Kritická a konstruktivní opozice „živou vodou“ demokracie

Ve standardních demokraciích je kritická a konstruktivní opozice jakousi „živou vodou“ jejich fungování. Je nejen akcelerátorem společenskopolitického a ekonomického vývoje, ale v konečném důsledku i kritériem růstu životní úrovně občanů a jejich spokojeného života. Platí to jak na celostátní, tak místní úrovni. Možná to bylo spolu s osobní zkušeností motivem pro redaktora Mosteckého deníku M. Vokurku k dalšímu z řady, zřejmě nikoliv posledních článků ke způsobu jednání Zastupitelstva statutárního města Mostu.

Že šlápl do vosího hnízda, kde se nerado slyší jakákoliv, byť i žádoucí a dobře míněná kritika, se opět potvrdilo v diskusi na webových stránkách Mosteckého deníku k těmto dvěma článkům. Několik jich muselo být administrací pro vulgarismy smazáno a z dalších čiší zloba, arogance a bohužel i matoucí jakoby až hloupá neznalost. Některé příspěvky též již tradičně, svým obsahem, přezdívkami a adresami prozrazují své autory velice blízké „bezopoziční mostecké svazácké věrchušce“, (někteří jsou zřejmě přímo z jejích řad). Inu, na tuto situaci je trefné přísloví – „kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti“, a že „vyjí dobře a rádi“, není už dnes vůbec pochyb.

Ty tam jsou doby, kdy se na jednáních zastupitelstva tvrdě, leč korektně kritizovaly nešvary v řadě oblastí chodu a řízení města. Dnešní situaci lze samozřejmě „spláchnout“ tvrzením jednoho příspěvku ze zmíněné webové diskuse, že „město nebylo v minulosti tak dobře řízeno jako nyní“. Bingo! Tvrdit to samozřejmě v rámci demokracie a svobody slova lze, ale pravda to není. Zřejmě i autor článků asi slyšel, že by šlo dohledat (a to prý dokonce s nepříliš velkým úsilím) řadu příkladů střetu zájmů u podnikajících radních či funkcionářů SBD Krušnohor, podnikatelského prostředí, kdy veřejně a transparentně s pomocí internetového provádění veřejných zakázek uspívají většinou stejné firmy (zejména u těch nelukrativnějších a nejdražších zakázek (ty menší jsou konečně údajně určeny pro ty menší firmy zastupitelů, aby nereptali). Ale je to dobře! A dobře nám občanům, tak! Dokonce i nám, co jsme „loterijní svazácké demokraty“ nevolili. Proč dobře? Protože sportovní hala bude cenou jako „ze zlata“, protože již nyní je zřejmé, že vzhledově se na ní pranic nezmění. O to více nás „posadí na zadek“ vnitřní interiér, poslední vymoženosti architektury a techniky. A co teprve až se šáhne do kulturního domu Repre! Zde zatím odcházejí nájemci, údajně dočasně neprovozuje planetárium, jehož chod byl jednou z podmínek prodávajících mosteckých zastupitelů kupujícímu. Ale již se šušká, že to bude na pěkný „centrál-městský“ slum a že ne všichni prodávající byli spokojeni s tím, zač prodávali. Kritizujete práci některé „nejmenované jmenované“ úřednice města? Mýlíte se, my ji naopak povýšíme a bude nyní své schopnosti věnovat řízení celého chodu magistrátu. Chceme tak dosáhnout v rámci odolávání tlaku státních škrtů na rozpočet města snížení počtu pracovních míst na magistrátu, podobně jako se míst pod jejím vedením nedostává v MŠ. Úspora bude nevyčíslitelná….

Ano, spousta historek se povídá a i na jedno statutární město se stále menšícím se počtem obyvatel je jich dost. Snad i proto se Mostecký deník, resp. jeho redaktor M. Vokurka pozastavuje nad tím, jak jedná a chová se zastupitelstvo. Já bych však tolik neprotestoval, třeba to vše spěje k tomu, aby se napříště nemuselo namáhavě chodit k volebním „urnám“ a ještě trapněji se v nich „nepohřbívaly“ naděje, tužby, očekávání a sny nás občanů, když je stejně hlavní balík voličských hlasů nakoupen za notebooky, horská kola a rodinné automobily Fabie. Když se volební okrsky „zafixují“ (ne zafixlují, to by byla jen přesmyčka) funkcionáři družstva a „spravovaných“ samospráv a nakonec se ještě vše zastřeší jednotným „bezopozičním“ zastupitelstvem. Pak je, pane Martine, přeci normální, aby jednacím sálem znělo: „Jsou nějaké dotazy? Nejsou. Hlasujme.“ Vždyť je to pro nejlepší správu města a pro naše občanské blaho. Dokonce i ta individuální zvolání nebo snad „individuální“ protesty za větší počet míst v mateřských školkách od mluvčího petentů pana T. Seidla, upozornění na kvalitu ovzduší, toho co dýcháme my i naše děti od pana Šmejkala či stěžování si pana Stejskala na špatnou kanalizaci na třídě Budovatelů jsou přeci výjimkou potvrzující, pravidlo – všichni občané Mostu jsme přeci spokojeni se svou „svazáckou, bezopoziční, historicky nejlepší vládou“ statutárního města Mostu. Ti, co to nevědí, a ještě si dokonce dovolí kritizovat jako nějaká zatrolená opozice, jsou fakt jen nepřejícníci, škarohlídi a záškodníci samosprávy. Ale nevím, zda je rozumné proto umořit vpravdě jedinou se rýsující opozici – občana?! Vždyť snad jde o voličské hlasy?  Vím však, že se tato taktika i způsob klientelistického vládnutí vyplácejí a před dalšími volbami v roce 2014 se opět samosprávy, sponzoři a veřejná korupční volební kampaň postarají o to, aby nejen mostecká otázka – koho volit, když všichni jedno jsou – byla manipulovatelnými voliči zapomenuta. A „kamarádské mostecké zastupitelstvo“ opět bude schvalovat vše bez připomínek. Pozor – „oni“ si fakt myslí, že je to „na věčné časy“. Tedy ono už to tu jednou bylo. A že to někteří nejen pamatují, ale především nezapomínají.