Milí Lomáci, díl VII.

07.11.2012 17:00

Opět jsme v cyklu mezi zasedáními Zastupitelstva města Lomu, ale i přes absenci vždy „výživných“ podnětů z jeho jednání je o čem psát. Aktivity lomských radních jsou prostě nepřehlédnutelné. Snad si konečně ti, kteří snad pochybují anebo dokonce nevěří informacím o dění v Lomu, uvědomí, jak je dobře, že se nakonec KSČM v Ústeckém kraji rozhodla vládnout se sociálními demokraty a ne se Severočechy.cz. Protože přenést jednání a chování lidí od Severočechů.cz, jejich pohrdání právem a standardními demokratickými mechanismy v rozměru ani ne pětitisícového městečka Lomu s nějakými cca 35 mil. Kč v rozpočtu na úroveň kraje s více než 820 tisíci obyvateli a rozpočtem, o nějž se již vyplatí „hrát“ – s cca více než 12 mld. Kč, by bylo krajně nezodpovědné.

V předchozích šesti dílech byly průběžně a chronologicky přinášeny informace o tom, co se nejen na zasedáních zastupitelstev města Lomu děje a co zas a znova vycházelo z dílny vládnoucí opozice Severočeši.cz, ODS, VV a potřebného jedenáctého hlasu bývalého starosty za KSČM a stále údajně člena KSČM  J. Nétka. Pravidelný a pozorný čtenář tohoto seriálu (a že jich je, nejpozornějšími se jeví právě ti z vládnoucí koalice, i když to např. paní starostka vehementně popírá, stejně jako svou pozornost věnovanou sledování webových stránek Lomská opozice), jistě sleduje i další informace a lomské story popisované čas od času i na jiných stránkách. Např. Mosteckého deníku, 5 + 2, Aktuálně.cz, Parlamentní listy.cz, Komunální politika.cz, Politika.cz, i DNES aj. Komicky působily např. snahy nejmenovaného radního z Lomu na diskusi k poslednímu článku na Mosteckém deníku.cz dne 6. 11. 2012 ke kauze ZŠ a MŠ v Lomu, kde se zapojoval tu jako Lomák, tu jako Kolektiv, dokonce zneužil konkrétního jména jedné bývalé zaměstnankyně školy, která se údajně i osobně v této diskusi oproti tomu ohradila. Nabízí se otázka o charakterových vlastnostech tohoto člověka a jeho způsobilosti, minimálně vhodnosti vykonávat dosavadní funkce.

Po posledním zářijovém zasedání ZmL, které bylo občany hojněji než ta předchozí navštíveno, a bylo dost bouřlivé, se dle nervozity vedení města na tomto jednání, zejména manželů Schwarzových, dalo očekávat, že rekce občanů daly jasný signál vedení radnice – tak, vážení, lépe a kvalitněji a hlavně demokraticky a slušně. Jeden by očekával, že radní přehodnotí svůj dosavadní postup a začnou s opozicí a občany komunikovat standardnějšími způsoby. Že se oprostí od vyhrožování, vyvolávání atmosféry strachu ve městě a pomlouvání lidí z opozice nebo jen těch, kteří se jim nepodvolují a nenechají se jen tak snadno zastrašit. Opak je však pravdou.

