Nad jedním „lidsko-právním“ postojem

Myslím, že postoj paní Šabatové, která nedávno rezignovala na členství v Radě vlády pro lidská práva, může být hodnocen různě. Osobně její důvody chápu a souhlasím s tím, že lidsko-právní problematika není zrovna v hledáčku nejen vládním, ale výrazné ohlasy a podpora nejsou slyšet ani z dalších aktivistických, politických center a autorit.

Nemohu a ani nechci v tuto chvíli nikterak dál rozebírat postoj paní Šabatové. Přesto poznamenám, že její názory dlouhodobě znám. Škoda jen, že se občas nerozpomenou v takto dosti zásadních otázkách, jakými jsou lidská práva, třeba právě zástupci v levé části politického spektra (zákonodárci KSČM v PS se při volbě paní Šabatové za ombudsmana zachovali přinejmenším velmi zvláštně), jinak kritici vládních postojů, a nevzpomenou si na tu část minulosti svých významných předchůdců, o něž se opírá také část jejich teoretických východisek (viz např. Deklarace práv člověka a občana).

Ale jistě se najdou tací, kteří mi z této části spektra namítnou, že o to tu přeci vůbec nešlo a „zákulisní politické hrátky jsou přeci až na prvním místě“. Anebo se tu prostě opět minulost připomenula jednomu ze svých současných aktérů, který ji stále valí jak zátěž budoucí. A není přesně jasné, kam vlastně…

Podpora stávajícího premiéra Lianě Janáčkové při její nedávné kandidatuře do senátu, která proslula nejenom svou minimálně kontroverzně vedenou předvolební kampaní „se sirkami“ v době, kdy vrcholilo rozhodování ve věcech „vítkovské causy žhářství“, stejně jako její předchozí výroky s rasistickým podtextem (o množení cikánů atd.), ukázala přinejmenším velmi nedůvěryhodný vztah této vlády a části politické reprezentace v oblasti lidských práv. Podobně mělo zřejmě zafungovat i prezidentské zpochybňování výše trestů viníkům ve „vítkovské cause“. Kde, jak naznal soud, nešlo o čin pouze frustrovaných pyromanů. Tyhle dle mého názoru dozvuky „podpory“ dva roky staré prezidentské volby u některých jako přímé angažmá u jiných návrhem jinak nezvolitelné kandidátky jsou jen tragikomickou ukázkou „politického zákulisí“, které se takto jeví jako kombinace trapnosti i velmi nízké úrovně politického myšlení a konání.

Osobně nevidím v ohrožení „národní budoucnosti“ občanů ČR, jako je pro mě varováním, když úzce partikulární, stranické, ideologické zájmy zastiňují tradice a hodnoty s všelidskými, kulturně-historickými tradicemi a hodnotami, které stály u zrodu emancipačních procesů ve zlomových momentech lidské civilizace. Nacionalismus, neomezené partokratické vládnutí a na úrovni regionů uzurpace moci úzce podnikatelskými skupinami, které si zakládají vlastní politické strany, aby periférie činily svými vlastními centry absolutního, neprůhledného vládnutí, nejsou zárukou a už vůbec ne východiskem, že občan a jeho zájmy budou někdy příště rozhodovat o dalším směřování občanské společnosti.

I v tom vidím smysl postoje paní Šabatové.

 

Souvislosti s textem v "Šabatová opustila nefunkční vládní radu pro lidská práva": www.denikreferendum.cz/clanek/7037-sabatova-opustila-nefunkcni-vladni-radu-pro-lidska-prava