L. Vaněk, předseda OMMO a lídr jeho kandidátky v Mostě komentuje některé nepřesnosti portálu Novinky.cz

20.08.2014 14:07

Jedná se o text zveřejněný jmenovaným portálem 18. 8. 2014 pod názvem "Nováčci chtějí dobýt radnice, voliče ale názvy matou" www.novinky.cz/domaci/345222-novacci-chteji-dobyt-radnice-volice-ale-nazvy-matou.html.

Vyjádření předsedy Vaňka přinášíme v plném znění, protože vždy je dobré vědět, než být uváděn v omyl, příp. se na něj spoléhat.  Text byl zaslán také zmíněnému portálu:

.............................................


S textem výše uvedené zprávy jsme se se zájmem seznámili, a je třeba napravit některé nepřesnosti, bez toho, abychom chtěli rozporovat opodstatněnost tvrzení, že názvy volebních uskupení voliče matou, protože jsou pod nimi seskupeni bývalí aktivní politici z tzv. standardních politických parlamentních stran, kterým je manipulace s občany vlastní. V případě politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) se domníváme, že k žádnému klamání, byť jen samotným názvem, nejde. O to více je žádoucí doplnit některé skutečnosti a upřesnění.

Od samotného vzniku a registrace našeho politického hnutí v roce 2010, což je vyjádřeno i v základních dokumentech (Organizační řád a Ideově-politický program OMMO), jsme hnutím se  záměrem celorepublikového, nejenom místního působení. To jsme konečně prokázali již v první účasti v komunálních volbách, kdy jsme postavili kandidátky ve čtyřech krajích (Ústeckém – Most a Lom, Středočeském – Milovice, Olomouckém – Uničov, dále v kraji Jihomoravském – Znojmo a Vrbovec) a uspěli s 9 zastupitelskými mandáty. Kandidovali jsme i v krajských volbách v r. 2012.

V podzimních komunálních volbách letošního roku kandidujeme v pěti krajích (v Ústeckém – Most, Lom, Louka u Litvínova, Šluknov, Jihočeském – na společné kandidátce se Stranou zelených v Třeboni, ve Středočeském – Bakov nad Jizerou, Olomouckém – Uničov a v Jihomoravském – nikoliv však v Brně, jak je mylně uváděno, ale v Újezdu u Brna).

Rovněž se neztotožňujeme s jakýmsi paušálním a ne příliš šťastným hodnocením politologa T. Lebedy, že motivace nových hnutí na komunální úrovni kandidovat ve volbách má příčinu v tom, že ve volbách do PS PČR uspěly dva nové subjekty. Spočívá dle našeho názoru, a žel i zkušenosti, v touze podnikatelských subjektů a jednotlivců získat prostřednictvím mandátů zastupitelů přímější a bezprostřední dotyk na dění v obci, městě. Zejména pak ve větších městech, s vyššími finančními rozpočty a dotykem na investiční akce realizované z veřejných prostředků. Konec konců jednání a chování subjektů typu Severočeši.cz či Sdružení Mostečané Mostu založené účelově díky finančním prostředkům podnikatele J. Zelenky a některých dalších má rovněž dost vypovídající hodnotu.

Věříme, že média komentující dění se budou více snažit potřebné informace získávat. Politické hnutí OMMO je připraveno a ochotno samozřejmě informace poskytnout.

 

S pozdravem

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Most, 18. 8. 2014