Milí Lomáci (díl IX.)

22.12.2012 18:31

A jsme opět zde, tentokráte již s dílem „devátého povídání či spíše podívání se“ na téma jednání Zastupitelstva města Lomu a praktik zdejší vládní koalice. Pozorný čtenář jistě ví, že díl předchozí popsal situaci kolem neuskutečněného 14. zasedání ZmL, které bylo svoláno na žádost 7 opozičních zastupitelů a nemohlo se konat z důvodu neúčasti potřebné nadpoloviční většiny zastupitelů, protože „pochopitelně-nepochopitelně“ jeho zahájení svolala starostka na 8,00 hodinu ranní. Vedení radnice sice argumentovalo, že chtělo uskutečnit jakousi exkurzi zastupitelů na ZŠ a MŠ v Lomu, a proto ta ranní hodina, leč pravým důvodem bylo právě to, aby se zasedání neuskutečnilo, protože zastupitelé samozřejmě mají svá řádná zaměstnání a stejně tak občané města. Prostě se zadařilo. Účast na jednání nebyla z řad těch, ani těch, ani občanů a arogance moci opět jakoby vítězí. Přesto se všichni zúčastnění zahájení a „okamžitého ukončení“ 14. ZmL (detaily v dílu VIII.), tohoto trapného divadla těšili, jak dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostka svolá, tzv. „náhradní jednání zastupitelstva“ (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 92, bod 3), tzn. se stejným a to jediným bodem programu, což starostka Schwarzová i sdělila. Jenže opak byl pravdou, zákon byl opět bezprecedentně porušen a žádné takové náhradní jednání zastupitelstva se nekonalo. Jako další bylo sice svoláno dle číselné řady 15. jednání ZmL na 10. prosince 2012, tedy v termínu do 15 dnů, jak zákon předpokládá, ale jako „normální lomské zastupitelstvo“ s řadou dalších bodů programu (celkem jich bylo k jednání 15, ale s tzv. podbody jich bylo skoro více než 45). Nikdo z opozice ani neprotestoval. Nyní asi předběhnu, ale to, co dnes jakoby zastupuje občany města Lomu, ať již v řadách vládní koalice nebo opozice, je zralé na vhození ručníku do ringu a na odchod zadem, protože na odchod středem nebo dokonce předem nejeví se být důvody. Protože stejně jako není vládní koalice - Severočeši.cz, ODS, VV a hlas zastupitele za KSČM Nétka schopna slušného vládnutí, oproštěného od arogance moci a zvůle nedbající zákonů, není opozice, byť je v menšině, nějakých slušnějších a smysluplnějších rozhodných kroků, které by ji mohly pasovat do role tzv. konstruktivní opozice. Jinak by totiž alespoň někdo protestoval proti dalšímu porušení zákona v nekonání náhradního jednání zastupitelstva anebo by se opoziční zastupitelé museli chovat jinak při některých hlasováních na tomto 15. ZmL. Např. minimálně u bodu 7. 12. Pronájem areálu vodní nádrže BOMBA za 1,- Kč za rok na dobu 5 ti let s možností jejího prodloužení na dalších 15 let a s „douškou“, že jde o pronájem s předkupním právem nájemníka (?!). Jen pro ilustraci, jedná se o plochy v celkové výměře 78 236 m² (z toho je vodní plocha 33 513 a ostatní plochy 44 723 m²). Jakási těšínská jablíčka v podobě některých služeb pro město a jeho občany s časovým limitem do tří let od pronájmu v rámci podnikatelského záměru pronajímatele zřejmě jen úspěšně odvedly pozornost zastupitelů rozhodujících o pronájmu lokality. Přitom právě kolem těchto pronájmů se v minulosti vedla dokonce policejní vyšetřování na základě pokusu o pronájmy neexistujícímu občanskému sdružení. A navíc město Lom, tzv, „smrdí“ korunou na potřebné investiční záměry, provoz školy, opravy komunikací či některých pro občany ve městě chybějících služeb. Zde se s klidem pronajme za 1 Kč za rok (tedy za 5 Kč resp. dalších 15 Kč a celkem případně za 20 Kč, někdo by v některé lomské hospodě řekl – „za dvě pětky“). Ona opravdu nestačila zkušenost s tzv. lomskou cukrárnou?

