"Milí Lomáci…", (díl VI.), aneb dvojí tvář strachu

07.10.2012 17:37

Předvolební kampaň pomalu polehoučku vrcholí. Nejinak tomu je ve městě „milých Lomáků“ - skoro pětitisícovém Lomu, městečku na Mostecku, kdysi přezdívaném „Rudý Lom“. No, pomalu, polehoučku ve vztahu k probíhající volební kampaň by to byla asi nepříliš šťastná charakteristika. Jedni v ní roztáčejí na plné obrátky kolotoč financí na možné i nemožné způsoby propagace, jako např. ČSSD, ODS a nesměle jim přizvukuje KSČM, která zřejmě tolik peněz nemá, ale nemá ani odvahu jít s kandidáty do ulic a propagovat svůj program. Soudím tak dle mostecké i lomské zkušenosti. Zde v Lomu dokonce nevyšli vlastníci „třešničkového loga“ vůbec s ničím. To v Mostě a jinde alespoň visí proklatě rudý tzv. volební plakát. Severočeši.cz pak k této propagaci tradičně přidali vlastní nadhodnotu, proti níž jinak vehementně bojují – veřejně prováděnou korupci, veřejné nakupování voličských hlasů za vozy Škoda Citigo a 185 mobilních telefonů Samsung Galaxy Ace. O dalších věcných cenách a ceničkách, o dávání piva zdarma aj. „nachytávkách“, které bezostyšně nabízejí na stránkách vnitrodružstevního měsíčníku stejného jména, jako má vydavatel SBD – Krušnohor. Prostě boj s korupcí se pro některé chytráky stal de facto povýšením korupce nad tak údajně únosnou míru. Tím, že je veřejně prováděná na náměstích, není ani podezřelá a jakoby nikomu nevadí. Kdo by si konečně v této „kritické době“ pro korupci dovolil dělat ji na veřejnosti, že? Takto asi někteří poblouznění občané i její realizátoři od Severočechů.cz uvažují.

V městečku Lom však byl do volební kampaně, a nejen do ní, nýbrž do každodenního života lomských občanů vtažen další fenomén, který vůbec neprospívá demokracii a demokratické soutěži politických stran ve volební kampani již vůbec ne. Tím fenoménem je strach. Obyčejný lidský, chcete-li - občanský strach. Strach o práci, strach z blíže nespecifikovaného postihu, strach z naznačovaných problémů, které by dotyčného mohly potkat, když se nezachová, jak se chce nebo naopak když se zachová, jak se na radnici nechce. Ano, strach šířený z radnice, či spíše jejími vládci. Oni se totiž bojí i úředníci. Že to nikdo, až na výjimky (představitelé OMMO a Lomská opozice k výjimkám patří) veřejně neříká, není důvodem proto, nevidět, že to je současná lomská realita. Občané se bojí, mají normální obyčejný lidský, občanský strach. Je to asi to nejhorší, co současná vládní garnitura mohla ve městečku Lom zavést a jak se na svých „milých Lomácích“ podepsat.

Nejen toto jsme při volební kampani OMMO v Lomu zjistili. Když jsem s Marianem Dancsem Lomem projížděli rozhlasovým vozem a zvali občany skoro 1,5 hodiny na dvě setkání s kandidáty OMMO. Projezdili jsme bez výjimky skoro všechny ulice a části Lomu. Zajeli jsme i do nové zástavby, tzv. místní lomské „Beverly Hills“. Krásné rodinné domy, jimiž se nejen v nich žijící občané mohou chlubit, ale může se jimi chlubit i Lom, jeho radnice rovněž, i když to za dva roky její vlády nebyla její zásluha. Spíše jde o zásluhu dřívějších „lomských vlád“, těch Nétkových z KSČM. V jednom však má současné vedení radnice - žel - pravdu. Další starší zástavba, až skutečně na vzácné výjimky, je v dezolátním stavu. Zejména bytové domy patřící městu jsou zašlé, omšelé, do zdiva někde až do půlky tloušťky zdi vykousal zub času materiál…Je docela pitoreskní, když je takový dům opatřený plastovými okny. To bylo jen malé odbočení a povzdech nad stavem města Lomu, protože jeho občané si určitě zaslouží něco jiného. A to nejen díky své dlouholeté tradici a bohatým dějinným událostem, kterými Lom procházel, a určitě ještě procházet bude.

Na své zvací jízdě jsme se setkávali se vstřícnými postoji občanů, kynuli nám, ze rtů se jim dalo odčítat: „…hele mluví Marian.“. Od těch, s nimiž jsme mluvili, jsme to slyšeli i na živo, z očí do očí. Zděsil jsem se však toho, co dodávali k těm pozitivním reakcím na činnost OMMO a jeho zastupitele M. Dancsa. Vedle souhlasu a podpory při volbách, kdy jsou rozhodnuti dát hlas kandidátce č. 1, kandidátce OMMO, dodávali, že na setkání nedorazí, protože se bojí ukázat na veřejnosti se zástupci OMMO, protože se obávají postihů ze strany radnice zejména, jak jej nazývají - toho kovboje bez svědomí …(oni, my, zřejmě i Vy víte, kdo je tím kovbojem bez svědomí – skuteční kovbojové prominou, že byli nevědomky zneužiti k takovému to srovnání).

Další den potvrdil slova občanů. Na akci na parkovišti před bývalou budovou mateřské školky na náměstí Republiky dorazili kandidáti OMMO a jen několik občanů, kteří se navíc ještě „maskovali“ na protějších chodnících před obchody a na zastávce autobusu, kterými, i když jich několik jelo, neodjeli. Opravdu se báli přijít blíž, a to byli ti odvážnější, ti další se báli přijít byť jen tam. Na následujícím setkání v Lomu – Loučné na plácku za restaurací Anšajba to bylo trochu lepší. Asi proto, že jsou zde odvážnější občané a zřejmě i tím, že sem nebylo z radnice vidět.

Přesto kandidáti OMMO přítomným občanům objasnili hlavní body programu OMMO pro krajské volby, zejména podstatu participativní demokracie a toho, jak by se občané mohli a měli spolupodílet na správě věcí veřejných na realizaci samosprávy. Občané se zajímali o to, jak by zástupci OMMO řešili problémy korupce, školství, dopravy, zdravotnictví či sociální oblast. Vyslovovali podporu M. Dancsovi a odsuzovali útok na jeho osobu v nedávných dnech. Zde strach určitě nevládl a bylo to jen dobře. V dělné atmosféře, kde všechny účastněné strany chtějí diskutovat, respektují druhé, strach neměl šanci „sehnat místo“. Určitě i proto, že se zde prezentovali i představitelé nedávno zformované Lomské opozice, která se prezentuje na www.lomska-opozice.webnode.cz.

Na závěr setkání kandidáti OMMO vyzvali občany Lomu, aby pozvali k volbám 12. a 13. 10. 2012 své známé a další občany, aby „severočeský strach“ neovládl Ústecký kraj. Všichni vyslovovali naději, že se „severočeského strachu“ dokáží zbavit i zde, aby se Lom stal městem pro skutečně „milé Lomáky, pro občany“.

Související texty: Milí Lomáci … (díl V.)