Leoš Vaněk: Za řešení situace v Mostě považujeme nové volby

21.09.2015 10:17

OMMO mělo jednání svého nejvyššího orgánu. Jaké má podle Vás hnutí vyhlídky na další působení? A jak vidíte svou účast ve volbách v příštím roce?

Nepředpokládám, že by se v působení, organizačních záměrech a názorech OMMO v nejbližší době něco výrazně změnilo. Kromě osobního úsilí každého člena a našich sympatizantů jsou pro naši činnost důležité také finance. A protože se nechceme vázat a zavazovat se tzv. vlastníkům politických stran a hnutí, které u nás vznikají, účelově se štěpí a zanikají, jsou naše aktivity v jistém smyslu limitovány. Samozřejmě budeme posuzovat také účast v příštím volebním roce (čekají nás volby do krajů a části senátních obvodů), a při dalším postupu vyjdeme z debaty se členy a sympatizanty.

V této souvislosti bych proto rád připomenul dobré výsledky práce našich kolegů v zastupitelstvu v koalici SZ – OMMO v Třeboni, zastupitelů za OMMO v Bakově n. Jizerou. Na Mostecku a okolí se nám daří zatím „jen“ v Lomu a v Louce, kde bychom své pozice jistě i nadále rádi udrželi.

I přes složitosti – protože nemáme zastoupení na úrovni Zastupitelstva v Mostě – není ničím neznámým, že jsme se jako jedný politický subjekt velmi detailně, a jistě nikoliv bez účinku, zajímali o kauzu „prodeje“ KD Repre v tomto městě.

Podle našeho názoru šlo na úrovni města, jakým je Most, o jeden z největších případů tunelování veřejného majetku, i když bohužel díky ne příliš „odhodlané“ práci Policie ČR a místního státního zastupitelství se na trestně právní úrovni neodehrálo vůbec nic. A převládlo spíše známé: „já Tobě a Ty mně“.

Ale i zde možná spíše za „vším hledejme, ne ženu, ale peníze“…!

Dalším, a možná lidsky závažnějším, je případ osobní, profesní a politické šikany zástupců opozice ve městě Lom, kterou dlouhodobě opanovávají zástupci Severočechů.cz. Jejich místní vládnoucí garnitura dovedla politické spory s opozicí až tak daleko, že se svého politického odpůrce snažila zlikvidovat způsobem, o němž by se dalo říci, že režim před listopadem 1989 dal některým protagonistům jen dobrý základ, jak takové praktiky postupně dovést k dokonalosti – mám na mysli, zastrašování, osobní útoky a urážky na veřejnosti, pomluvy, dokonce fyzické napadení. Nakonec vyhazov z práce. I v tomto případě jsme se snažili pomoci takto postihovaným lidem.

Soudně jsme přitom pomohli zabránit pokračování této zvůle, a to bohužel opět navzdory „práci“ místní Policie ČR a státního zastupitelství.

 

Dění v Mostě nabralo razantní kurs, jak píše místní tisk? Co na to říkáte a jak byste viděl další vývoj? Není nutná již konečně politická změna na úrovni tohoto města?

 

S ohledem na poslední dění v Mostě - Aféra v Mostě: Známí politici se snažili uplatit zastupitele vládnoucího hnutí
(Zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/afera-v-moste-znami-politici-se-snazili-uplatit-zastupitele-vladnouciho-hnuti-20150921.html)
musím konstatovat, že naše vyjadřování, komentáře, kritické přístupy k němu dlouhodobě jen potvrzují svou správnost a oprávněnost.

V prvé řadě chci věřit, že i na základě tohoto sdělení do veřejného prostoru, jak ho zprostředkovávají také média, bude konat Policie ČR.

Situace v Mostě? Za řešení považuji nové volby. Jsme připraveni podpořit jejich iniciování a účastnit se nových voleb v Mostě. Považujeme totiž za žádoucí, aby město získalo jinou pověst, než jako „bašta korupce a všehoschopných korupčně jednajících politiků“, v nichž – pro mě nijak neočekávaně - začali velmi dobře vynikat „někteří zástupci KSČM volení lidem“ rukou společnou s ostatními, co v Mostě vládli, vládnou a chtěli by jistě dál.

Za „čisté řešení“ bychom v této souvislosti proto považovali konání nových voleb v Mostě. Tedy jakési rozdání karet, které se ale bude dít podle pravidel a určitých zásad, za nimiž se nebudou opět schovávat ti, co celou situaci v Mostě dlouhodobě způsobili.

Rozhodnout by v takových volbách měli především občané. My jsme připraveni se jich zúčastnit a nabídnout seriózní volební program a lidi, co taková pravidla budou schopni a ochotni dodržovat.

Mostecké hnutí žádá nové komunální volby v Mostě kvůli aférám (zdroj: 24. 09. 2015)

mostecky.denik.cz/zpravy_region/mostecke-hnuti-zada-nove-komunalni-volby-v-moste-kvuli-aferam-20150924.html