Myslím, že si tyto skutečnosti z opozice nikdo ani neuvědomil, protože i zde je u některých znalost zákona na nižším bodu, ale neznalost zákona by neměla omlouvat ani v Lomu. A navíc se již zřejmě zastupitelé z řad ČSSD chystají na další komunální volby, které sice budou až v roce 2014, ale proč již dnes „nepletichařit“, nehledat spojence (dokonce třeba i mezi těmi, kteří se jim třeba již nyní jako současní lomští vládci nezamlouvají).

Jinak mělo 15. zasedání ZmL tradiční ráz a kolorit. Začalo to opět asistencí dvou strážníků Městské policie Most, které si rovněž, tradičně, asi na svou ochranu, přivolávají „bývalí policajti“, manželé Schwarzovi. Jen se neví, zda má jít o ochranu proti opozici nebo občanům města Lomu proti zastupitelům. Jedno je však jisté, asi budou chybět při plnění svých úkolů pro občany statutárního města Most a jisté je i to, že to je asi naprosto jedno jejich - ze zákona skutečnému veliteli - primátorovi Mostu V. Vozkovi, který tuto skutečnost ani neví a ředitel MěP Most a radní Lomu v jedné osobě B. Schwarz tak zneužívá pozice, kterou bych klasifikoval jako „střet zájmů“. Konečně i ze žánrové fotografie je zřejmé, že přítomnost strážníků MěP Most kontrastovala i s výstavkou dětských kreseb v předsálí KD Lom, kde se zasedání ZmL konalo. 

Za tradiční se dal označit i celý rituál zahájení a dalšího řízení zasedání ze strany starostky Lomu K. Schwarzové. Jsa vždy v jakémsi blíže nespecifikovaném „ajfru“ a „opilá“, zřejmě mocí, se snaží vše zvládat tzv. „z patra“, bez písemně - jistě dobře dle zákona o obcích - servisem zpracovaných podkladů. Pak se nelze divit, že třeba opomene sdělit důvody omluvy nepřítomných zastupitelů, vyzvat zastupitele k oznámení střetu zájmů při hlasování atd. Tentokráte dokonce nechala jako předkladatel za radu ještě před schválením programu jednání vyřadit bod z balíku bodů k prodejům domů. Takže, když se pak následně hlasovalo o celém programu, zůstaly v něm naopak bez jakéhokoliv komentáře body dva – bod 8 a 9. Materiály místostarosty P. Baráka či Materiály Finančního výboru ZmL, které zastupitele pro své jednání s klidem odhlasovali a následně, když na ně měla přijít řada, se o nich nejednalo, protože nebylo o čem. Nikdo nic nepředložil, dokonce předseda FV ZmL za ODS Eminger nebyl jednání přítomen, přesto nikdo neprotestoval, nezeptal se… Jak říkám koalice i opozice odchod zadem a milí Lomáci si to asi fakt nezaslouží.

Naprosto bez připomínek či nějakých zásadnějších dotazů prošel i schodkový rozpočet města Lomu na rok 2013, kde bude pro jeho „vyrovnání“ aktivováno 5 850 000 Kč z jakéhosi vlastního rezervního fondu. Vždyť jen vytvořená organizace TS Lom za rok 2013 „spolkne“ 12 647 000 Kč a na ZŠ a MŠ Lom, kde jde vedení města, jak alespoň neustále tvrdí a zdůrazňují - o kvalitní výchovu a vzdělání lomských dětí, půjde v roce 2013 jen 2 518 000 Kč.

