Milí „Lomáci,“…, tak to vidím já

V pondělí 28. 5. 2012 se konalo 10. zasedání Zastupitelstva města Lomu (ZmL). Neinformovaný účastník by býval mohl získat dojem, že se spletl a dorazil na jednání ZmL v pořadí teprve deváté, protože program byl téměř z 50 % tvořen body, které se místní povedené koalici Severočechů.cz a ODS nepodařilo 23. 4. 2012 schválit. Tehdy totiž chyběl hlas nepřítomného již „koaličně zapojeného“ bývalého starosty za KSČM J. Nétka (a někteří na jednání říkali, že i již bývalého člena KSČM, protože za místo na krajské kandidátce S.cz z KSČM před cca 14 dny odešel). Tentokráte vše probíhalo hladce a vše, jak si koalice předsevzala, taky si odhlasovala, podporována hlasy z opozičních lavic – Nétkovým a ku podivu i hlasem z tábora ČSSD, známé postavičky lomských lokálů a místního praktického lékaře MUDr. Čejky. Tradičním koloritem jednání byly i již tradiční slogany radního B. Schwarze, a tak i na pondělním ZmL znělo velice často „milí Lomáci“ či „tak to vidím já“.

Jednání to opět bylo vskutku „výživné“ ke studiu demokratických mechanismů na komunální úrovni městského zastupitelstva.

Na rozdíl od většiny koaličních zastupitelů, kteří na jednáních fungují „jako hlasovací strojky“ vědouce toliko, že je třeba hlasovat pro nebo někdy i proti, prostě tak, jak z Rady zavelí Broňa Schwarz, se zastupitelé z opozice opět připravili. Zejména z úst zastupitelek Bozetické, Hanzlíkové (obě za KSČM) či Dancsa (OMMO) padaly dotazy doslova na tělo. Některé z dotazů se daly samozřejmě zodpovědět na jednání, např. proč zápisy z jednání zastupitelstva nemají podobu a formu dle zákona o obcích, proč pan radní Schwarz nedodržuje své sliby kolem pronájmu vodní plochy Bomba k možnému využití pro děti, proč jsou pravidla prodeje a pronájmů měněna, jak se to zrovna Radě hodí, proč vyhláška města nerespektuje nálezy ÚS a MV ČR atd. Odezvou ze strany starostky, která zásadně na dotazy opozičních zastupitelů odpovídá písemně nebo vůbec ne, či radního Schwarze, jejího manžela, se linuly jen výmluvy, mnohomluvnost balená do rádoby líbivé krasomluvy či odpovídání na úplně jiný problém nebo situaci s otázkou vůbec nesouvisející. A samozřejmě zněly ony slogany „milí Lomáci, tak to vidím já“. Dle odpovědí a reakcí by jeden soudil, že dotyčný radní je slepý a nedoslýchavý. Bezprecedentním způsobem se ovšem, a zase je třeba říci a zdůraznit, že OPĚT se chovala velice arogantně, necitlivě až hloupě paní starostka Schwarzová. Zastupitelku paní Bozetickou, která při projednávání Zprávy o činnosti Rady hovořila ke způsobu toho, jak Rada tvoří zápisy z jednání ZmL a informovuje občany po termínech stanovených zákonem o obcích, neustále přerušovala, že nemluví k věci, že již vypršel čas pro její diskusi, a nakonec jí během jednání dvakrát odebrala slovo.

Že je s Radou a zejména některými jejími členy jako B. Schwarz těžké vyjít či se nějak dohodnout, se konečně měly možnost přesvědčit některé občanky města Lomu, které se na zastupitelstvo přišly zeptat, jak to bude s možností privatizace obecních bytů. Město totiž zvolilo prapodivnou filozofii prodejů celých domů, s tím, že do smluv, které nutí nájemce podepisovat, zakomponovalo pevné částky, které se musí nabyvatelé bytů a domu zavázat proinvestovat do určitého časového úseku. Přitom cena domu se pohybuje v řádu statisíců a stejně tak náklady na požadované opravy. Vždyť např. současní nájemci musí spolu s domem č. p. 387 koupit i přilehlou další nemovitost, kterou musí na své náklady zbourat. Kouzelná byla vyjádření ze strany radních. Např. Ing. J. Henzl (ODS) argumentoval „výhodností“ nabídky pro kupující občany a zajímavým tónem hlasu zdůraznil, že by se tato nabídka již nemusela opakovat. Jinými slovy berte nebo běžte…. To radní Schwarz šel opět cestou „těšínských jablíček“ a rádoby vstřícného, chápavého přístupu. Mimo jiné pravil: „Paní, já Vás neznám, ale lze se přeci dohodnout, je to o komunikaci. Přijďte na radnici, promluvíme si, dohodneme další postup. Třeba koupíte jen byty a radnice přehodnotí svůj přístup a na její náklady bude ta další nemovitost zbourána. Vše by mělo být výhodné pro všechny strany.“ A opět zaznělo „tak to vidím já, milí Lomáci“. Zřejmě je opravdu nedoslýchavý. Paní, která dotazy a protesty k privatizaci vznášela, několikrát upozornila, že již dvakrát dali na radnici v Lomu svou představu a své návrhy na řešení privatizace bytů v uvedeném domu. Co na tom, pro danou chvíli ji přístup pana radního „zpacifikoval“ a šla si smířlivě sednout.

Venku při odchodu diskutovala s opozičními zastupiteli, stejně jako další občané postižení lomskou koaliční zvůlí. Nakonec se shodli, že příště již takovým existencím ve volbách nenaletí a udělají vše proto, aby je z radnice vypoklonkovali. Myslíte to však vážně, milí Lomáci? Vždyť i ten, kterého někteří ještě dnes omlouváte, pan Nétek, Vás nechal ve štychu a koalici slouží svým hlasem. Zatím se necháváte kopat do … svých pozadí, utěšovat sliby, častěji vydírat a zastrašovat, zejména Vy, co jste zaměstnaní na lomské radnici a pozici opozičním zastupitelům, zejména panu Dancsovi či Bozetické neulehčujete, naopak pomluvy na jejich osoby ze strany radnice dále šíříte. Tak to vidím zase já, pravidelný účastník zasedání ZmL.