Milí Lomáci, díl VIII.

26.11.2012 14:11

 Kdo sleduje pravidelně tento seriál o dění na Zastupitelstvu města Lomu, záměrně u dění zdůrazňuji, že na zastupitelstvu a ne v Lomu jako takovém, jistě již zná podstatu lomských problémů. Pravidelný čtenář, a že jich je, dokonce nejpečlivějšími jsou právě sami ti, kteří zavdali a dále zavdávají podněty pro tento seriál, je poučen o bezprecedentním, dokonce dle řady indicií někteří hovoří i o protizákonném jednání vedení lomské radnice. Tento čtenář, a zřejmě nejen on ví, že se v pondělí 26. 11. 2012 na podnět sedmi opozičních zastupitelů (ze zákona o obcích nutný minimální počet ke svolání zasedání zastupitelstva) konalo v pořadí již 14. zasedání ZmL. No konalo…, mělo konat. Vyšel další krok na hraně zmíněného zákona, protože starostka svolala po dohodě na jednání Rady města Lomu toto jednání „pochopitelně“ – nepochopitelně na 8,00 hodinu ranní. Šlo o to, aby se znemožnila účast nejen v pracovním procesu zapojených zastupitelů, ale především občanů města, aby se především jim měla starostka, její manžel a zbytek vládní koalice zodpovídat za to, co „vyvádějí“ na ZŠ a MŠ v Lomu. Jak zde dokázali odstranit bývalou ředitelku D. Coubalovou a posléze i další ředitelku M. Černou. Ale zejména za až protiprávní kroky činěné vůči zaměstnankyni školy a hlavně opoziční zastupitelce A. Bozetické. Ta je dodnes v pracovní neschopnosti po fyzickém ataku ze strany radního Lomu a ředitele Městské policie Most B. Schwarze, kdy ji za asistence Policie ČR (?!) bylo předáváno okamžité ukončení pracovního poměru a doslova vyhnána ze školy.

Rovněž vrcholem celého pondělního ranního pokusu o konání zastupitelstva byla asistence tří strážníků MěP Most, kterou vedl dokonce zástupce ředitele této instituce pan J. Hincák. Na můj dotaz, co na jednání mají dělat, když není přítomen jejich velitel Schwarz a tudíž není důvodů k nějakým obavám z násilí či jiných excesů, odpověď zněla, že to dostali za úkol. V Lomu se prostě stalo jakýmsi koloritem, že dělá-li něco radnice, její vedení, je vyžadována asistence policie, ať již příslušníků Policie ČR, tak, jak je vidět i policie městské, dokonce z jiného města. Ono totiž není vůbec jisté, jak to dle náležitostí zákona vůbec je s působením Městské policie Most v katastrálním území se zodpovědností jiného zastupitelstva a jiné radnice. To se nyní došetřuje a určitě bude předmětem následujícího dílu Milých Lomáků. A to ještě pomíjím skutečnost, že MěP Most dorazila v neoznačeném automobilu (bílé dodávce typu Wolksfagen), který zřejmě na příjezd Balína čekal na vjezdu do Lomu od M. Radčic a když jsme jej míjeli, hned se za nás zařadili. Přiznám se, že jsme mysleli, že se zde točí nějaká „bondovka“, ale ani ta by nebyla snad tak přihlouplá…

Ale konkrétně k pondělnímu 14. zasedání ZmL.  Zahájila jej, byť evidentně nebyl přítomný nadpoloviční počet zastupitelů, starostka Schwarzová. Kostrbatě odrecitovala, jak je jejím rovněž dobrým zvykem, první, nezbytné formální řeči o tom, že zahajuje jednání 14. zastupitelstva, které se schází na základě rozhodnutí Rady (když šlo o jednání svolané na žádost 7 opozičních zastupitelů). Konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů a že zastupitelstvo je tedy neusnášeníschopné a že jednání proto končí. Žádné důvody omluvy z jednání a důvody o neúčasti nepřítomných, natož třeba, že jsou neomluveni (omluveni) žádné dle zákona čekání dalších 15 minut, zda někdo ještě nedorazí… Zřejmě věděla, co nachystali, že nikdo další nedorazí a tak jednání naprosto nestandardně utnula. Přiznám se, že jsem si dovolil jako „neobčan“ Lomu zvolat – „a co 15 minut dle zákona?“ Následně  starostka, byť jednání ukončila, pronesla, že se bude čekat 15 minut. Neskutečně komicky před námi zazněla slova dle dobrozdání dalších maminky paní starostky: „Tak to jsem mohla zůstat v posteli…“ Jo, tak toto si bude muset asi vyříkat se svou dcerou shodou okolností starostkou města Lomu, která ji jako jistě vděčné publikum z té postele vytáhla.