Až na samotném konci jednání se krčil bod, neprojednaný na 14. ZmL – informace o situaci na ZŠ a MŠ Lom. K němu dostali zastupitelé prakticky na místo komplexní, objektivní informace - v podstatě jen zprávu zpracovanou jako výstup, resp. Protokol č. j. ČŠIU-898/12-U. Paní starostka rovněž docela komicky u řady bodů programu, kdy byl návrhovou komisí formulován text návrhu usnesení, vždy toto opět „přerecitovala“, zřejmě, aby nebyla na jednání jaksi zbytečná a vždy zdůraznila, že to nyní řekne pro občany srozumitelně. Budu s ní „držet basu“, a proto srozumitelně a česky tlumočím – u bodu č. 11 „Informace o dění na ZŠ a MŠ Lom a zdůvodnění postupu zřizovatele k vedení školy a jeho zaměstnancům“ na 15. zasedání ZmL byl předložen materiál, který nezpracovalo vedení města, ale státní orgán Česká školní inspekce – Ústecký inspektorát. Pravda, obsahuje některá zatím údajná pochybení, protože se ke zjištěným skutečnostem nevyjádřil nikdo z těch, kteří byli tehdy zodpovědní a jejichž práce se kontrola týkala – dnes již obě bývalé ředitelky D. Coubalová či M. Černá. Ani slovo o bezprecedentním dění na škole při ukončení pracovního poměru paní A. Bozetické, jinak opoziční zastupitelky města Lomu, která je dodnes v pracovní neschopnosti díky atakům radního Schwarze vůči její osobě. Ovšem chybu neměla vyjádření zastupujícího ředitele pana J. Nétka, který údajně musí napravovat škody a nedostatky v práci bývalých vedení. Vše zvládl za necelý měsíc, pravda, prý o sobotách a nedělích nastavených dnech, tedy nocích, dokonce, jak se sám vyjádřil, „pracoval“ na tom usilovně…. Nakonec proč ne, je-li to pravda, Rada města mu velkoryse schválila z finančních prostředků, kterých se hrubě škole nedostávají, odměnu ve výši 20 000 Kč. Takže škola bude muset sáhnout mimořádně do svého fondu odměn a výkonní pedagogové se nějakých vánočních odměn asi stěží dočkají.

V diskusi na toto téma sice vystoupilo pár zastupitelů, ale nic se vlastně nestalo, vedení se ani nezastydělo. Nestyděl se ani pan Nétek, který zastupitelce z řad VV odpovídal ke své odměně či tomu, že kritizuje-li se zde stav na ZŠ a MŠ Lom, ještě z dob, kdy byl starostou on nebo nyní, kdy vykonává funkci předsedy KV ZmL, zda nejde i o jeho odpovědnost, odpovídal s „klidem jeho majestátu“ vlastním. On přeci nechyboval, on nebyl ředitelem, on a jen on nyní vše musí napravovat. A nezklamal ani radní Schwarz, který přispěchal se svou troškou do mlýna, byť obětavě na jednání o berli dorazil, který, jak je pro něj typické „natvrdo a přímo“ prohlásil, že prostě „jiného vola, který by mohl školu do konce právě probíhajícího výběrka vést, Rada Lomu nenašla“. Trefněji to snad ani vyjádřit nešlo. O vysvětlení toho, co se na škole stalo a proč je A. Bozetická nepřítomná a v nemocenském stavu, žádal velice slušně její manžel J. Bozetický. Místo slušné odpovědi nebo i nepravdivé, což bych předpokládal více, se mu dostalo ze strany vedení, resp. paní starostky Schwarzové upozornění, že mluvil i k dámám a měl by si napříště vyndat ruku z kapsy. Odpověď skutečně hodná dámy. To neberu v potaz skutečnost, že její manžel radní Schwarz celé jednání žvýkal, jak „osel z rumunské části Karpat“, a to i když třeba zrovna mluvil k přítomným dámám a dokonce i k vlastní manželce, takto starostce města. Prostě taková, docela „normální rodinka“….

Nevím, jak ostatní přítomní, ale za sebe musím říci, že tentokráte jsem byl obzvláště rád, že ta lomská taškařice končí. Škoda, že jen pro rok 2012, aby přes Vánoce a oslavy (v Lomu ve vládních lavicích jistě bouřlivé) nástupu do roku 2013 znovu nabrala dech a opět myslíce na Vás, všechny, milé Lomáky, konala ve svůj prospěch.

Tak hezké a klidné Vánoce a šťastnější vstup do roku 2013, milí Lomáci……

Vlastimil Balín, jednatel OMMO a pravidelný „přespolní“ účastník jednání ZmL

P. S.: všem velice častým návštěvníků mých webových stránek a dalších dvou webů - OMMO a Lomské opozice se tímto omlouvám, že jsem kvůli viróze tentokráte jejich nedočkavost uspokojil s menším zpožděním. Ale jak se říká, později, ale přeci, že Radku, Bróňo, Josefe, Pavle, Kateřino atd., i když novinářům sice tvrdíte, že o žádných stránkách nebo kritice nic nevíte….

V souvislostech také... Milí Lomáci, díl VIII.