Marian Dancso: Osadní výbor... To je velmi dobré východisko pro prohloubení participace lidí na řízení a organizaci města nebo obce.

02.10.2014 14:03

rozhovor s Marianem Dancsem, lídrem kandidátky OMMO v Lomu. Zveřejněn ve Zpravodaji AZ, září 2014... Zpravodaj AZ (září 2014).pdf (353,6 kB) Text vznikl také na základě besedy v Praze, kterou jsme absolvovali 25. 9. 2014 v Praze).

  • Mohl byste stručně popsat vývoj osadního výboru v Litvínově?

Osadní výbor byl zřízen Zastupitelstvem města Litvínov na svém zasedání 28. 6. 2007. Osadní výbor byl zřízen pro městskou část Litvínov 8 – Janov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění, §120, odst. 1.

Jeho vznik iniciovala aktivita místních obyvatel, kterým nebyla lhostejná zhoršující se situace na zdejším sídlišti. Neřešené problémy sociálně slabých a méně přizpůsobivých obyvatel narůstaly. To zhoršovalo kvalitu občanského soužití a mělo za následek rostoucí počet demonstrací a protestů na sídlišti Janov, jichž zase využívaly bojůvky DSSS, která situaci eskalovala, protože ještě pobízela nespokojenost místních občanů. Zájmem DSSS však nebylo řešení problémů, ale politický profit z nespokojenosti lidí, kteří se k této straně obraceli, protože byla v té době jedinou, aktivnější směrem k neřešené situaci. Lokalita Janov se následkem tohoto nedobrého stavu stala téměř „neobyvatelnou“ a nemovitosti v ní neprodejné. ... celý text >>> Marian Dancso: Osadní výbor... To je velmi dobré východisko pro prohloubení participace lidí na řízení a organizaci města nebo obce.