Lídrem kandidátky OMMO pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje je Marian Dancso

14.08.2012 14:36

Představujeme Vám lídra kandidátky OMMO v Ústeckém kraji:

 

MARIAN DANCSO

Narodil jsem se v Mostě 30. září 1981. Žiji ve městě Lom u Mostu, jehož minulost je spjata především s těžbou hnědého uhlí.

Vystudoval jsem obor se zaměřením na námořní dopravu a ekonomii. Díky tomuto povolání jsem poznal nejen většinu evropských měst, okouzlujících památek, ale také odlišné způsoby života, hodnoty a tradice jednotlivých zemí.

V současné době pracuji jako správce PC učebny a pedagog na základní škole.

Druhé volební období zastávám funkci zastupitele ve městě Lom. Jsem členem pracovní Komise komunitního plánování ve městě Litvínov a člen pracovní skupiny Ústeckého kraje -  Oblast služeb pro rodinu, děti a mládež.

Proč jsem se rozhodl kandidovat? Chtěl bych ovlivňovat důležitá rozhodování na úrovni samosprávy Ústeckého kraje, protože od nich závisí kvalita života lidí, s nimiž společně v našem kraji žijeme, pracujeme a chceme užívat i volného času. Myslím, že je dostatek důvodů, proč chtít změny ve vládě kraje. Je až příliš zřetelné, že už přestal rozhodovat zájem o občany, o jejich názory a možnost věcné debaty o zásadních věcech regionu, v němž žijí. Vadí mi klientelismus, arogance a „podivné“ vazby napříč stranami, které už přestaly vnímat politiku také jako službu, ale především jako vlastní byznys.

Jsem pro spolupráci se všemi, pro něž politika je závazek a služba občanům. A že jim jde o slušnost, seriózní jednání, odbornost a odpovědnost.

V čem chci pomoci našemu kraji? Např. v dopravě a ve školství

Stav silnic nižších tříd je v Ústeckém kraji přímo alarmující. Rovněž tak je dlouhodobě nepříznivá vzdělanostní úroveň v kraji.

Nejen dálnice jsou cesty, kam směřovat většinu finančních prostředků. Jsem znepokojen stavem silnic nižších tříd v Ústeckém kraji, a proto  bych usiloval o jejich zlepšení.

Chci podporovat vymezení kamionových koridorů, tj. tras, kterými budou mít kamiony povolen průjezd, a ulevit tak silnicím nižších tříd, obcím a samozřejmě občanům.

A jako člověk spojený profesně s vodní a lodní dopravou se chci zasadit o větší splavnění koryta řeky Labe protékající Ústeckým krajem.

V oblasti školství bych se soustředil na zkvalitnění počítačové gramotnosti dětí a mládeže z pohledu praktického zaměření a dovedností, případně také dalších věkových skupin, a to formami, které nabízí např. tzv. univerzita třetího věku.