z nich bylo 4 867 s počtem do 1 000 obyvatel. Nejhorší je, že pokles občanů Mostu má trvalou sestupnou tendenci.  

Proto je škoda, že si současní představitelé statutárního města Mostu nedokázali „ohlídat“ svou pravou tvář ve vztahu k sice jednomu „neobčanovi“ města, ale člověku, který by určitě mohl na mosteckou pohostinnost vzpomínat a zmiňovat se o ní na svých dalších putováních obcemi a městy ČR, ale i dalšími v Evropě. Nyní třeba řekne – v Malém Březně fajn lidi, v Mostě nemají na vandrovníky čas a zřejmě nemají ani rádi psy.

I v Itálii či jinde ve světě prý platí, „kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi“, a naopak….