Mnoho povyku pro nic…

15.04.2012 16:17

(zdroj: internet)

Kdo by neznal jednu z četných známých divadelních her anglického renesančního dramatika Williama Shakespeara - Much Ado About Nothing – Mnoho povyku pro nic. Tento osvědčený a vděčný divadelní kus mě napadl při přečtení kratičké redakční zprávy M. Vokurky v Mosteckém deníku v pátek 13. 4. 2012 (Laboratoř: Kaly na skládce splňují normy). Obsah hry plný „záměn“, zvratů, odhalení a v podstatě vydávání „něčeho, resp. někoho za realitu jiné osoby …., aby nakonec vše dobře dopadlo.

Podobně vidím určitou konkrétní paralelu k již déle probíhajícím diskusím na téma likvidace tzv. ostravských kalů přes skládku Celio v lokalitě mezi Mostem a Litvínovem (pamětníci vědí, že jde o část katastru Kopist a Růžodolu), kde jsou prozatímně ukládány, aby byly následně zřejmě zatím nejekologičtějším, známým způsobem likvidovány spalovacím procesem v Cementárně Čížkovice na okrese Litoměřice. Konečně celý proces jako jeden z mála z „mosteckých celebrit“ objektivně veřejnosti popsal a vysvětlil rovněž na stránkách Mosteckého deníku celosvětově známý, uznávaný ekolog Stanislav Štýs (více také na www.balin.cz). Jiné „celebrity“, velice rády si pohrávající s veřejným míněním a ještě více a častěji jej formující k obrazu svému či politického subjektu, který prezentují (SMM či Severočeši.cz), jako např. dlouholetá (za několik politických subjektů) náměstkyně primátora H. Jeníčková, zastupitelka města a senátorka A. Dernerová aj., spíše bez odborné znalosti celé problematiky šířily nepříliš objektivní informace. Myslím, že po zveřejnění všech dostupných informací vypovídajících o pravém, z jejich pohledu jiném obrazu skutečnosti, se zřejmě trápit nebudou a občanům, které pomáhaly dezorientovat a krátkodobě politicky těžit z toho, že „hrály na vlně pomýleného veřejného mínění“, se určitě neomluví. Naopak se lze domnívat, po zkušenostech s těmito „odborníky na všechny problémy“, že budou požadovat další a další analýzy, dalšími a dalšími laboratořemi a budou dále „mlít svou pravdu - nepravdu o ostravských kalech“.

Myslím, že veřejnost by konečně mohla začít důvěřovat oficiálním výstupům k této problematice prezentovaných na webu Krajského úřadu Ústí n. L. od laboratoře Bioanalytika – výsledky kontrolních odběrů na skládce Celio prokazují splnění podmínek pro skladování a spalování ostravských kalů a s kontrolami na skládce se bude pokračovat v roce 2012 každé tři měsíce. Pokud by testům nevyhověly, krajský úřad by zakázal nakládání a převoz do čížkovické cementárny, kde slouží jako doplňkové palivo. Kdo by snad mohl zakázat šíření různých poplašných zpráv, a to dokonce z úst politiků, se asi nedozvíme, ale i to by mohlo být v silách, tentokráte nikoliv nějakého úřadu, ale samotných občanů – voličů. Stačilo by si nenechat „zavážet“ vlastní myšlení jakýmisi „myšlenkovými kaly“, a ty, co toto občanům činí napříště nevolit. Ale to by asi bylo ne od W. Shakespeara, ale od nějakého jiného dramatika či spisovatele, nejspíše literatury sci-fi, že?