Návštěva sympatizantů a kandidátů OMMO z Bakova nad Jizerou v Mostě

Jsme rádi, že se podařilo uskutečnit již plánovanou návštěvu kolegů a kolegyň z Bakova nad Jizerou. A protože se volby blíží - byly jedním z hlavních témat volby, a samozřejmě zase volby. Krátká prohlídka Mostu a poté odpočinkové a debatní Posezení Na konci. Kolegové a kolegyně nám představili své volební záměry a jistě i ambice, s nimiž po trpělivě budovaných zkušenostech z práce zastupitelů a znalců místního prostředí přistupují k volebním přípravám. 

Za pozitivní považujeme další nárůst počtu sympatizantů OMMO v tomto městě. Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v další společné konání. 

/foto vlastní, hs/