Mostecká virtuální realita na pokračování ….

10.06.2012 16:50

Své „papenhajmské“ je třeba znát, aby člověk nedošel úhony svých myšlenkových procesů a vnímal realitu, jaká skutečně je a nikoli, jak se má jevit. Ovšem případnou neznalost lze vyplnit přečtením některých informací z Mosteckého deníku a zamyslet se nad souvislostmi.

Jak je vidět, na Magistrátu města Mostu sedí „opravdoví fachmani“. Při pohledu na statistiky problémů v dopravě, potřebám v nárůstu žádostí o změny dokladů nebo např. počtu domácího násilí páchaného na dětech či zhoršování sociální situace ve stále větším počtu rodin dospělo vedení mosteckého magistrátu k závěru, že zruší nejen pozice vedoucích odborů zabývajících se těmito referáty. Jinde, u jiných činností se využije jen „drobných úprav názvů funkcí“ jako na stavebním úřadě, případně se zřejmě nadbytek personálních kapacit bude nabízet k „odkoupení“ formou částečné úhrady nákladů některým obcím na Mostecku, jako např. v případě služeb Městské policie Most. Ta totiž dle slov náměstkyně primátora H. Jeníčkové a ředitele MěP B. Schwarze vše vykryje, dokonce je připravena akceptovat případné další žádosti od jiných obcí Mostecka. MěP Most má zřejmě kapacit nazbyt, protože nebudou-li její služby pro ostatní obce, jak se oba „severočeši“ vyjádřili - „na úkor občanů Mostu“, pak bude asi určitě něco špatně. Buď tedy svou službu pro obce bude naplňovat jen „jako“, aby mostečtí občané nebyli kráceni, anebo bude služba pro Lom skutečně v hodnotě 312 000,- Kč a Braňany v ceně 98 000,- Kč a mosteckým tito dva zástupci mosteckého magistrátu věší tzv. bulíky na nos. Nebo je zde ještě jedna možnost, a to, že MěP Most je kapacitně nadlimitní a je zde více míst, než je třeba na zajišťování toho, co jako městská policie má konat pro občany města ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Nebude-li navyšovat stavy, jak se vyjádřil B. Schwarz, pak opravdu jsou podobná podezření namístě. Jiné útvary jsou personálně kráceny, nebo alespoň je změnou názvu vytvářen dojem, že se na ekonomickou krizi reaguje, ale městská policie je tzv. „štátom chráněná“ (čti pod ochranou svých spolustraníků od S.cz a SMM). Podobně je ochraňován i další z řady ředitel TS Most, který byl tak nějak vyjmut z obecně prováděné kritiky S.cz směrem k jiným persónám zmiňovaným v kauzách dotací z projektů EU od Ústecké regionální agentury. Zřejmě se nebude hledat ani v nákladech na zbytečná místa uvolněných funkcionářů, kde by se mohlo začít uvolněným místem předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Most, kde je v podstatě za práci úředníků města placen uvolněný zastupitel z KSČM. 

Úsměvná je i reakce starostky Lomu. Pominu, že, jak vidno, se necítí být se svým manželem v poněkud choulostivé situaci střetu zájmů. Její argumentace, že je „lepší investovat do oprav a rozvoje města, než vynakládat peníze na vlastní městskou policii“ (jako dříve za starosty za KSČM a současného tichého koaličního partnera J. Nétka), by se dalo i souhlasit, kdyby člověk neznal celé lomské pozadí. Přes 300 tisíc Kč, které bude od září 2012 stát služba MěP Most, investovalo vedení lomské radnice do rekonstrukce tzv. Lomské kavárny, která byla následně pronajata neúspěšné spolukandidátce ze S.cz do zastupitelstva Lomu za symbolickou 1,- Kč a v současné době je zavřená z důvodu nerentabilnosti podobného druhu podnikání ve městě Lomu. Lomští občané si budou nyní zřejmě lámat i hlavu nad tím, proč byla na nátlak radnice obnovena, resp. udržena činnost obvodního oddělení Policie České republiky, kde z pohledu bezpečnostní situace v Lomu nemají „kluci“ skoro do čeho píchnout, když na sebe navzájem nepodávají místní politici trestní oznámení (a budiž řečeno, že ze strany opozice více oprávněná, než ta „vymyšlená“ a následně stahovaná ze strany koalice).

Již se v Lomu povídá, že pan radní Schwarz již asi nestačí sám na vyhrožování, pardon vysvětlování a domlouvání některým občanům Lomu, jak se o své „milé Lomáky starají“ a jak by se o ně mohli případně postarat, když nebudou poslouchat, a tak se o to zřejmě v rámci preventivních rozhovorů budou starat i jemu podřízení strážníci MěP Most. Konečně se prý najde důvod, aby i tisková mluvčí MěP našla důvod k PR akcím popularizujících činnost přímo v Lomu. Každá popularizace dobré práce je jistě žádoucí zejména v době, kdy převládá negace, lupiči a ti, co nectí zákony, se díky bulváru stávají hrdiny a vzory. Proto myslím, že žánrový obrázek k informacím o rozšiřování „vlivu“ MěP Most, kdy její ředitel B. Schwarz bere za kliku budovy okresního soudu v Mostě, bylo poněkud unfair, jako by se naznačilo, kde některé „osobní lety virtuální realitou“ končí. A že pro příklady není třeba chodit daleko, některé jsou doslova za humny ve vazební věznici v Litoměřicích. Fakt to nebylo hezké, zejména když na těch dveřích nebyla klika, ale madlo…, klika je u budovy okresního soudu v Lounech.  

Tak hlavně, ať služba ze strany MěP Most občanům Mostu není nijak krácena a těm (zatím) v Lomu, Braňanech  či v Obrnicích a Lužici je dle smluv opravdu zárukou dohledové a preventivní činnosti, pomoci při nenadálých událostech, sbírání zvířecích zdechlin nebo odtahů aut překážejících na silnici. Apropós, nebudou z těchto míst kandidáti do krajských voleb na kandidátce S.cz a nechystá se zde náhodou výhled „severočeské expanze“ za peníze daňových poplatníků z Mostu pro obecní volby v roce 2014?