Most už má rozpočet na rok 2012

Most už má rozpočet na rok 2012 s podtitulem zastupitelé SMM, ČSSD, ODS, KSČM a TOP 09 vše schválili jednohlasně, komunisty mrzí, že nebude ples. Tak tato informace a další v článku Mosteckého deníku v pátek 16. 12. 2011 měly občany města přesvědčit, že teprve nyní budou nadcházející vánoční svátky opravdu šťastné a veselé. A budou?

No, i když by člověk vycházel jen z této redakční zprávičky a neznal by skutečné dopady světové hospodářské krize umocněné „tajtrlíkovou“ politikou současné republikové vládní koalice ODS, Top 09 a VV na náš každodenní život, tak by stejně příliš nejásal. Radnice má na příští rok opravdu méně peněz než třeba na letošní rok či léta minulá. Netvrdil bych však, že se tak děje jen a jen v důsledku „negativního vlivu světové ekonomiky“, jak to obecnou a nic neříkající rétorikou Haló novin vypustili mostečtí komunističtí zastupitelé. Osobně bych výrok nedával do úst mladší generaci H. Jírovcové, ale jako bych za tímto výrokem viděl sinalou tvář a umanutý výraz „doyena mosteckých stále červivějších třešní“ (říkejme mu třeba typicky česky „Novák“). Nikdo redaktorovi MD určitě ani slovem nezmínil další důvod stále nižších finančních možností statutárního města Mostu, zejména v investičních záměrech a systematičtější a cílevědomější údržbě městského majetku, kterým je plnění populistických slibů SMM. Díru cca kolem 100 mil. Kč, která těmito opatřeními (odpady tzv. zdarma, doprava pro určité skupiny tzv. zdarma, prodej městského majetku jako např. Repre doslova „za babku, podivné nastavení priorit atd.) vzniká nelze prostě zalátat jinak než právě tím, že se nutně ubere z jiných kapitol rozpočtu. Zejména pak na straně příjmů města, o něž projevila ve zprávě takovou starostlivost zastupitelka za KSČM H. Jírovcová (doufám jen, že dotyčný výše zmíněný český občan „Novák“ nekomentoval její výroky, jak byl vždy zvyklý – „co to ta k… kecák“). Tentokráte má však zastupitelka pravdu. Rozpočet na rok 2012 je napjatý a v oblasti příjmů na hranici možností. Jen bych ji malinko poopravil, není to malinko, protože s rozpočtem jsem se seznámil na webu města a musím říci, že právě v oblasti příjmů je v některých kapitolách, tentokrát řeknu já, že malinko, resp. poněkud nadsazený. Lze očekávat případný další, ještě nižší částky např. u očekávaného transferu daňové výtěžnosti, či na straně vstupu částek z rozpočtového určení daní, v nichž není na vládě, alespoň si myslím, stále jasno. Za povšimnutí stojí, že se k těmto jistě nepopulárním a svým způsobem „průšvihovým“ skutečnostem nevyjadřují jinak vždy mediálně zdatný primátor Vozka, nebo jeho náměstci Jeníčková a Pitín. Do kyselého jablka městského rozpočtu na rok 2012 kousali zastupitelé za ČSSD a komunisté. Zejména ti druzí sice nic neovlivňují, ale proč jim nedat příležitost. A že je to u nepříliš dobré záležitosti, oni stejně nezaregistrují. Myslím se, že SMM i v tomto směru opět zadařilo.

Paradoxní je, že na jedné straně komunisté ústy Jírovcové žehrají na napjatost rozpočtu z důvodu nedostatku financí u příjmů, ale jedním dechem volají po obnově tradičního reprezentačního plesu města Mostu, který, co si pamatuji, byl vždy o nějakých až 600 až 800 tis. korun. Nehledě na to, že kdysi jsem doslova musel své tehdejší kolegy ze zastupitelstva za KSČM přesvědčovat a nutit, aby na akce podobné zmíněnému plesu chodili, že to není o nějakém, jak se domnívali a hodnotilo to, „buržoazním“ stylu života, ale o standardu chování se lidí, kteří chtějí dělat politiku a jejichž prezentace na veřejnosti i tímto způsobem je nutná. Jak vidno, díky svým „doyenům“ (jednomu uvnitř a druhému, tomu důležitějšímu a movitějšímu, vně) asi prohlédli. Jenže, komunisté asi zapomněli, že i oni hlasovali pro prodej KD Repre „za babku“. Vždyť prodat majetek, včetně pozemků, které navíc mají historicky jiného majitele, za 28 mil. Kč, když jeho hodnota je 520 mil., to je skoro zadarmo. Takže vlastně by nebylo ani asi kde ples konat. V opuštěném, zhasnutém a jen temperovaném KD Repre opravdu těžko, v ne příliš utěšeném prostředí Medúzy by to důstojné jen těžko bylo, i když velikostí by to pro „mosteckou partu“ stačilo. Ve společenských prostorách Klubu důchodců, kde dnes sídlí  OV KSČM v Mostě je to naopak malé a navíc odtud komunisté jen nedávno „vykopli“ kytarovou skupinu Pomezí, takže na druhé straně jim kultura vlastně nic neříká. Ale třeba se ples nakonec obnoví, protože zaručeně dobře informovaný zdroj z města sdělil, že ti, co hlasovali pro prodej Repre se ze „všimného“ za tuto zdařilou akci složí a ples bude. Rádio Jerevan přineslo ráno informaci, že se dokonce vážně zvažují prostory uvolněného prostranství po bývalém KD Zahražany, kde by se při plesovém reji pod hvězdnou oblohou mohly dámy místní smetánky blýsknout svými kožichovými róbami a sponzoři by mohli dodat ohňostrojovou show, která by se mohla odpalovat i průběžně. Takže jaká krize, že? Pro rozpočet možná, ale „mostečtí družstevní svazáci“ a jiné struktury na ně napojené stejně hodují a hodovat asi budou. Vždyť „běžný rozpočet na rok 2012 je přebytkový o 5 miliónů“. Schodek 216, 5 mil. Kč přeci uhradí úvěr, tedy spíše ti, co nastoupí po těchto „gerontech demokracie zn. made in Most - Czechsmejd“.