Levicová „krajská vláda“ přechází na „pravicový pohon“?

Po různých velkých i menších peripetiích, do nichž lze zařadit vážný rozhovor předsedy ČSSD B. Sobotky s hejtmanem Moravskoslezského kraje (MSK) J. Palasem, tedy jen s malým odkladem ve středu 21. 9. 2011 schválilo krajské zastupitelstvo severní Moravy jednoho z nejlevicovějších regionů pronájem nemocnice v Novém Jičíně. Důvodem bylo údajně zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče pro spádovou oblast s téměř 170 000 občany. Pravým důvodem však zřejmě byla dlouhodobá zadluženost této nemocnice zřizované MSK v řádu cca 200 mil. Kč a absence schopnosti a ochoty vedení kraje situaci samostatně řešit. Rada kraje má nyní volnou ruku pro své další konání a k uzavření konkrétní smlouvy s firmou Agel, kterou vlastní ocelářský magnát Tomáš Chrenek. Jistě nezajímavá je skutečnost, že v areálu novojičínské nemocnice již tato firma provozuje v jednom z pavilonů výdělečnou onkologii. Smlouva na 20 let pronájmu má údajně obsahovat všechny nutné podmínky pro zachování současného rozsahu a struktury zdravotní péče, stavu zaměstnanců a dokonce pracoviště ve Vítkově.

Věř a víra tvá tě zachrání! Takto balamutila církev svatá a zřejmě balamutí i nadále své ovečky. Ovšem levicové poltické strany by se určitě měly chovat jinak a odpovědněji vůči své „víře“, kterou je volební program. A pokud nelžou webové stránky ČSSD a KSČM, pak nikde v jejich politických ani volebních programech nenaleznete něco takového, jako je učiněný krok pronájmu zdravotnického zařízení. Levice vždy oponovala a oponuje pravici, že rozhodující standardy v oblastech života jako je zdravotnictví, školství, kultura či sociální oblast musí garantovat stát nebo příslušný stupeň samosprávy.

Po celé ČR, a dokonce i v MSK, je několik případů, že po pronájmu následovala privatizace zdravotnického zařízení a nic nepomohla ujišťování o zachování a zlepšení zdravotní péče. Dostupnost a kvalita zdravotní péče byly nahrazeny tzv. vyzobáním lukrativních a zdravotními pojišťovnami dobře a lépe hrazenými obory a výkony a to méně lukrativní a v systému zdravotnictví prodělečné zůstalo na bedrech státu a povětšině krajské nebo obecní samosprávy. Podobný sud nyní zastupitelé za ČSSD a KSČM zřejmě nachystali i pro nemocnici v Novém Jičíně a její „spádové potencionální pacienty“.

Že by dokázala centra těchto dvou politických stran něco udělat s rozhodnutím jejích zastupitelů na úrovni kraje, lze jen těžko předpokládat. Předseda ČSSD si již vylámal zuby na Palasovi a předseda KSČM V. Filip vyslovil v odpovědi na vážné upozornění bývalé zastupitelky za KSČM MUDr. R. Šarišské z Ostravy v podstatě souhlas s konáním tria za KSČM - K. Konečného, S. Recmana (oba náměstci hejtmana s odpovědností právě za zdravotnictví a sociální oblast či kulturu) a J. Babky (člen Rady MSK).

Bude zajímavé celou kauzu dále sledovat, protože již prosakují některé „lukrativní“ podmínky smlouvy o pronájmu, kde údajně má být i garance ze strany kraje, že po těch dvaceti letech bude firmě postupně uhrazeno oněch 200 mil., které hodlá investovat do nemocnice v Novém Jičíně. Kdo bude případně sanovat již nyní evidovaný dluh dalších 200 mil. Kč, o tom informace mlčí. Člověk se nemůže ubránit vyslovit varování – aby se tato krajská levicová vláda nakonec nezadřela právě tímto přechodem na vůbec ne „úspornější a ekologičtější pravicový pohon“.