Mobilitě kvalifikovaných pracovníků z EU jistě ANO...

  • ... ale zároveň je třeba říci a jak řešit, co brání v realizaci pracovní síly v rámci EU, na trhu práce a že úsporná opatření možná dávají na první pohled jistotu získávání prostředků, ale nikoliv jistotu dalšího rozvoje
  • tomu pomohou pouze investice do trhu práce a jejich větší provázanost napříč zeměmi EU