M. Dancso: K rozdělení lomské základní školy od škol mateřských

10.03.2016 12:04

Již na jednom z předchozích jednání zastupitelstev města Lomu 30. 11. 2015 byl zastupitelům předložen bod o rozdělení základní a mateřské školy, a to na dva samostatné subjekty.

Hlavním cílem oddělení těchto subjektů má být především zkvalitnění výuky a modernizace základní školy. Základní škola v Lomu se dlouhodobě potýká s personálními problémy. (Během krátké doby se vystřídaly na postu ředitele školy tři ředitelky, a všechny tři podle vedení města údajně odváděly nekvalitní práci.)

Vzhledem k nedostatku informací ve věci transformace byl tento bod přesunut na jednání zastupitelstva na 29. 2. 2016. Mezitím se uskutečnily dvě pracovní schůzky, kterých se účastnili: Mgr. Martina Šípová, Dis., Ing. Roman Lafek, Ing. Josef Nétek, Zdeněk Hába Marian Dancso, Bc. Jakub Ozaňák, Iveta Vatalová, Jaroslava Brzáková. Předmětem obou pracovních schůzek byla transformace (přeměna), a další směřování Základní školy v Lomu. Na obou pracovních schůzkách bylo vedením města zdůrazněno, že za situaci, která se na základní škole odehrála, můžou právě oni, tedy vedení města Lomu. Což bylo de facto uznáno i starostkou města, která nečekala, že se s Mgr. Šabkové údajně vyklube nezodpovědná ředitelka.

Oddělením mateřských škol od základní si vedení města slibuje kvalitnější vzdělání a přilákání nových žáků do budoucna.

Byť nejsem zastáncem oddělení mateřských škol od základní školy, na jednání zastupitelstva města Lom 29. 2. 2016 jsem zvedl ruku pro rozdělení základní školy od mateřských školek. Tento bod jsem podpořil, protože tento postup vnímám jako možná jeden z posledních kroků k oživení Základní školy v Lomu. V duchu si budu přát, aby transformace byla opravdu tím správným krokem, rozhodnutím, který lomskou školu zkvalitní!

Nejen jako zastupiteli, ale především jako občanovi mi není lhostejný osud a další směřování Základní školy v Lomu. Stejně jako většina obyvatel žijících v Lomu jsem i já navštěvoval oba dva stupně základní školy. Osud a další směřování jsou pro mě srdeční záležitostí.

Městem běží fáma o tom, že by se měla Základní škola v Lomu zrušit. Za sebe svědomitě mohu sdělit, že udělám vše proto, aby k tomuto kroku nedošlo, neboť by tímto krokem byl ohrožen i status našeho města.