KSČM ve „smrtelné křeči“?

Je po volbách, čeká se na termíny pro podávání stížností a případných korekcí voleb. Nikdo však neočekává, že by se na nich mohlo cokoliv dramatického měnit. Povídalo se o ledajakých „finesách“ – např. „nakupování hlasů voličů“, dovoz těch, co by asi jinak nevolili do volebních místností, „vybavenosti“ členů okrskových volebních komisí v některých místech hlasovacími lístky, obálkami pro oba typy voleb a nezbytnými „ověřenými seznamy“ voličů, kteří k volbám nemají dorazit, a tak by nebyl problém odvolit za ně. Ale jak se říká – „jedna paní povídala…“ a já bych dodal - kde není žalobce, tam není soudce.

Výsledek voleb byl dle řady politologů opět jiný, než se dalo očekávat. Na rozdíl od voleb do PS PČR, kdy uspěla pravice (ODS, TO 09 a VV), neopakoval se tento „úspěch“ ve volbách komunálních a senátních. Z tradičních parlamentních volebních stran uspěla jak v senátních, tak ve volbách do obcí a měst ČSSD. Propadla KSČM s poklesem o 1 100 mandátů a ztrátou mandátu senátora. Je třeba říci, že se tak stalo díky její nevyléčitelné zahleděnosti do sebe, nechuti se měnit a lpění na občany v listopadu 1989 odmítnutých socialisticko-stalinistických tradicích.

Leckdo se proto mohl podivovat vyjádření předsedy ÚV KSČM pana V. Filipa, kdy v době, kdy již bylo jasné, že KSČM nemá nikoho do druhého kola senátních voleb a že tedy přichází o jednoho ze svých tří senátorů, prohlásil, že v senátu se budeme ještě divit. Na rozdíl od dalších „divících se“, mně bylo hned jasno – dohody uzavřené k odstranění V. Balína mají mít pokračování.

Pozice předsedy komunistů není pevná, spíše značně vratká a je třeba dovnitř strany nějak ohromit a tím něčím by mohl být třeba podíl na klubu jinak nezařazených senátorů ze subjektů, které nemají potřebných 5 mandátů na samostatný klub. Dle povolební matematiky by mohly spojit dva mandáty Severočechů.cz (MUDr. Dernerová, které nedělá problém cestovat napříč politickým spektrem, což již několikrát prokázala nebo J. Doubrava, který odešel od KSČM ještě dříve než já, ale bez jakýchkoliv „mých problémů“ s vedením KSČM) s dvěma mandáty KSČM (PaeDr. V. Homolka a RNDr. M. Bayerová, která je však pomalu z KSČM „odcházena“). Poslední pátý do počtu je však velkým problémem, a tak se v něm angažuje kdekdo…, údajně jsou zde snahy i samotného vítěze voleb ČSSD, protože je všeobecně známo, že oněch 41 ČSSD vnitřně neplatí, což si lze snadno zjistit dle předchozích hlasování (k těm 41 cca v reálu vždy 3 až 4 mandáty chybějí). A tedy proč nezískat přes pomoc k dlouho požadovanému klubu KSČM, i když ne až tak moc samostatnému, ale klubu, další hlasy pro jistotu senátní většiny.

Od ČSSD je to pochopitelné, ale u představitelů KSČM prapodivné a jen dokládající, že řadou lidí tzv. v obraze je KSČM hodnocena jako jedna z nejvíce „kooperujících“, lobbistických a ochotných se vždy zapojit k prosazení „všehoschopných“ záměrů. Jedinou neznámou je údajně vždy cena za obchod. Ta současná v případě ustavení či neustavení senátorského klubu s podílem a účastí dvou senátorů za KSČM je dost vysoká – setrvání V. Filipa ve funkci předsedy KSČM. A přitom ani kladný výsledek nemusí být kladným pro další „předsedování“ jmenovaného. „Smrtelná křeč“ KSČM je totiž v dosti pokročilém stavu. Bůh s Vámi, Vy „blahořečení lidé zvláštního ražení“. Amen!  

/publikováno www.parlamentnilisty.cz/