„Kůrovec“ v nás

Před časem mě zaujala informace o besedě pořádané Centrem pro ekonomiku a politiku. Protože mi informace o akcích spojených s tímto „think tankem“ chodí pravidelně, sleduji je průběžně, z některých také čerpám přehled o názorech na to které téma. Zkrátka je dobré vědět…!

Říjnová beseda CEPu o kůrovci moderovaná prezidentem V. Klausem se nesla v duchu jednostranně formulovaných názorů a přístupů, že v podstatě jediným způsobem je kácení lesů a odstraňování porostů ničených kůrovcem na Šumavě. Tedy také že „všelicí ekologisté“ (ekologičtí aktivisté) mají smůlu. Možná ano! Minimálně v tom, že v takto jednostranně vyhraněné debatě se spektrum jiných názorů nepřipouští. Škoda. I jiný přístup, tedy ten, kde by se měly nebo spíše mohly názory tříbit, by byl žádoucí. A proč by právě prezident České republiky nemohl být jakýmsi garantem takového diskuzního prostoru! Třeba právě proto, že jej mnozí, i nalevo, opěvovali před časem jako prezidenta všech, nás občanů.

Osobně, ač v žádném případě nejsem odbornicí na kůrovce, jsem blíže k názorům těch odborníků UK v Praze, že kácení bylo jistě jedním ze způsobů boje s kůrovcem a mělo být vedeno jako součást záměru celkové záchrany lokality, zejména v těch nejohroženějších místech šumavských lesů. Přesto bych se nestavěla „ideologicky“ proti těm, kteří mají a mohou mít jiný názor a vyjadřují obavy z některých na Šumavě zvažovaných záměrů těmito kroky napomoci k realizaci podnikatelských záměrů v podobě zřizování turistických zón, které více než o přírodu a lidi na ní závislé vidí především zisk směřující do vlastních kapes. Zda také o tom budou další debaty organizované např. CEP, mi není v tuto chvíli známo.

Snad by ale nemělo ujít pozornosti to, že ráz krajiny dokáže člověk měnit dosti zásadně, mnohdy si docela slušně konkuruje s již neblaze proslulým a zmíněným kůrovcem. Proces krajinotvorby už zdaleka nebývá tak „vítězný“.