Byl ještě více zvýrazněn tlak na vedení ZŠ a MŠ v Lomu, zejména její ředitelku M. Černou, která se taktak začala „zabydlovat“ a snažila se začít realizovat plány na řízení chodu školy, s nimiž uspěla ani ne před doslova pár měsíci ve výběrovém řízení. Přesto však pokračovaly kroky započaté osočením bývalé ředitelky D. Coubalové a pracovnice školy, opoziční zastupitelky A. Bozetické, kterých se dopustili radní B. Schwarz a jeho manželka starostka K. Schwarzová. Obě zmíněná dámy ze ZŠ a MŠ Lom obvinili z nekalých praktik při výběrovém řízení a dohody s firmou na modernizaci sociálního zařízení na škole, jehož opravu jen tak mimochodem dlouhodobě zdržovala právě radnice. Jak se ukázalo, pravda byla, jak jinak, na straně paní Coubalové a Bozetické. Policie ČR odložila trestní oznámení podané starostkou města K. Schwarzovou. Myslíte, že se dočkaly nějaké omluvy? Myslíte správně - nedočkali, jako konečně před tím jiní za hrubé až vulgární ataky a na cti utrhání, např. vůči panu M. Dancsovi, J. Bozetickému aj. Tlak a nesmyslné požadavky radnice na další a další informace, neustále posílané kontrolní orgány (někteří to hodnotí jako projevy šikany a mobbingu), dohnali ředitelku M. Černou k podání výpovědi. Díky neobratnosti starostky a radního Schwarze byl navozen nikde „nevídaný stav absence statutárního zástupce na škole“ (takto v podstatě znělo vyjádření a zhodnocení stavu předsedkyní krajských školských odborů paní Seifertové).

Naopak vedení města, ale mluvme spíše v dikci jedné či dvou osob, protože ti další se jen vezou na káře arogance moci - manželů Schwarzových starostky a radního, který, což se již dva roky v lomu šušká, je vlastně tím, kdo v reálu starostuje. Stará se pravdu úžasně. Jenže k tomu říká polopravdy, lže, zastrašuje a v podstatě lze souhlasit s hlasy, že „zneužívá postavení veřejně činné osoby“. Myslím, že to lze doložit posledním případem, excesem, doslova zvůlí arogantní moci. Je jím způsob vyvrcholení snah ukončit pracovní poměr se zaměstnankyní ZŠ a MŠ Lom paní A. Bozetickou, jinak panu radnímu Schwarzovi a starostce Schwarzové nepohodlné opoziční  zastupitelky. Záměrně říkám snah, protože celá záležitost detailně popsaná na www.lomska-opozice.webnode.cz  jasně ukazuje, nejen jak to bylo protiprávní, a tedy neplatné okamžité ukončení pracovního poměru, ale i značně hrubé, nekulturní. Paní A. Bozetická se dle stanoviska právního zázemí odborů může považovat nadále za zaměstnankyni školy. Samozřejmě se okamžitě začala bránit trestním oznámením na Policii ČR, která byla zřejmě dokonce zneužita jako „silový“ dozor při vyhánění pracovnice školy A. Bozetické. Další kroky bude činit určitě soudní cestou v rámci pracovně právního jednání u soudu. To ještě nepřipomínám, že při strkanicích pana Schwarze (jak hrdinné směrem ke stresované ženě) došlo ke zranění jmenované a ta je nyní v nemocenském stavu.   

Celá situace opět dokladovala předchozí lži pana radního a ředitele Městské policie Most pana B. Schwarze, který na jednom z předchozích zasedáních zastupitelstva v roce 2012, tuším, že to bylo na březnovém a potvrzoval to i na červnovém. Tehdy totiž se teatrálně při obviňování opozičních zastupitelů z vyvolávání fám a pomluv po Lomu obracel k bývalému starostovi Lomu za KSČM J. Nétkovi a ptal se jej, zda ví, že má údajně, jak se tvrdí po Lomu, dělat ředitele ZŠ a MŠ Lom? A ejhle, kdo to byl přiveden na násilné obsazování ZŠ a MŠ v Lomu, komu bylo protiprávně uloženo, aby dal A. Bozetické okamžité ukončení pracovního poměru, kdo byl následně zaměstnancům školy představen jako jejich nový ředitel (přitom nesplňuje kvalifikaci ani další podmínky pro tuto funkci)? Že Vy to již tušíte? Ano, tušíte správně, byl to pan J. Nétek. Jo, někteří tedy mají žaludek….! A pan Nétek a spol. určitě značně silný a žádné svinstvo jim ten jejich „kufr“ nezvedne a nezvedne… Jsem asi měkký, mně začíná kolem žaludku docela mravenčit. 

