Na návštěvě u přátel: V Bakově nad Jizerou to „stále žije“

Naše pravidelné výjezdy do Bakova nad Jizerou se pomalu stávají tradicí. Také dnešní návštěva, která mířila ke kolegům do Bakova, se uskutečnila jednak jako „plánovaná“, a také z důvodů přátelsky nastavených vztahů. Na nich společně pracujeme od r. 2014, kdy se nám podařilo navázat se zástupci místních občanů a především uskupením dobrovolných hasičů kontakty. Z volebních záměrů, které se kolegům z Bakova podařilo završit volebním úspěchem v komunálních volbách v r. 2014, o jehož úročení průběžně informujeme také na www.hnutiommo.cz, se postupně vyvinuly přátelské kontakty na osobní úrovni. A protože se kolegům daří práce v zastupitelstvu, včetně úspěšného naplňování volebního programu za OMMO, byla naše cesta do Bakova vedena také záměry o tom probrat příp. východiska pro komunální volby v r. 2018.

Do Bakova jsme přijeli před obědem – tímto děkujeme za velmi dobré občerstvení – a sešli jsme se zástupci sympatizantů OMMO i dobrovolných hasičů. A také tak trochu nahlédli do „zákulisí“ chystaného sobotního (20. 5. 2017) slavnostního předání „super“ výkonného hasičského vozu zn. Scania tamějšímu sboru dobrovolných hasičů. Exkurzi jsme provedli na místě a všem zainteresovaným i znalcům hasičské techniky lze doporučit, neboť jde o skutečně vybavené a na zásahy připravené vozidlo.  /vlastní foto vozidla Scania/

Ze setkání mj. vyplynulo, že kolegové z Bakova nad Jizerou velmi vážně zvažují kandidování za OMMO také v dalších komunálních volbách v r. 2018.

Speciální poděkování posíláme již tradičním „hostitelům“ paní Jaroslavě Čermákové, Jiřině Horejšové, paní magistře Evě Ernestové a pánům Václavu Grünwaldovi, Vladimíru Šléglovi a veliteli zásahové jednotky Štěpánu Dvořákovi.

Přejeme kolegům i všem místním dobrovolným hasičům úspěšnou realizaci sobotní (20. 5. 2017) slavnostní akce. A jsme i nadále připraveni spolupracovat v příštím volebním období, stejně jako realizovat další přátelská setkání ať už v Bakově nad Jizerou nebo v Mostě.

/hs/

/OMMO na setkání zastupovali J. Saska, 2. místopředseda, V. Balín, jednatel a H. Svobodová, předsedkyně/