Limity těžby hnědého uhlí - prolomit, neprolomit. Toť otázka!

K tématům komunálních i senátních voleb v Ústeckém kraji bude zřejmě patřit také zrušení či nezrušení limitů těžby hnědého uhlí. Prospěl by tento krok místním obyvatelům? Prospěl by vůbec občanům ČR? Jak moc by ohrozil životní prostředí…? Jsou i jiné otázky? Jak s nimi naložit?

Limity těžby hnědého uhlí: prolomit, neprolomit? Toť doslova otázka hamletovská! Limity – nejsou jednoduchým řešením, natož otázkou jen tak k zodpovězení. I když sleduji, jak se nyní někteří kolegové kandidáti do Senátu PČR i komunálních voleb předhánějí v tom, kdo se vyjádří za jejich zrušení razantněji. Spor je rovněž o tom, kdo to tvrdil jako první, hraje se tu s politickou kartou menšinového názoru neprolamovat, nechat ležet na rozhodování příštích generací, ať to stojí, co to stojí (a stát to bude určitě více než nyní).

Hraje se též s kartou, jak se nyní před volbami jeví, s kartou většinového názoru. Prostě nepříliš úsměvná záležitost. Nejde jen o místní obyvatele obcí Horní Jiřetín, velmi malé části Černic nebo přilehlé malé části Litvínova či Janova. Komu by prospělo zrušení a kdo by přivítal, že jej někdo vyhání z domova? Znám to z vlastní zkušenosti, kdy již v roce 1979 moje rodné Kopisty definitivně a nevratně ustoupily těžbě uhlí a dnes jsou kopistští rozprášeni po celém okrese, a nejvíce asi v Janově a Mostě. Přesto dlouhodobě tvrdím, že limity jsou nejen životní tragedií občanů H. Jiřetína a na nich, na jednání s těžebními společnostmi a na příslušných samosprávných i státních orgánech je, jak rozhodnou. Též vím, že kdyby nám v Kopistech kdysi někdo nabízel přesídlení Kopist jinam za současných podmínek, tak jsme určitě neváhali a vyměnili perspektivu paneláků za bydlení v rodinných domcích a hlavně spolu za ta dlouhá léta vytvořených tradičních sousedských vazeb.

No, nezávidím dotčeným obyvatelům Horního Jiřetína a Černic toto rozhodování. Na straně druhé mají limity těžby hnědého uhlí celospolečenský rozměr a tím je potřeba zajištění racionální energetické bezpečnosti ČR, zachování a vytvoření nových pracovních míst. Proto musím říci, že dlouhodobě potěžkávám tento problém ve prospěch zrušení limitů těžby v dohodě s místními dotčenými občany a samosprávou.

Celospolečenský rozměr vidím jako rozhodující. Promiňte, "jiřetínští".