Město Most má získat zpět KD Repre

24.08.2015 13:18

Takto, ale samozřejmě obšírněji, informuje čtenáře Mostecký deník na svých webových stránkách (https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/most-ziska-zpet-repre-firma-crestyl-ho-uz-nechce-novy-obchodni-dum-nebude-20150821.html). Většina obyvatel našeho města může tedy mít důvod se radovat, neboť se do vlastnictví města Mostu, vrátí majetek ve věcné hodnotě téměř čtyři sta milionů korun, o jehož osudech a hlavně o kontroverzních okolnostech jeho prodeje bylo řečeno a napsáno již mnohé. Také na tomto webu, neboť jsme celou věc velmi pozorně sledovali od počátku.

Zajímavé!  Ale minimálně stejně zajímavé jistě bude i to, o čem veřejně mluvit a psát je z jistých důvodů, a pro mnohé místní politické subjekty i jednotlivce, krajně nežádoucí.

Článek na webu Mosteckého deníku je celkem strohý a v poměrně pozitivním duchu, ale snad se ještě nějakých informací dočkáme a nezůstane jen u „strojené radosti“.

Co podle mého názoru v této informaci výrazně chybí, je přímý důvod odstoupení od smlouvy, který je ve vyjádření ředitele Johnsona nahrazen pouhým odkazem na ustanovení smlouvy.

Nahlédnutím do zmíněné smlouvy (smlouva je na stránkách Magistrátu města Mostu) čtenář záhy zjistí, že v článku VII. Odstoupení od smlouvy, odpovídá uvedenému v současné chvíli a situaci pouze jeden odstavec, protože u ostatních zjevně k pochybení nedošlo, a to odstavec (d), jehož obsahem je, mj.: „Jakýkoliv závazek, či jakékoliv prohlášení či záruka Prodávajícího uvedené v odstavci 4.1 této Smlouvy se ukázala býti nepravdivou nebo neúplnou, nebo závazek by byl porušen a nepravdivost či neúplnost takového prohlášení, či záruky Prodávajícího, nebo účinky porušení závazku, nebudou Prodávajícím na jeho náklady zcela odstraněny do třiceti dnů…“ atd., atd.

Zde by tedy čtenář, neznalý místních poměrů, mohl nabýt dojmu, že kupující odstupuje od smlouvy s podezřením na spáchání trestného činu podvodu prodávajícím. Je to logické a hlavně znění tohoto odstavce smlouvy odpovídá znění paragrafu 209 trestního zákona. V tomto okamžiku se však čtenář jistě právem zeptá, proč? Proč až po pěti letech od uzavření smlouvy? Proč, když jak Prodávající, tedy město Most, tak i Kupující, tedy Crestyl, byli několikrát písemně a i veřejně na jednání ZmM upozorněni na skutečnost, že se při prodeji zřejmě postupovalo v rozporu se zákonem a prodávající postupuje kupujícímu více práv, než sám má a kdy vůbec měl? Koneckonců takto rozhodl v rozsudku č. j. 41 C 343/2012 – 101 v roce 2012 i Okresní soud v Mostě.

Zde by čtenář mohl na základě získaných informací dospět k názoru, že zde skutečně podvod spáchán byl, ale nikoliv Prodávajícím na Kupujícího, ale oběma těmito subjekty na skutečném vlastníku Repre, veřejném vlastnictví, tedy na všech občanech města Mostu.  Jak jinak by si tento čtenář mohl vysvětlit fakt, že veřejný majetek ve věcné hodnotě takřka 400 000 000,- Kč byl pověřeným správcem (ZmM) z jeho rozhodnutí prodán za cenu zhruba 28 000 000,- Kč, tedy pouhou jednu dvanáctinu?

Laskavý a pozorný čtenář by se také mohl zeptat, co bylo zlomovým argumentem, který přesvědčil odpovědné zastupitele města k hlasování pro prodej zmíněného majetku za konečnou cenu?

Na tuto otázku si jistě laskavý a pozorný čtenář odpověď najde sám.

Mě osobně by zajímalo hned několik věcí. 

  • Kde bere nyní vedení města tu jistotu, že se Most stane opět vlastníkem Repre a souvisejících pozemků?
  • Co bude s Repre dál? 
  • Bude se město Most chovat ke svěřenému veřejnému majetku již jako řádný hospodář, nebo opět zaznamenáme snahy jej jakýmsi způsobem „zašantročit“ a zbavit se tak odpovědnosti? Vždyť podobných transakcí s jasnými znaky „tunelování“ veřejného majetku jsme mohli v minulosti zaznamenat již několik.
  • Město nyní počítá s tím, že Crestylu vrátí 10 milionů a firma mu vrátí Repre. A budou se někdy vracet také úplatky? Tedy ono „zmanažerované“ všimné, jež mělo údajně doprovázet hlasování pro prodej před pěti lety zastupiteli napříč politickým spektrem?

To zatím pro začátek.