Milí Lomáci … (díl V.)

18.09.2012 13:46

…tentokráte opět v režimu a pod dojmy a zkušenostmi z jednání Zastupitelstva města Lomu, které se konalo v pondělí 17. 9. 2012. Tento díl, jak záhy PT čtenář zjistí, by mohl mít rovnou několik podtitulů – arogance moci opět v přímém přenosu (tentokráte totiž byl jednací sál KD Lom plný a někteří občané stáli i v předsálí), lhaní jako standard jednání současného vedení města Lom. Nebo ještě lépe – „konec milých Lomáků v Lomu…“ Arogance moci se prostě stala v Lomu naprostou samozřejmostí, stejně jako bývalý starosta Nétek by vyhrál soutěž o nejnetečnějšího a zároveň nejspokojenějšího občana Lomu.

Ale postupně, jak šlo dění na zastupitelstvu. Tradičně zahájila starostka, jejíž jednání a rétorika byly poněkud nesourodé, nesouvislé, místy až zmatečné. Ono vystupovat konečně před svými hustě, četnými řadami oněch „milých Lomáků“, dívat se jim do očí, to chce asi opravdu herce, buď vystudovaného, nebo se zkušeností, a to obé herecké výkony starostky postrádaly. I když „dívání se přítomným do očí“, toho bylo poskrovnu, protože starostčiny zraky byly tvrdě zabořeny do desky stolu před ní, což ji následně dost vadilo, při řízení jednání, kdy trvale přehlížela zvednuté ruce opozičních zastupitelů či přítomných, osočovaných občanů nebo ředitelek ZŠ a MŠ. Nevadilo jí to však při naprosto bezprecedentně nešťastném řízení jednání, kdy radního Schwarze, tedy svého manžela, jak několikrát zdůrazňovala, nechávala skákat jiným do řeči, že dokonce bez udělení slova je zde v Lomu rovněž standardem. Podobně jako takřka zřejmě „doživotně“, tedy alespoň do konce tohoto volebního období, funkce předsedy návrhové komise pro radního Schwarze, který ji dokonce na dotaz starostky, koho si komise zvolila předsedou, opět sám vyhlásil

Obsáhlý program zastupitelstva sliboval dlouhou dobu jednání. A kdyby nebylo opozičních zastupitelů M. Dancsa a A. Bozetické, kteří opět dokázali upozornit na některé nepravosti lomské radnice, tak příprava rady měla šanci vyjít. Na programu bylo celkem sice „jen“ bodů 14, přitom jaksi dva tiše vypadly, protože, když na ně mělo dojít, tak se prostě neprojednaly, protože předkladatelé neměli, co předložit, resp. nic nepředložili. Byly to body místostarosty Baráka z ODS a materiály kontrolního výboru, jemuž „předseduje“ J. Nétek za KSČM. Ve skutečnosti však bylo bodů celkem 74. Rada si nachystala obstrukci pro své spády v podobě návrhu radního Schwarze a předsedy NK, aby se vždy tzv. podbody jednotlivých bodů sdružujících základní projednávaný problém hlasovali najednou a zastupitelé se pouze jen zeptali na nějaké případné nejasnosti. Tento postup, jak jinak, si samozřejmě současná lomská vládní exekutiva za pomoci hlasu J. Nétka 11 hlasy odhlasovala. Takže to chvíli vypadalo, že se všichni cca v 18, 45 hodin rozejdeme, někteří dokonce spokojeně, domů. Jenže ti stále nespokojení opozičníci Dancso a Bozetická, ti to zase museli svým „prošťouráváním“ prodloužit až do cca 20, 30 minut. A to ještě jen díky „rozhodnosti“ paní starostky, která prostě udělené slovo zastupiteli Dancsovi odejmula a zasedání ukončila, když zjistila z jeho mluvy, že vlastně dělá práci za vedení města a děkuje bývalé ředitelce Coubalové za odvedenou dvanáctiletou práci v ZŠ a MŠ v Lomu. Přitom např. zastupitelka Bozetická se marně dožadovala omluvy od radního Schwarze za nepravdivá nařčení na zastupitelstvu v červnu 2012 ve věci rekonstrukce sociálního zařízení na škole, kde pracuje. Ekvilibrista Schwarz se nejen neomluvil, ale opět dal k dobru další z řady svých lží, že ten problém otevřela přeci paní Bozetická a on se jen na základě jejího vyjádření vyjádřil rovněž. Že lže, to vedle paměti a poznámek nás, co jsme na červnovém zastupitelstvu byli, lze doložit z přehrání zvukového záznamu z jednání a bude hned jasno, kdo mluví pravdu a kdo lže.  Dobře, že tentokráte v tom nezůstali tito zastupitelé sami. Přidali se k nim i další, alespoň dotazy na některé nejasnosti, které stejně následně vysvětleny nebyly. Připojili se, a toho se vedení města evidentně od začátku jednání báli nejvíce, samotní občané. A že to byla tentokráte vřava, která však potvrdila neoddiskutovatelnou skutečnost, že se totiž s občany v Lomu vůbec nemluví, že se nechává živná půda pro různé dohady, fámy a výhružky pana radního Schwarze, což dokonce i někteří občané potvrdili. 