Že se lomští arogantní vládci od Severočechů.cz, ODS, VV a pan Nétek chovají jako nepostižitelní a všehoschopní se nedivím. Divím se však těm, kteří se rovněž staví jako výkvět všeho toho nejsprávnějšího, mají funkce, mandáty a byť byli paní A. Bozetickou osloveni, většinou se nezatěžovali ani odpovědí na toto oslovení. Případně nekonají s výmluvami, že vlastně ze zákona konat nemohou atd. Nejpodivnější se takovéto jednání jeví u orgánů, které vládnou i ze zákona danou vlastní iniciativou, jako např. okresní státní zástupkyně, senátorka za Mostecko, nebo příslušný odbor KÚ v Ústí n.L.

Jenže, vážení čtenáři, v Lomu to tedy žádná legrace nebo dokonce sranda vůbec není, zde, bych řekl, veškerá legrace končí a nastává čas se zamyslet, urychleně konat a spojit síly při zastavení takovéhoto způsobu vládnutí. Severočeši.cz se již několik let halasně prezentují jako alternativa, která odstraní korupci a lepší pořádky. Nikdo se nezamýšlí nad tím, kdo je prezentuje, co prezentuje, jak je prezentuje, že se tak děje vlastně díky bezostyšnému nakupování hlasů voličů ve veřejně organizovaných, v podstatě korupčních volebních kampaní (Z. Zbořil), že se tak děje na hraně a spíše za hranou zákona. Konečně do historie již vstoupil údajný výrok otce zakladatele S.cz podnikatele J. Zelenky: „Dodržuji jen zákony, které mi vyhovují“. Nikdo se nezamýšlí nad tím, jak je v jejich režii a gesci realizovaná komunální politika v jednom menším městečku na Mostecku Lomu.

Ano, milí Lomáci, jste asi již slavní, ale nikoliv kvůli své bohaté historii, svým slavným rodákům a toho, co vykonali. Vcházíte do povědomí jako laboratoř všeho negativního, co by se na úrovni samosprávy dít nemělo a toho, jak by se správa věcí veřejných odehrávat určitě neměla. Jste s tímto srozuměni a vyhovuje Vám takovýto stav, necháte jej dále zakořeňovat a likvidovat slušné lidi opojením tzv, náplav ze své momentální „jednohlasé moci“? 

Všem to určitě jedno není. Jak jsem se dnes dozvěděl, pod dojmem poslední eskalace problémů kolem ZŠ a MŠ v Lomu vyvolali opoziční zastupitelé, na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 92, bod 1, jednání zastupitelstva města k jedinému bodu programu – situace na ZŠ a MŠ v Lomu. Dle tohoto kroku je starostka povinna svolat toto zasedání zastupitelstva tak, aby se nejpozději do 21 dnů od tohoto podání na jednání zastupitelé sešli.

Je nyní na dalších občanech Lomu, zda jim je nebo není osud jejich školy lhostejný. Já chci věřit, že jim škola a ani ti, co se nejen za ni, ale i občany města Lomu snaží bojovat, nejsou lhostejní a na jednání zastupitelstva dorazí v hojném počtu….

Pusťte si třeba před tím krásnou českou pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na čele“, zejména scénu, kde chůva vypráví princi, jak to bylo s vyhnáním krále Kazisvěta… „hnali jej cepy a sudlicemi, někteří jen tak, hnali je a zpívali si, ach, to byla nádhera, nakonec jim naložili pěkných pár ran na záda…“ 

Na záda nikdo nikomu samozřejmě nakládat nebude, ale dát současné lomské vládě jasný signál, že takto arogantně, bez diskusí s občany a dokonce i opozičními již zvolenými zastupiteli zacházet nebude.

Hezký den i dny příští, milí Lomáci…

S úctou a nadějí Vlastimil Balín,

jednatel OMMO a „přespolní permanentkový“ účastník jednání ZmL a dalších lomských událostí, Most

více také ... "Milí Lomáci…", (díl VI.), aneb dvojí tvář strachu