Na návštěvě u kolegů a přátel v Bakově nad Jizerou

01.12.2014 16:49

jsme byli v sobotu 29. 11. 2014. V tomto městě se kandidátům OMMO opravdu zadařilo a uspěli se ziskem 3 mandátů v nedávných komunálních volbách. Přítomen byl pan Václav Grűnwald, místostarosta města, paní Jaroslava Čermáková, členka rady města a také pan Vladimír Šlégl, člen finančního výboru, všichni zvolení na kandidátce OMMO.

Oceňujeme, že na setkání přišli i další kandidáti, mezi nimi v hojném počtu zástupci zdejších hasičů.

Dostalo se nám velmi zajímavých a pro další spolupráci podnětných informací, zejména co se týká komunální oblasti. Měli jsme možnost se přesvědčit, že pozice výše zvolených zastupitelů je v Bakově n. J. dosti silná a vážená, protože jde o zkušené odborníky z komunální oblasti, majících nejen profesní, ale především osobní vztah k městu, v němž řadu let žijí a pracují pro jeho občany.

Dostalo se nám přátelského přijetí, a debata probíhala nikoliv pouze na pracovní a odborná témata. Život lidí z různých míst nemusí být nutně tolik odlišný, včetně radostí i strastí, které s ním vcelku nevyhnutelně souvisejí. Prostě se povídalo a povídalo..., až čas dospěl do pozdních večerních hodin, kdy jsme se přeci jen museli rozloučit a vrátit se zpět do Mostu.

Co je možné říci již nyní, že kromě velmi kolegiálních vztahů, jsme získali další přátele a příznivce názorů a záměrů, které je ochota podporovat, šířit je a předávat si zkušenosti z dosavadní práce. Jako vedení OMMO jsme toho názoru, že v Bakově n. J. jsme získali spojence, a jsme dále ochotni se podílet na utváření základny pro naše společné působení.

Poděkování patří všem, kteří měli odhodlání a vůli popracovat na kandidátce pro letošní komunální volby. Jejich nasazení se zúročilo ve velmi dobrém volebním výsledku.

Speciální dík patří hlavnímu hostiteli setkání pan Václavu Grűnwaldovi a zejména hostitelkám, dvěma dámám - Jaroslavě Čermákové a Jiřině Horejšové, které, jak tomu vše nasvědčovalo, se po celou dobu setkání staraly také o naše pohodlí. Dovolím si dodat, že více než dobře. Za to jim patří poděkování, a doplním, že jsme snad nebyli příliš nudnými hosty. 

Takže kromě přání pracovních úspěchů, přejeme kolegům a přátelům do Bakova n. J. vše dobré také v osobním životě.

Do Bakova n. J. děkují L. Vaněk, V. Balín a H. Svobodová

/hs; foto vlastní: dominanta města morový sloup sv. Trojice/