Kvalita zdravotní péče není jen na rozhodování ministerstva

V Moravskoslezském kraji je stále větším problémem snaha o směřování nemocnic k privatizaci pod rouškou snahy o vyřešení neutěšené ekonomické situace. Přitom většina nemocnic hospodaří dobře. Průmyslníci si uvědomují, že můžou zaniknout průmyslové podniky, ale lidé budou stále stonat a stále bude muset fungovat zdravotnictví, proto se snaží přelít své podnikatelské aktivity právě do zdravotnictví.
Pokud se krajské zastupitelstvo rozhodne, že nemocnici převede na akciovou společnost, hrozí vždy nebezpečí, že bude tato nemocnice prodána. Akciová společnost je společnost obchodní a tu lze snadno prodat. Nedávno měla takovou snahu Rada Moravskoslezského kraje. Dokonce chtěla všechny nemocnice v kraji spojit do jedné akciové společnosti. Přitom v kraji vládne levicová koalice ČSSD a KSČM. Ani jedna z těchto stran nemá ve volebním programu privatizaci nemocnic. KSČM má dokonce v programu přímo formulaci, že bude proti privatizaci nemocnic. Vzhledem k velké negativní reakci veřejnosti vymysleli, že jednu z nemocnic pronajmou. Ale pozor pronájem je nejhorší ze špatných řešení, i když se snaží namluvit občanům, že pronájem je naopak to nejlepší, co můžou udělat.
Je třeba si uvědomit, že největším „bohatstvím“ ve zdravotnických zařízeních nejsou budovy, nábytek, přístroje, kvalifikovaný a obětavý zdravotní personál. Největším „bohatstvím“, tím, kdo vlastně zajišťuje přísun potřebných financí na zajištění léčebné péče, jsou pacienti, kteří se do tohoto zařízení chodí léčit a přinášejí ony kýžené "body", za které jim zdravotní pojišťovny platí na základě uzavřených smluv, které se obtížně získávají. Nové smlouvy s novými provozovateli pojišťovny jen nerady uzavírají. Takže pacienti a smlouvy se zdravotními pojišťovnami tvoří zdroje financí. A je chtějí dát moravskoslezští zastupitelé vlastně darem. Naskýtá se otázka: proč? Proč takový velkorysý dar…..?
A také je třeba si uvědomit, že privatizace zdravotnictví není bez rizika. Je to akt vlastně nevratný. A jednoho dne se může stát, že některé občany nebude chtít nikdo ošetřit, pokud na to nebudou mít. Z privatizace není nadšen ani střední a nižší zdravotní personál, který šel okamžitě s platy dolů - dle poznatku z již zprivatizované nemocnice.
A další riziko?! Představte si - a to se již stává, zprivatizovaná nemocnice provozuje jen výnosná lůžková oddělení. Tzv. malé obory nemají, nebo mají jen ambulance bez stálých lékařských či pohotovostních služeb. Běžná je pak praxe, že se pronajme cizímu soukromému lékaři malého oboru operační sál na určité hodiny. Ten přijede, provede operaci své pacientce za příslušně lukrativní bodové ohodnocení zdravotní pojišťovnou a odjede. Pacientku uloží soukromá nemocnice na lůžko úplně jiného oboru za naprosto odlišné, rozumějte výrazně nižší finanční ohodnocení od stejné pojišťovny. Po operaci dojde ke komplikaci, ale lékaři příslušného lůžkového oddělení nejsou specializovaní v tomto oboru! Operatér mezitím operuje třeba na druhém konci republiky….. Více snad nemusím rozvádět.
Proto varuji, abyste si rozmysleli, kde se necháte operovat. Pooperační doba je stejně důležitá a riziková jako operace sama. Jen nevím, zda tuto velice důležitou skutečnost vědí i zmínění zastupitelé nebo jsou alespoň ochotni se nad problémem té části zdravotnictví, kterou mohou ovlivnit, alespoň zamyslet a konat ve prospěch pacientů, nás občanů, svých voličů, jimž by měli být odpovědni.

MUDr. Růžena Šarišská,
praktický lékař pro dospělé Ostrava
bývala zastupitelka města Ostravy a Moravskoslezského kraje