Tak se čekalo - 6 zastupitelů, cca stejný počet občanů, z nichž jsme byli minimálně dva od jinud než z Lomu, nejvíce bylo úřednic a úředníků města, a samozřejmě tři mostečtí městští strážníci čekající marně na možnost pro svůj jistě hrdinný zásah. A zapomněl bych málem na malý zázrak – na přítomnost několika novinářů resp. zástupců sdělovacích prostředků, kteří na tyto lomské seance jinak běžně nechodí, byť dobře znají a jsou informování právě i z jednotlivých dílů seriálu Milí Lomáci o tom, co se v Lomu děje. Dle mé znalosti byl přítomen redaktor Mosteckého deníku M. Vokurka, dále krajský redaktor Mf DNES a redaktor (určeno dle loga na mikrofonu ČRo), zřejmě Radia Sever z Ústí n.L. Těm následně po prvním i druhém ukončení 14. zasedání ZmL odpovídali na dotazy nejprve zástupci vedení lomské radnice a následně opoziční zastupitelé, zejména je zajímali informace od M. Dancsa za OMMO. O co se zajímali u starostky Schwarzové (S.cz) či místostarosty Baráka (ODS), nevím, ale co vyjadřovali v jakémsi „mistrování“ pana Dancsa, jak jinak hodnotit slova typu – nemyslíte si, že je to zde vše z Vaší strany v osobní rovině, že jste brán pomalu za blázna atd. atp. Ale v Lomu jde především ze strany vládní garnitury o uplatňování arogance moci, bezprecedentní a dlouhodobé nedodržování zákonů. To není o nějakém osobní animozitě, to je o naplňování mandátu zastupitele dle složeného slibu. Ale následně jsem si uvědomil, jak se zřejmě zástupci vedení radnice novinářům vyjadřovali. Přiznám se, že jsem snad jako nikdy docela zvědavý na příp. informaci z Mosteckého deníku k pondělnímu jednání ZmL. Nakonec starostka přesně v 8,15 hod. podruhé ukončila, již ukončené 14. zasedání ZmL a pozvala všechny, jak byla unešená a v „ajfru“ ze svého úspěchu zmařit jednání zastupitelů o situaci na ZŠ a MŠ v Lomu, na příští jednání zastupitelstva dne 15. prosince 2012. Jenže ze zákona musí být neuskutečněné zastupitelstvo konáno jako tzv. náhradní do 15 dnů. A tím posledním termínem je úterý 11. 12. 2012. A navíc 15. 12. 2012 je sobota…. Zřejmě chtěla říci, že jde o termín 10. 12. 2012, což je tradiční, pondělní termín pro konání zasedání lomských zastupitelstev. Všichni chceme věřit tomu, že tentokráte bude zasedání ZmL svoláno na rovněž tradiční čas na 18,00 hodin, konečně jako ta všechna předchozí, krom toho posledního 14. zasedání ZmL v pondělí 26. 11. 2012.

Komentář reaktorů neznám, ale můj k tomu, co je psáno výše, je ještě tento – radnice, resp. starostka K. Schwarzová a radní, její manžel B. Schwarz opět svoláním 14. zasedání ZmL na ráno 8,00 hodin, neúčastí dalších koaličních zastupitelů a celkovým jednáním a chováním přítomné části vedení lomské radnice na něm, prokázali svůj „vřelý“ vztah k uplatňování arogance moci, svou neúctu k zákonům a hlavně občanům Lomu, jak rádi tvrdí svého města, svým „milým Lomákům“. Jejich záměr opět vyšel, vždyť se taky paní starostka jako vždy poněkud „poťouchle“ usmívala a na mé doporučení, aby si prostudovala zákony, jen odvětila, „ale to šlo o Jednací řád …. Mou odpověď, že nelze nadřazovat nějaký jednací řád nad zákon, již jakoby neslyšela…. Šťastná to žena! Nešťastní to „milí Lomáci“!

více také na ... Milí Lomáci, díl VII.