Lež – jistě ne zadarmo?

 

  • o některých tzv. zaručených informacích Týdeníku Homér, autorech v souvislostech pojednává ve svém textu pan M. Dancso, lídr kandidátky OMMO v Lomu. Jeho text byl zaslán taktéž výše zmíněnému týdeníku.

Odmítám tvrzení, že jsem přeběhl k jiné straně za peníze, jak to uvedl Týdeník Homér (7. 10. 2010). Jeden z důvodů, proč jsem opustil KSČM, bylo chování starosty města Ing. Nétka a vedení ZO KSČM v Lomu. Nebyl jsem zván na klíčová jednání, která byť sporadicky během roku probíhala. Neměl jsem ani tušení, o čem všem se jednalo za mé nepřítomnosti. Na jednání jsem nebyl zván záměrně, údajně proto, že jsem komunikoval s panem senátorem Vlastimilem Balínem a nebyl zájem, aby se ode mě případně dozvěděl, k jakým podrazům vůči němu je zneužívána místní organizace. Ing. Nétek mi sdělil, že z jejich strany nedošlo k pochybením, že mi před každým jednáním byla předaná pozvánka. Toto považuji za lež! Nikdy jsem nedostal pozvánku na žádné jednání. A ani jsem nemohl. Vždyť úřednice, která mi pozvánky měla předávat, měla nakázáno, že se mi pozvánka nesmí dostat do ruky. Tak např. že výroční schůze již proběhla, jsem nedozvěděl až po jejím konání.

To je jen střípek z toho, co se v ZO KSČM děje. O celé situaci, jsem informoval dopisem i předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, ale bez odezvy. Proto se ptám, jak se někdo může ucházet o hlasy občanů v Lomu, když si ani neváží vlastních členů. Na rozdíl od jiných nikoho neurážím ani neponižuji. Jednotlivé politické strany mají právo se prezentovat, ale měla by se přitom dodržovat elementární pravidla slušnosti. Žel, některé k tomu využívají hanlivé řeči, lži a pomluvy A to, co někteří kandidáti vyčítají druhým, dělají především sami. My nabízíme volební program a je vidět, že to někomu pěkně vadí. Volební program v ucelené podobě v Lomu předložilo občanům zatím jenom OMMO. Proto mi vadí, když někdo šíří to, co není pravda.

Jistý pan Šimáček z Lomu měl několik otázek v Týdeníku Homér. Jsem připraven mu na ně odpovědět, ale je trochu podivné, když o mně píše a jako „lomák“ ani neví, jak se pořádně jmenuji. Místo toho, jak se zdá, používá sám jakýsi pseudonym.