Lt. noviny: Mají mít účastníci třetího odboje statut válečných veteránů?

Co jsem odpověděl LtN 05. 09. 2010:

 Odpověď by mohla být stručná – nemají. On je celý zákon, a to nejen asi z mého pohledu, sám o sobě rozporuplný. Potvrzuje to nejen geneze jeho předchozí „parlamentní cesty“, kdy byl v Senátu PČR v dubnu 2008 schválen, v PS PČR si poležel dva roky, aby v lednu 2010 bylo zahájeno první čtení a do voleb tzv. spadl pod stůl, protože nebylo stihnuto jeho další projednání. Myslím, že to nebylo jen z důvodu jakýchsi „politických obstrukcí“ těch, kteří podobně jako já vnímají takovéto zákony jako něco, co společnost nestmeluje, neusmiřuje, ani ji nevyrovnává s minulostí. Ale naopak - je takovými zákony rozeštvávána, neusmiřována, a není to cesta k vyrovnání se s minulostí. Je to cesta připomínající „vendetu“. Potvrzuje to konečně i projednávání na 20. schůzi Senátu PČR, kdy bylo při hlasování o senátním tisku č. 288 tzv. zákon o protikomunistickém odboji - přítomno jen 37 senátorů a senátorek (43 chybělo). Nakonec pro zákon hlasovalo 26 přítomných. Podobně jako já se zdrželo 11 kolegů. Pro mě je průkazný i fakt, že většina z nepřítomných tak řešila vlastní osobní dilema – protože z různých důvodů (stranická či klubová disciplina, koaliční či zákulisní dohody aj.) nemohli vyjádřit svůj nesouhlasný názor otevřeně, tak jej prezentovali alespoň neúčastí při hlasování o něm. Např. z ODS, strany předkladatele místopředsedy J. Lišky, se hlasování nezúčastnilo 22 senátorů ODS z 36.(?!)

Konečně snaha dát účastníkům tzv. třetího odboje statut válečného veterána, aby se na ně vztahovala morální i finanční ocenění, je devalvací postavení významu válečných veteránů, jejichž statut plyne z logiky vyhlášeného válečného stavu. Mému naturelu a životní zkušenosti se příčí i to, abych chápal a ospravedlňoval neustálé snahy některých kolegů ze Senátu PČR, a musím konstatovat, že místopředseda J. Liška je v tomto „oboru jedničkou“, neustále přicházet s podobnými návrhy. Jakoby někteří vedli své osobní „soukromé války“ v zájmu historie proti zájmům budoucnosti občanské společnosti.

Nejen § 5 tohoto zákona vymezující pro účastníky tzv. třetího odboje statut válečného veterána, ale celý zákon považuji za nepatřičný. Konec konců i stanovisko Legislativního odboru Senátu PČR obsahovalo řadu výhrad a upozornění na nedostatky kvality materiálu a jeho vazby na celkový rámec právního řádu ČR. Všechny tyto důvody mě vedly k tomu, abych se u tohoto návrhu zákona zdržel hlasování.