Milovice – město mladých. Jak dlouho ještě?

Není to tak dlouho, kdy jsme se v denním tisku mohli dočíst, jak jsou Milovice vyhledávány zejména mladými rodinami, jaké zde mají, resp. budou mít výborné podmínky k životu. V čem všem vychází město svým obyvatelům vstříc.

V současné době je situace taková, že se v denním tisku dočteme spíš o problémech s umístěním dětí ve školkách. Překvapilo mne prohlášení paní místostarostky na setkání rodičů se zástupci škol a radnice dne 26. 5. 2010, kde uvádí, že nikdo nečekal, že by se maminky vracely do zaměstnání dříve než po 4 letech, jak jim umožňuje zákon. Musím v tomto bodě paní místostarostku opravit, neboť rodičovská dovolená je ze zákona pouze do 3 let věku dítěte. Pokud maminka chce (nebo musí, např. z důvodu nepřijetí dítěte do školky) zůstat s dítětem doma do 4 let, pak se musí se zaměstnavatelem dohodnout na neplaceném volnu. A nemyslím si, že je mnoho zaměstnavatelů, kteří by s neplaceným volnem souhlasili. Proto jsou mnohé maminky nuceny z tohoto důvodu v zaměstnání skončit. Nevím, zda se trefím, ale domnívám se, že paní místostarostka měla na mysli spíš možnost čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte. V tom případě je ovšem na zvážení, zda kromě řešení míst v mateřských školách a následně základních školách, by nebylo vhodné uvažovat i o zřízení jeslového zařízení. Protože maminky mají možno čerpat rodičovský příspěvek i v tzv. zrychlené formě, tedy do 2 let věku dítěte. A domnívám se, že i takových maminek se v Milovicích jistě pár najde a i ony budou řešit umístění svého dítěte.

Milovice jsou velmi příjemné místo k životu, ačkoliv stále je co zlepšovat, ať už je to dopravní obslužnost (nejen do Prahy, ale např. také do Nymburku či Mladé Boleslavi), dostupnost finančních či poštovních služeb, lékařských či lékárnických zařízení o kulturních a volnočasových aktivitách nemluvě.

Vzhledem k situaci, kdy mnoho rodin musí řešit umístění dětí ve školkách mimo Milovice, a to nejen s ohledem na nedostačující kapacitu, ale také nedostatečnou provozní dobu školek, nedostatek pracovních míst a nedostatečnou infrastrukturu, se nelze divit, že mnoho těchto rodin se z Milovic stěhuje a z bydlení v Milovicích se stává tzv. startovací bydlení. A to je škoda.

Zkusme najít řešení, jak zůstat městem mladých, městem pulsujícím životem a ne jen „noclehárnou“ Prahy a městem, jehož byty plní stránky realitních serverů, protože lidé zde nechtějí žít.