Lídr kandidátky v Milovicích Petr Hůla k občanům

Vážení občané Milovic,

v červenci letošního roku vzniklo uskupení občanů Milovic nespokojených se současným vedením našeho města. Máme pocit, že mnoho věcí se neřeší a že současné vedení radnice žije v jakémsi teplém skleníku, odtrženo od problémů většiny lidí. Přitom vedení radnice je placeno z našich daní a má tu být pro nás. Má hájit zájmy těch, kteří v Milovicích trvale bydlí, má pracovat na rozvoji města, pečovat o jeho kulturu, čistotu a usilovat o to, aby Milovice byly místem k životu, nikoli pouhou noclehárnou.

Chceme se především zasadit o zvýšení kapacity škol a školek, bojovat proti drogám ve městě, zajistit větší bezpečnost a usilovat o rozvoj kulturního života v Milovicích.

Naším cílem je, aby Milovice přestaly být vnímány jen jako jakási „osada“, ale aby se staly skutečným městem, a to nikoli jen na papíře.

Jsme proti úzkému propojení komunální politiky a byznysu. Představitelé města nesmí být loutkami v rukou místních podnikatelů. Politika (i komunální) je především službou občanům, ne nástrojem k prosazování ekonomických zájmů.

Věříme, že s Vaší pomocí se nám tyto principy podaří prosadit.