Plný sál byl kvůli jedinému bodu, bodu 9.2. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom ke dni 30. 6. 2012. Byly k němu přítomny i obě ředitelky, bývalá i současná. Nakonec bez nějaké diskuse, jen tiše, skoro jako na pohřbu váženého nebožtíka, nebyla zpráva vzata, a to tentokráte především díky hlasům či spíše „nehlasům“ vládní koalice, ani na vědomí. A pak se odehrávala diskuse vedení města, vedení školy, opoziční zastupitelé a především občané, i když ti až v diskusi občanů, protože vedení nezná ani vlastní jednací řád, natož zákon o obcích, kde je jasně řečeno, že možnost vystoupit mají občané u všech bodů jednání zastupitelstva (Jednací řád ZmL, hlava V. Diskuse občanů, bod a), kde se jasně praví: všem přítomným občanům města Lom umožní předsedající vyjádřit se k předneseným bodům programu….).

Navíc byli jiní diskutující než pan radní Schwarz okřikováni, aby nehlučeli, aby mluvili k věci, aby dodrželi čas 3 minut, aby …. Bylo toho dost. Prostě drzost a arogance starostky, jejího muže a občas i radního za ODS Baráka nezná hranic a nemá žádné limity. Konečně vidělo to skoro více než 100 občanů Lomu, kdo a jak jim vládne a s nimi manipuluje.

Ocenit je třeba odvahu a na danou atmosféru, chování Schwarzových, starostky a jejího manžela, chladnou hlavu obou přítomných ředitelek, té bývalé D. Coubalové i té nové M. Černé. Obě jasnými a nezpochybnitelnými fakty argumentovaly a usvědčovaly oba „radniční“ manžele ze lží a polopravd, z manipulace, dokonce i osobních vyhrůžek a zasahování do kompetencí v režimu právní subjektivity ředitelky školy. Přítomní občané, které na jednání dohnaly informace z Týdeníku Homér a polopravd pouštěných zřejmě z radnice k současné situaci na ZŠ a MŠ v Lomu. Komické bylo ortodoxní zapírání a další a další lži a polopravdy pouštěné z úst starostky či radního Schwarze. Nakonec se zmohli jen na argumentaci, že si zde dělá hnutí OMMO a ČSSD volební kampaň. Tomu se přítomní docela pobaveně zasmáli a na rozdíl do radních byli všichni opoziční zastupitelé, zejména M. Dancso a A. Bozetická, stejně jako obě ředitelky po svých klidných a argumentačně silných vystoupeních odměněni potleskem. Zejména radní Schwarz dost žárlil, protože po jeho vystoupení ještě za dobu dvou let nikdo netleskal, a to se dle vlastních slov snaží tolik pro Lom dělat - a že už udělal. Komicky působil ve chvílích rádoby argumentů radního Schwarze pan Nétek, protože poslouchat obviňování lidí z bývalých vedení města, a on byl ve čtyřech volebních obdobích starostou Lomu, pomalu ze zpronevěřování prostředků a zavlečení města na pokraj zkázy a nehnout ani brvou, tak na to je třeba dost silný žaludek. Konečně to panu Nétkovi po jednání část přítomných „vycinkala“. Některé neobměkčilo ani tak nějak divné gesto během jednání, že si jako člen návrhové komise přesedl opět na své místo zastupitele města, ovšem ale poslušně na stranu a do řad koalice. Jak by řekl klasik – můžeme být proti, můžeme s tím nesouhlasit, ale není třeba být hned hrrr, stačí jen trošičku….

