L. Vaněk, předseda OMMO ke změnám OŘ

 • jak jsme Váš už informovali, a text OŘ je umístěn také na těchto stránkách ORGANIZACNI RAD 2011.pdf, OMMO provedlo některé změny v jeho znění

Předsedy OMMO Leoše Vaňka jsme se proto zeptali:  

 • Provedli jste, jak sdělujete na svém webu, změny OŘ OMMO. Za jak důležité byste považoval tyto změny? Věříte, že Vás tyto změny nějak více "zviditelní" směrem k veřejnosti?

   

  Samotné změny nás určitě, takříkajíc „nezviditelní“, pokud sami, a nejen tyto změny, nebudeme prezentovat veřejnosti.

  Podstata toho, co se změnilo v našem organizačním řádu, je ve větší otevřenosti OMMO směrem k občanům a umožňuje volnější zapojení všech, kteří mají, nebo by mohli mít, zájem o spolupráci s námi a přímé členství jim připadá příliš zavazující.

  Proto OMMO vytvořilo status takzvaného sympatizanta, jehož zapojení ve strukturách našeho hnutí je méně formální a hlavně nenutí případné zájemce k jakési „nutné sebeprezentaci“ za OMMO směrem k veřejnosti. Snižuje tak možnost případných „tlaků“, např. v zaměstnání, nebo nactiutrhačného napadání v médiích, jak k tomu v případě občanů, byť jen okrajově spojovaných s OMMO mnohokrát docházelo před minulými komunálními volbami.

  Na druhou stranu tyto změny rozhodně nemají za cíl jakýsi plošný nábor členů podle vzoru „ber, kde se dá“, ale spíše oslovit občany, kteří to s politikou a v politice myslí vážně a nejsou jim cizí ani naše programová východiska, či chcete-li politický program. O politiku se zajímají a hledají východiska, jak se snažit změnit to, s čím nesouhlasí, nelíbí se jim. Zkusit zpřehlednit a uváženě získat větší prostor pro rozhodování.

  V podstatě ve všech již zavedených politických stranách v poslední době vidíme mírně řečeno volné až plandající závazky vůči voličům a absenci snahy těchto subjektů tento stav jakkoli změnit. Tedy neodvíjí-li se v duchu prioritně jejich vlastních úzce stranických zájmů, zájmů jednotlivců na jejich čele na různých úrovních dnes už státní správy i samosprávy. Tomu podřizují vše. Dnes se tak děje zleva doprava u těchto větších subjektů. Most a okolí nejsou výjimkou.

  Uvědomujeme si, že je velice složité nastavit organizační strukturu jakéhokoliv demokratického politického subjektu tak, aby nedocházelo k jeho zneužití případnými „prospěcháři“, či „politickými skokany“, a to zvláště v období případné účasti ve volbách a hlavně po tzv. dělení kořisti po nich.

  OMMO mělo a díky stávající politické scéně rozhodně stále má velkou příležitost se učit a snažit se těmto možným situacím ve vlastních řadách předcházet.

  Určitě nejen za sebe chci věřit a politiku našeho hnutí směřovat tak, aby veškeré jeho snahy vedly k větší transparentnosti a takovému mechanizmu fungování, přitom předmětem zájmu zůstával občan, nikoliv výše konta stranického funkcionáře získaného tím kterým podnikatelem za účelem plnění především vlastních potřeb a zájmů.