Lídr kandidátky OMMO v Mostě V. Balín: OMMO je kvalita nabízená občanovi

06.10.2018 18:09

Ve středu 3. 10. 2018 jsem slíbil v reakci na hodnocení volebního programu OMMO pro volby klepající doslova na dveře (5. a 6. 10. 2018), kterého se dopustil redaktor Mosteckého deníku M. Vokurka, za což ještě jednou děkujeme, že se k němu vrátím.

Vánoce jsou sice ještě v nedohlednu, ale sliby se opravdu mohou plnit nejen o Vánocích. Konečně i rozhovor pana redaktora se mnou byl mnohem obsažnější, než se vešlo do zprávy o volebním programu a ještě byl poněkud rozmělněn hodnocením programu společné kandidátky Pirátů a Zelených. Mimochodem jsme s oběma subjekty před volbami hovořili, ale k dohodě o nějaké spolupráci, která jediná by mohla mít šanci na poražení dlouhodobě konstruovaného projektu mostecké politické scény pyšnící se označováním Palermo na Severu, žel nedošlo. Z viny vedení obou stran, které voličům nabídly skoro rodinné představení, zejména Komendových… Jistě řada PT čtenářů ví, že OMMO je v koalici pro v nadcházející komunální volby s těmito dvěma subjekty ve městě Třeboň. (!?)

Ale k rozhovoru o volebním programu OMMO v Mostě. Je v něm mnohem více než se do hodnocení MD vešlo. Liší se od jiných programů ostatních stran především tzv. tahem na branku, tahem na zkvalitnění podmínek života občanů statutárního města Mostu. Nestavíme vesnici pro lůzu (za níž jsou de facto považováni skoro všichni, kdo bydlí stále v panelové výstavbě, nejen občané romského etnika)… Nehodláme budovat kontejnerové město za městem, kam by se jen v jiném gardu vystěhovávala ona lůza. Na druhé straně se nezastáváme tzv. nepřizpůsobivých občanů, bez rozdílu jejich příslušnosti k majoritní či menšinové společnosti. Zákony jsou dostačující. Co je nedostatečné - jich vyžadování a dodržování, žel často těmi, kteří je mají prosazovat a vymáhat jejich dodržování. Na místo toho se neustále volá po dalších a dalších zákonech, které by zřejmě měly nastavovat další a další pravidla pro dodržování zákonů předchozích… Je to cesta do pekel a té se OMMO brání. Kde je Městská policie Most, když se dějí nepravosti proti pořádku ve městě či jiné nepřístojnosti? Na parkovištích či u ZŠ po ránu peskuje a šikanuje řidiče-rodiče nebo nakupující kvůli často smyšleným porušováním dopravního značení a provozu na pozemních komunikacích. Sám jsem toho byl několikrát svědkem. Naposledy u 4. ZŠ, a musel jsem se otce-řidiče zastat.

Přesto dobře víme, že řady občanů bydlících ve městě je tzv. někdy opravdu „dost“ z hlediska toho, co dokáží kolem sebe či domů vytvářet za nepořádek, co natropí v mezilidských vztazích apod. A opět s důrazem na to, že nejde jen o Romy! V OMMO jsme přesvědčeni, a lze to najít v našem programu, že je občany třeba vychovávat, mluvit s nimi, vysvětlovat jim podstatu a příčiny problémů, a hlavně je do jejich řešení vtahovat. Vychováte někoho ke správnému vztahu k odpadovému hospodářství, odpady tzv. zdarma, což mimochodem je nonsens, protože zdarma určitě pro město zdaleka nejsou a je na ně vynakládáno bratru dnes již přes 50 mil. Kč ročně. Ty pak městu chybějí samozřejmě někde jinde, na řešení jiných, pro občany rovněž důležitých problémů, třeba na chodníky, školy, školky, kulturu, investiční aktivity apod.

S tak častou lhostejností občanů je třeba bojovat nejen represí, ale i výchovou, osvětou a ekonomickými nástroji. Zdarma to však nebude. Ovšem mnohem výchovnější by byl přístup, „separuješ odpad, udržuješ kolem domu pořádek atd., máš odpady se slevou nebo dokonce tedy tzv. zdarma“. V době informačních technologií je toto vše možné. Především je však třeba občana vtáhnout do tvorby rozpočtu města. Dát mu šanci, třeba i ustavením osadních výborů možnost se k rozpočtu části města, kde osadní výbor působí, možnost se k této části rozpočtu vyjádřit, spoluvytvářet jej. A kdo asi z občanů ví, že již dnes toto umožňuje zákon č. 128/200 Sb., o obcích? A dali současní zastupitelé, resp. strany, které je do zastupitelstva „dodali“ v této části zákonu průchod, dali občanovi šanci moci participovat na samosprávě? Proto je naší vlajkovou lodí volebního programu tzv. participace již od roku 2010, stejně jako témata, která ve zprávě o našem programu redaktor M. Vokurka tzv. vypíchl – založení klubu pro teenagery, reakce na globální změnu klimatu či permakulturu. Není to vskutku nové, je to naše politika, je to náš ideově-politický program od založení našeho hnutí. To jen „nepřejícníci“ a žel i novináři to jaksi dosud přehlíželi. Participace, permakultura, výchova člověka k tomu být více angažovaným občanem, udržitelný design lidských sídel apod. To fakt nejsou sprostá slova, to je konkrétní příspěvek hnutí OMMO do soutěže politických stran o hlasy voličů a pro řešení stavu města po říjnových volbách. My nejsme ti, co se chtějí v zájmu momentálního politického profitu dívat jen na špičku svých nosů. Díváme se dál než na horizont čtyřletého volebního období 2018 až 2022.

Dáte nám takovou šanci vás o reálnosti našich záměrů pro vás přesvědčit? Pak volte v Mostě kandidátku č. 2 - Občané městu, město občanům.

Díky!

 lídr kandidátky OMMO Vlastimil Balín, člověk a občan

P. S.: převaha týmů s volebním číslem 4 na dresu OMMO -  Lomu kandidátka č. 4, v Jirkově kandidátka č. 4, v Milovicích kandidátka č. 4 a v Újezdu u Brna kandidátka č. 4, v Bakově nad Jizerou kandidátka č. 4. V Třeboni byla asi čtyřka málo, tak zde bylo vylosováno pro koaliční kandidátku s Piráty a Zelenými č. 8. V Lužici na Mostecku nenechal los nic náhodě a rovnou nám dal kandidátku č. 1.

Tak všem přejeme maximální úspěšnost.