Ještě tragikomičtější působila celá řada hereckých etud paní starostky. Její hra na čistotu a pravdu, samozřejmě tu její, resp. jejich pravdu. Argumentovala jakýmsi trestním oznámením na vedení školy, konkrétně na bývalou ředitelku D. Coubalovou, ale za co, to nebylo příliš zřejmé. Mnohem jasnější bylo její tvrzení, že nějaká státní zástupkyně (uváděla i jméno, které mezi státními zástupci v Mostě není údajně na jejich webu ani uvedeno) již údajně vše klasifikovala jako trestný čin spáchaný ředitelkou a věc předala k řešení Policii ČR. Na to, že dotyčná starostka je taky - jako její manžel - bývalá policistka, předvedla prapodivnou frašku a neznalost trestně právních, standardních postupů. Jistě si zapomněla řádně přečíst i poučení, s nímž musela být jistě seznámena a nějaké zveřejňování skutečností týkajících se vyšetřování nejsou k tomu, aby byly veřejně sdělovány. Ale což, Severočeši.cz a Schwarzovi zejména jsou asi „štátom chráněný“ a zákony ČR se jich netýkají.

Poplatné tomuto chování starostky byly i její místy až zoufalé výkřiky k diskutujícím. Když totiž někdo uvedl nějakou kritiku, upozornil na nějaký problém, ptal se, zda je pravda, co slyšel ve městě, ve škole, v obchodě od lidí nebo četl v Týdeníku Homér, nenásledovala odpověď, ale tvrdě pokládaný dotaz – „kdo to řek“… - (doslovná citace, proto není uveden správný mluvnický tvar – řekl – ony totiž takové věci, jako vyjadřovat se v určité pozici alespoň trochu v dikci svého rodného jazyka českého, nebo ctít další a hlavně kladné lidské vlastnosti, např. třeba jen normální lidskou slušnost, to vše je těmto rádoby „technologům moci“ odepřeno). Konečně otázka, „kdo to řek“ byla asi na místě pro možnost podávat další a další trestní oznámení. Nakonec pak vždy odezněla odpověď paní starostky – ne není to pravda. A to dokonce u problémů, u nichž na jednání zastupitelstva zazněla jasná stanoviska ředitelek školy nebo opozičních zastupitelů a byla jako pravda doložena.

Ale zkusme si chvíli, než uzavřeme tento V. díl „Milých Lomáků“, zahrát s paní starostkou Schwarzovou na její oblíbenou hru „co je pravda“. Tak, paní starostko, je pravda, že Rada města Lomu si pozvala tzv. na kobereček ředitelku ZŠ a MŠ M. Černou za to, že se bavila s opozičním zastupitelem M. Dancsem, a to, že si dovolila nabídnout jmenovanému částečný úvazek na škole? Je pravda, že jí bylo doporučeno, že s takovými, jako je pan Dancso, nemůže komunikovat? Je pravda, že ředitelka dostala od Rady nařízeno propustit dosavadní zástupkyni ředitelky a na její místo jmenovat Radou určenou osobu? Je pravda, že měla doporučeno propustit opoziční zastupitelku A. Bozetickou? Je pravda, že po odmítnutí bezprecedentního zasahování Rady do právní subjektivity ZŠ a MŠ do odpovědnosti a kompetencí ředitelky školy tato se nepodvolila a oznámila, že zákony porušovat nebude a raději podá žádost o rozvázání pracovního poměru sama? Je pravda, že následně měla na místo dříve doporučované zástupkyně ředitelky jmenovat na tuto pozici pana J. Nétka, bývalého starostu a člověka bez jakýchkoliv znalostí a zkušeností ze školského prostředí? Je pravda, že …, ale to by asi mohlo do začátku hry na „starostčinu lomskou pravdu“ stačit. Jen abych nezůstal dlužen odpověď – ano, toto vše je pravda. A Vy to, paní starostko, víte, že? Protože na Vaši otázku, „kdo to řek“, je tentokráte jasná odpověď – řekla jste to údajně dle vyjádření dotčené osoby Vy, případně manžel radní Schwarz, který sám o sobě hrdě tvrdí, že je b… policajt. Takže to je pravda – Vy přeci nelžete, že?!

 

Související texty ... Vážení Lomáci... (díl IV.)