Nedorostlý na funkci, nemocný mocí a běsy cloumaný – kdo to je?

08.05.2017 20:32

Děj několika posledních dnů české politické scény je více než hektický. Škoda, že prezident republiky Miloš Zeman se ani zbla nepřiblížil k naplnění svých tří základních cílů, které vyslovil 8. března 2013 ve svém tzv. inauguračním projevu po svém zvolení. Jinak by totiž nemuselo k takové vypjaté krizi vůbec dojít. Jaké to byly sliby? Je dobré si připomenout a vyhodnotit.

Cíl první - uklidňovat českou politickou scénu a být prostředníkem a moderátorem, nikoliv soudcem. Hodnocení – nesjednocuje, moderuje k obrazu svému či svých spojenců, včetně A. Babiše, lidí s pochybnou pověstí a osobních kvalit ze svého bezprostředního okolí. Dehonestuje své odpůrce, resp. osoby, které s ním nesouhlasí, a přitom mu věcně argumentují

Cíl druhý – podporovat tzv. ostrovy pozitivní deviace, podporovat osoby pracovité, s vysokou mírou profesionality a přínosem pro společnost, s těmi se setkávat a konzultovat. Hodnocení – např. odmítnutí jmenovat profesory, byť byl uzavřen standardní proces ověření jejich profesury na akademické půdě.

 Cíl třetí – bojovat s tzv. ostrůvky negativní deviace, s neonacismem a dalšími negativními protispolečenskými excesy. Hodnocení – výsledkem zamezení studentům připomenout si památku J. Palacha a uzavření universit nacisty u busty J. Palacha na zdi Právnické fakulty UK v Praze, kde si nechával své roztleskávače a postavil se také na jedno pódiu po bok více než kontroversní osoby páně Konvičkovy. Do těchto ostrůvků negativní deviace nezapomněl v projevu zařadit i média. Zřejmě proto jsou v řadách jeho nejbližších konzultantů „odborníci“ napojení na některá dezinformační centra v Moskvě.

Nyní uděluje akademické rady premiérovi, který jednoznačně drží ústavní principy řešení současné krize vyvolané oligarchou A. Babišem. Jakoby nestačila ostuda s divadlem kolem demise, která nebyla podána, a přesto si na její předání Zeman zahrál a dokonce k tomu použil svou prezidentskou hůlku, zřejmě proto, aby naznačil premiérovi, kde je jeho místo v prezidentských představách. Že dostal od B. Sobotky nalískáno, nejen při tomto divadelním hradním kousku, ale dostává i na dále, viz. Otázky Václava Moravce v neděli 7. 5. 2017, kdy důsledný ústavní postup premiérův pokračoval, včetně posledního kroku s podáním návrhu na odvolání ministra financí a místopředsedy vlády ČR A. Babiše z vlády. 

Argumentace nejdříve tiskového mluvčího Ovčáčka a nyní i prezidenta Zemana o nepřijatelnosti konkrétního termínu odvolání nebo zdůrazňování porušení tzv. koaliční smlouvy jen ukazují, jak je Hrad, spolupracovníci prezidenta, a zřejmě sám M. Zeman na tom s neznalostí a pochybným vnímáním práva a ústavních principů demokracie zejména.

Předně žádná, byť koaliční smlouva nemůže být a není nadřazena ústavě ČR. Zejména, když premiér před tím dal Babišovi řadu šancí na nápravu a vyzval ho, aby odstoupil sám a nezatěžoval vládu a její image svými skandály. Je neudržitelné, a bylo žel dávno, aby v tak odpovědné funkci byl člověk podezřelý a vyšetřovaný z krácení daňové povinnosti, doprovázený skandály, kde šlo i o osobní tragédie a životy lidí, kteří s ním přišli do styku v rámci podnikání.

Prezident Zeman se stává zodpovědným za neutěšenou situaci na české politické scéně, a nabízejí se otázky, proč tak vehementně hájí a ochraňuje oligarchu A. Babiše. Proč to, pane prezidente, že neváháte porušovat Ústavu ČR, překrucujete si ji k obrazu svému a svých chráněnců? Ve své inaugurační řeči v březnu 2013 jste mimo jiné prohlásil a vzkázal údajně nám poctivým a slušným občanům (cituji přímo z písemného podkladu prezidentské kanceláře):

„Nenechte se otrávit, a naopak závistivým hlupákům, za nimiž není žádná vlastní poctivá práce, se musí trvale říkat NEOTRAVUJTE“

Pane prezidenta, po tom, co jste předvedl a co předvádíte, a je reálné nebezpečí, že s tím nepřestanete, vězte, že mi slušní, pracovití a znalí zákonů ČR se opravdu otrávit nedáme, ani Vaší zarputilou trucovitostí hraničí až s hloupostí. Neotravujte!

(zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/437185-zeman-navrh-na-odvolani-babise-porusuje-koalicni-smlouvu.html)